Gymnasiedokument från ditt utbildningsland

Här kan du se vilka dokument från din utländska gymnasieutbildning som ger behörighet till högskolestudier på grundnivå på universitet/högskola i Sverige.

Dokumenten här är de vanligast förekommande gymnasieutbildningarna, men vi accepterar också andra typer av utbildningar/dokument. Det kan handla om yrkesgymnasium, äldre dokumenttyper och liknande.

Om din utbildning är avslutad och ger tillträde till högre studier i ditt hemland ger den troligen behörighet till högre utbildning även i Sverige.

För att se vilka andra dokument som krävs och hur du skickar in eller laddar upp dem, se Vilka dokument ska in? och Ladda upp eller skicka in.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö

A

Vilka dokument ska jag ladda upp?

12 Grade Graduation Certificate (ﺑری ﻟﯾﮏ دﺛﺎﻧوی ﺗدرﯾﺳﺎﺗو رﯾﺎﺳت), inklusive betygsförteckning.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Afghanistan uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

För studier på grundnivå

Vi behöver intyg och betyg från alla år på motsvarande gymnasienivå (Diplomë e Maturës Shtetërore/Diploma of State Matura/Dëftesë pjekurie inklusive Vleresimet Viti 1-4.

Om diplomet finns på universitetet så måste du skicka in "vërtetim me nota" med gymnasiets ämnesförteckning.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Albanien uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa Engelska 6 på Komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, som t.ex. TOEFL eller IELTS

Läs mer på sidan Behörighet i engelska

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Godkända språk för översättningar är svenska och engelska.  

Om din skola utfärdar dokument på engelska godtas dessa generellt, men i vissa fall kan du också behöva skicka in dina dokument i originalspråk.

Särskilda behörighetskrav

Många utbildningar har särskilda behörighetskrav som du måste uppfylla för att kunna bli antagen. Vilka särskilda behörighetskrav som gäller för en utbildning kan du se i Hitta utbildning här på Antagning.se.

I den här tabellen kan du se hur du kan uppfylla de särskilda behörighetskraven med studier från Albanien. 

Svensk gymnasiekurs Motsvarande med studier från Albanien
Matematik 1b Du har läst Matematik med godkänt betyg i årskurs 10
Matematik 2a Du har läst Matematik i två av de fyra åren 
Matematik 3b Matematik finns med i ditt slutbetyg
Naturkunskap 2 Två av ämnena Fysik, Kemi eller Biologi finns med i ditt slutbetyg
Samhällskunskap 1b Samhällskunskap eller ett liknande ämne finns med i ditt slutbetyg
Historia 1b Historia finns med i ditt slutbetyg
Språk 3 Du har läst Modernt språk under samtliga gymnasieår 
Språk 4 Du har läst Modernt språk från och med årskurs 5 till och med årskurs 12
Språk 7 Uppfylls om ditt undervisningsspråk på gymnasiet var albanska
Idrott och hälsa 1 Motsvarande ämne finns med i ditt betyg
Idrott och hälsa 2 Uppfylls om du har något av de här alternativen:

1) Din gymnasieutbildning hade inriktning mot Idrott och hälsa eller liknande.

2) Du har läst ämnet Idrott i minst tre år, samt ämnen inom hälso- och friskvårdsområdet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Om du ska studera på grundnivå

Du behöver skicka in antingen Baccalauréat/Diplome de Bachelier de l'Enseignement secondaire eller Diplome de bachelier de l'Enseignement secondaire Technique.

För att styrka din behörighet behöver du också skicka in Attestation provisoire de succés/Releve de Notes du Baccalaureat. 

Dina dokument måste skickas in både på arabiska och översatta till engelska, franska eller svenska. Översättningen måste vara gjord av en officiell översättare, du får inte översätta dina dokument själv. 

Om du ska studera på magister- och masternivå

En licentiat- eller kandidatexamen (bachelor's degree) möter de generella kraven. Det gör också ett Diplôme d'Etudes Supérieures (DES).

