Till vissa utbildningar krävs förutom grundläggande behörighet också särskild behörighet. Vilka särskilda förkunskaper som krävs för respektive utbildning framgår av kursbeskrivningen på Antagning.se där du gör din anmälan.

Särskild behörighet

Här nedanför ser du vad IB-ämnena motsvarar i den svenska gymnasieskolan.

Du måste ha lägst betyget 4 i ämnet för att uppfylla det särskilda behörighetskravet, med undantag för ämnena Mathematics, Physics, Chemistry och Biology på Higher Level (HL) där betygskravet är 3. Betygskravet 3 gäller även Mathematics SL.

 

Kurs                     IB:s motsvarighet
Svenska 3 Swedish A, A1 eller A2, SL/HL även Norwegian or Danish A eller A1, SL/HL
Engelska 6 English B, SL med annat undervisningsspråk än engelska
Engelska 7 English A, HL/ SL och English B, HL alternativt English B, SL med engelska som undervisningsspråk
Matematik 3b Mathematical studies
Matematik 5 Mathematics SL, Mathematics, HL
Fysik 2 Physics SL/HL
Kemi 2 Chemistry SL/HL
Biologi 2 Biology, SL/HL
Naturkunskap 2 Environmental Systems, SL eller två av ämnena Chemistry, Physics och Biology, SL/HL
Historia 2 History, SL/HL
Samhällskunskap 1 IB-examen
Samhällskunskap 2 IB-examen ger särskild behörighet i samhällskunskap oavsett vilket grupp 3-ämne som lästs
Moderna språk 3* Ab initio (nybörjar)språk, till exempel tyska, franska
Moderna språk 5* B-språk, SL/HL

Moderna språk
7* 

Om annat A-språk finns i IB Diplom (ej svenska, danska, norska, engelska)

* gäller inte svenska och engelska

 

Vid ansökan till Ekonomie kandidatprogrammet vid Handelshögskolan i Stockholm ger Economics eller European studies (SL eller HL) behörighet i historia.

Nya matematikkurser

IB införde från och med september 2019 matematikkurserna Mathematics: application and interpretation och Mathematics: analysis and approaches. UHR utreder just nu vad de här kurserna motsvarar i det svenska systemet. I dagsläget kan vi inte ge några besked eller bedömningar av kurserna. När utredningen är klar kommer information om vad dessa kurser ger för behörighet att finnas här.

Senast uppdaterad: 05 december 2019