Kravet i svenska är gymnasiekurserna Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3. Du måste ha lägst betyget E. Du kan också bli behörig på andra sätt.

Svenska 3 eller Svenska B

Du måste ha godkänt betyg i Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3. Du uppfyller behörigheten genom komvuxkursen Svenska kurs B eller Svenska som andraspråk kurs B, om kursen är daterad senast 30 juni 2013. 

Observera att Svenska kurs 2 inte ger grundläggande behörighet i svenska.

Folkhögskola

Du räknas också som behörig om du har läst på folkhögskola och fått ett ”Intyg om behörighet till högskolestudier” där Svenska kurs B (daterad senast 30 juni 2013) eller Svenska 3 eller Svenska som andraspråk kurs B (daterad senast 30 juni 2013)/Svenska som andraspråk 3 ingår.

Andra sätt

Du kan visa att du har kunskaper i svenska genom att

  • Göra ett test i svenska för universitets- och högskolestudier (TISUS) med godkänt resultat
  • Ha godkänt resultat i behörighetsgivande kurs i Svenska från högskola eller universitet

Du har kunskaper motsvarande Svenska 3 om du har

  •  dansk gymnasieutbildning med godkänt betyg i Dansk A
  • norsk gymnasieutbildning med godkänt betyg i norsk (393 årstimmar, hovedmål, sidemål och muntlig)
  •  finsk gymnasieutbildning och svenska som modersmål i Studentexamen

Du har även grundläggande behörighet i svenska om har

  • isländsk gymnasieutbildning och 9 einingar i isländska och 6 einingar i svenska/danska/norska
  • finsk gymnasieutbildning med minst 5 kurser i svenska (6 kurser före 1996)

Det räcker inte att ha svenska som modersmål för bli behörig i svenska. Du måste också visa att dina kunskaper är tillräckliga genom att ladda upp eller skicka in betyg eller testresultat. 

Kom ihåg att du behöver ha grundläggande behörighet i engelska också.