Dina dokument måste skickas in både på arabiska och översatta till engelska, franska eller svenska. Översättningen måste vara gjord av en officiell översättare, du får inte översätta dina dokument själv. 

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Algeriet uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa Engelska 6 på Komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, som t.ex. TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Om du ska studera på grundnivå

För att uppfylla kraven på grundläggande behörighet behöver du ha motsvarande en gymnasieutbildning. 

Från dig behöver vi antingen

 • Ensino Geral Certificado de Habilitações eller
 • Certificado de Estudos Pre-Universitarios

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Angola uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa Engelska 6 på Komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, som t.ex. TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

Om du ska studera på grundnivå

Du behöver skicka in intyg på ett av de här alternativen: 

 • Diploma Bachiller
 • Técnico Medio
 • Perito Mercantil + Certificado calificaciones tres últimos años de estudio de la Educación Secundaria

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på spanska – ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Argentina uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa Engelska 6 på Komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, som t.ex. TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du behöver skicka in intyg på något av föjande alternativ, tillsammans med ämnesbilagan:

 • Atestat mijnakarg (lriv) yndhanur krtutyan
 • Atestat Midzinakarg Krtoitjan

För yrkesinriktade utbildningar, skicka in ditt diplom + ämnesbilaga.

Översättningskrav

Observera att du måste ladda upp dina dokument både på originalspråk och i en officiell översättning. Om din skola utfärdar dokumenten på engelska måste du också ladda upp dina dokument på originalspråk. Godkända språk för översättningar är svenska och engelska.  

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Armenien uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa Engelska 6 på Komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, som t.ex. TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

 

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du kan uppfylla engelska kraven med din gymnasieutbildning om engelska ingår i ditt avgångsbetyg enligt informationen nedan.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

Capital Territory (ACT)

Previous studies that meet the requirement: ACT Year 2 Certificate

Documents required: ACT Year 12 Certificate, including subjects and grades

English language requirement: Passing grade in English in year 12

New South Wales

Previous studies that meet the requirement: Higher School Certificate

Documents required: Higher School Certificate + Record of Achievement with a minimum of 11 units

English language requirement: Passing grade in English in Higher School Certificate

Queensland

Previous studies that meet the requirement: Queensland Certificate of Education

Documents required: Queensland Certificate of Education + Senior Statement

English language requirement: Passing grade in English listed in final school grades

South Australia

Previous studies that meet the requirement: South Australian Certificate of Education

Documents required: South Australian Certificate of Education + Record of Achievement

English language requirement: Passing grade in English listed in final school grades

Northern Territory

Previous studies that meet the requirement: Northern Territory Certification of Education

Documents required: Northern Territory Certification of Education + Record of Achievement

English language requirement: Passing grade in English in year 12

Tasmania

Previous studies that meet the requirement: Tasmanian Certificate of Education

Documents required: Tasmanian Certificate of Education, including subjects and grades

English language requirement: Passing grade in English listed in final school grades

Western

Western Australian Certification of Education

Documents required: Western Australian Certification of Education + Statement of Results

English language requirement: Passing grade in English listed in final school grades

Victoria

Previous studies that meet the requirement: Victorian Certificate of Education

Documents required: Victorian Certificate of Education + Statement of Results

English language requirement: Passing grade in English listed in final school grades

Andra sätt att uppfylla kraven på behörighet i engelska

Du kan uppfylla kraven på behörighet i engelska om du har läst ett bachelor's-program med engelska som undervisningsspråk. Skicka in ditt examensintyg och betygsutdrag som dokumentation.

Du kan också

 • läsa Engelska 6 på Komvux i Sverige.
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, som t.ex. TOEFL eller IELTS.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

För att uppfylla kraven på allmän behörighet kan du skicka in avgångsbetyg från antingen

 • Tam orta təhsil haqqında Attestat, eller
 • Orta tahsil haqqinda Attestat.

För yrkesinriktade utbildningar behöver du skicka in ditt diplom, med ämnesbilaga.

Översättningskrav

Observera att du måste ladda upp dina dokument både på originalspråk och i en officiell översättning. Om din skola utfärdar dokumenten på engelska måste du också ladda upp dina dokument på originalspråk. Godkända språk för översättningar är svenska och engelska.  

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Azerbajdzjan uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa Engelska 6 på Komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, som t.ex. TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

B

Vilka dokument ska jag skicka in?

För att visa att du har grundläggande behörighet behöver du skicka in diplom och ämnesbetyg/transcripts (Marks Sheet/Statement of Marks/Academic Transcripts) från något av följande:

 • Higher Secondary Certificate Examination (HSC)
 • Diplom från yrkesutbildningar som Diploma in Business studies, Commerce eller Engineering
 • Vocational Higher Secondary Certificate Examination
 • Pre-University course
 • Madrasah Alim Certificate Examination

Dokumenten ska vara utfärdade av the Board of Intermediate and Secondary Education (BISE) eller Bangladesh Technical Education Board (inte av skolan).

Har du gått ut gymnasiet efter 2009?

Har du gått ut gymnasiet efter 2009 så krävs godkänt betyg i matematik för grundläggande behörighet. Har du inte godkänt betyg i matematik i ditt Higher Secondary Certificate eller Proficiency Certificate behöver du också skicka in ditt Secondary School Certificate (SSC).

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Bangladesh uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa Engelska 6 på Komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, som t.ex. TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska

Observera att examen från lärosäten i Bangladesh med engelska som undervisningsspråk inte längre kommer att ge behörighet i engelska från och med höstterminen 2020. 

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du behöver skicka in antingen

 • avgångsbetyg, inklusive ämneslista (Атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыі) för avslutade gymnasiestudier.
 • diplom (Дыплом)  och ämnesbilaga om du har gått yrkesinriktad utbildning.

Översättningskrav

Observera att du måste ladda upp dina dokument både på originalspråk och i en officiell översättning. Om din skola utfärdar dokumenten på engelska måste du också ladda upp dina dokument på originalspråk. . Godkända språk för översättningar är svenska och engelska.  

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Belarus uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

Flamländskt system

Diploma van Secundair Onderwijs eller Getuigscgrift van Hoger Secundair Oderwijs. Båda kräver också årskursbetyg från de tre sista åren (år 4-6).

Om dina dokument har utfärdats på nederländska måste du ladda upp dem på originalspråk och i översättning. Översättningen ska utföras av en officiell översättare till engelska, franska, tyska eller svenska. Du kan inte själv översätta dina dokument.

Franskt system

Certificate de l'Esignement Secondaire, tillsammans med årskursbetyg från år 4-6 ("Bulletin" eller motsvarande).

Tyskt system

Algemeinbildende Sekundarunterricht, Teknische Sekundarunterricht, eller Berufliche Bildung med Abschlusszeugnis.

Du ska också skicka in årskursbetyg från ämne och betyg från de sista tre åren.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller kraven på engelska med något av följande:

 • Diploma van Secundair Onderwijs - ASO om du tog examen år 2000 eller senare.
 • Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur - Enseignement général om du tog examen år 2009 eller senare.
 • Engelska från TSO och Enseignement technique kan uppfylla kraven, beroende på examensår och antalet lästa kurser i engelska.
 • Du kan också uppfylla kraven genom studier på universitet eller erkända internationella test i engelska.
  Mer om det på sidan Behörighet i engelska

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med Diplôme de Bachelier / Baccalauréat de l’Enseignement du Second Degré, tillsammans med Relevé de Notes.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Benin uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med Diploma Bachiller och Certificado calificaciones tres últimos años de estudio de la Educación Secundaria.

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på spanska – ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Bolivia uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS.

Läs mer på sidan Behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kravet på grundläggande behörighet med något av följande:

 • Диплома о положеном матурском испиту у гимназији/Diploma o položenom maturskom ispitu u gimnaziji
 • Diploma o završenoj srednjoj školi
 • Diploma o završenoj gimnaziji
 • Diploma opće gimnazije
 • Diploma o zavrsenoj srednoj skoli po modularnom nastavnom planu i programu 
 • Диплома о положеном матурском испиту у стручној школи/Diploma o položenom maturskom ispitu u stručnoj školi
 • Диплома о положеном матурском испиту у стручној техничкој школи /Diploma o položenom maturskom ispitu u stručnoj tehničkoj školi 
 • Diploma o završenoj srednjoj stručnoj školi
 • Svjedodžba o završenoj srednjoj školi 
 • Svjedočanstvo/ Svjedodžba o završnom ispitu 
 • Diploma o maturskom ispitu 

Skicka in examensbevis med betygsutdrag för alla fyra åren (Svejdocanstvo/Svjedodzba, razred 1-4). Nivå IV krävs.

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Godkända språk för översättningar är svenska och engelska.  

Om din skola utfärdar dokument på engelska godtas dessa generellt, men i vissa fall kan du också behöva skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Bosnien-Hercegovina uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

De följande uppfyller kraven för grundläggande behörighet:

 • Botswana General Certificate of Secondary Education (BGCSE)
 • General Certificate of Secondary Education (GCE) - Ordinary Level
 • Cambridge Overseas School Certificate (COSC)
 • Din GCE O-level/COSC/BGCSE resultat måste inkludera sex (6) ämnen eller flera: engelska, och fem (5) andra ämnen.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Med GCE O-level/COSC/BGCSE uppfyller du de grundläggande kraven på behörighet i engelska.

Du kan ockå uppfylla kraven i engelska genom dina studier på universitet eller med ett internationellt erkänt test i engelska.

Mer om behörighet i engelska 

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

Diploma de Ensino Médio / Certificado de Conclusão 2 º Grau / Diploma de Técnico de Nivel Médio / 2 Grau + Histórico Escolar Serie 1,2,3

Översättningskrav för dokument

Du måste ladda upp dina dokument i både portugisiska och i en officiell översättning till svenska, engelska, franska eller tyska. Officiell betyder att någon som arbetar som översättare måste översätta dina dokument.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Brasilien uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland så är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med något av följande:

Studentexamen med ämnesbilaga och avgångsbetyg (Диплома за средно образование).

Om du har examen från 2022 eller senare krävs både Studentexamen (Диплома за средно образование och Dokument för första gymnasiestadiet (Удостверение за эавършен първи гимнаэилен етап на средно обраэование).

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Godkända språk för översättningar är svenska och engelska.  

Om din skola utfärdar dokument på engelska godtas dessa generellt, men i vissa fall kan du också behöva skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Bulgarien uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

Diplôme de Bachelier / Baccalauréat de l’Enseignement du Second Degré + Relevé de Notes

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Burkina Faso uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med Basic Education High School Examination eller Matricualtion Examination.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Burma/Myanmar uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med något av följande:

 • Diplôme d’Etat + Bulletin scolaire (de sista 3 åren)
 • Certificat des Humanités Complètes + Bulletin scolaire (de sista 3 åren)
 • Diplôme A2, med kursplan

Obs: Diplome d’Humanités generales uppfyller inte kraven.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Burundi uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

C

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med antingen

 • Licencia de Enseñanza Media Humanístico-Científica, eller
 • Técnico-Profesional + Certificado de concentración de notas, cursos 1, 2, 3 y 4.

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på spanska - ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Chile uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa Engelska 6 på Komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, som t.ex. TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med Diploma de Bachiller + Certificado calificaciones cursos 9, 10 y 11.

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på spanska – ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Colombia uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med något av följande:

Diploma de Conclusión de Estudios de Educación

Diversificado/Bachiller en educación media + Certificado de calificaciones tres últimos años de estudio.

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på spanska – ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Costa Rica uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med något av följande:

 • Aπολυτηριο (Apolytirion/Apolytirion Techniki)
 • EniaioLykeion – Apolytirion / ApolytirionTechniki (STVE)
 • Lise Diplomasi. Med Lise Diplomasi måste du också skicka in betyg från varje årskurs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Cypern uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

D

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

De här gymnasieexamina uppfyller kriterierna för grundläggande behörighet:

 • Almen studentereksamen (stx)
 • Højere teknisk studentereksamen (htx)
 • Højere merkantil studentereksamen  (hhx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf) 
 • Erhvervsfaglig studentereksamen (eux)

Dokumentet som styrker examen heter "Bevis for Studentereksamen". 

Har du en Erhvervsfaglig studentereksamen (eux) behöver du ladda upp både ”Bevis for eux 1. del/Bevis for generel studiekompetence” och ”Skolebevis”.

De här uppfyller inte kraven:

 • Eksamensprotokol, Karaktermeddelelse och Kladde. De är inte officiellt utfärdade dokument. 
 • Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen 2005. Det är inte det slutgiltiga och officiella examensbeviset.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller kraven på engelska för grundläggande behörighet om du har godkänt betyg i något av följande:

 • Engelsk niveau B om du tog examen 1988–2007
 • Engelsk niveau B på tilvalgsfag inom HF, HHX, HTX fram till 2007.

Du har motsvarande den svenska kursen Engelska 6 om du har godkänt betyg i något av följande:

 • Engelsk niveau A
 • Engelsk niveau B om du tog examen 2008 eller senare

Uppfyller jag kraven i svenska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller kraven på motsvarande Svenska 3 om du har godkänt betyg i Dansk niveau A.

Du kan också bli behörig i svenska genom Studieprøven i dansk som andetsprog.

Dessutom kan du bli behörig i svenska genom prov (Tisus), utbildningar i svenska från universitet eller högskola, svenska gymnasiekurser eller svensk folkhögskola.

Mer om behörighet i svenska

Viktigt att tänka på

Bevis for Studentereksamen måste vara officiellt utfärdat av skolan och underskrivet av rektor. 

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire / Technologique / Professionnel + Relevé de Notes.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Djibouti uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med Diploma de Bachiller/Técnico + Certificado de calificaciones tres últimos años de estudio.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Dominikanska republiken uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

E

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Diploma de Bachiller/Técnico tillsammans med Certificado de Promoción tres últimos años de estudio eller Certificado de calificaciones tres últimos años de estudio.

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på spanska – ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Ecuador uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med en General Secondary Education Certificate (شهادة الدراسة الثانوية العامة).

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Egypten uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med Diploma de Bachiller/Bachiller General + Certificado calificaciones tres últimos años de estudio.

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på spanska – ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från El Salvador uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med något av följande:

 • Diplôme de Bachelier de l’Enseignement du Second Degré + Relevé de Notes
 • Diplôme de Bachelier de Technicien + Relevé de Notes

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Elfenbenskusten uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med Eritrean Secondary School Education Certificate (ESEC), med fem godkända ämnen inklusive engelska och matematik. 

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller kraven i engelska om du har godkänt betyg i engelska i ditt Eritrean Secondary School Education Certificate (ESEC).

Det finns också andra sätt att uppfylla kraven på behörighet i engelska.

Mer om behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

För att uppfylla kraven på grundläggande behörighet behöver du ett diplom från en avslutad gymnasieutbildning.

Skicka in diplom från Gümnaasiumi/Keskkooli lõputunnistus eller lõputunnistus från yrkesgymnasium, tillsammans med avgångsbetyg (Hinneteleht), samt statsexamen (Riigieksamitunnistus).

Om du gått yrkesgymnasium krävs inte statsexamen.

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare.

Om din skola utfärdas dokument på engelska måste du också skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller de grundläggande behörighetskraven i engelska om du har minst 5 godkända kurser i engelska som A- eller B-språk från gymnasieskola (gümnaasiumi) med avgångsår 2014 eller senare.

Om du gått ut gymnasieskola mellan 2003 och 2013 krävs minst 6 godkända kurser i engelska som A- eller B-språk.

Du uppfyller inte kraven i engelska genom din gymnasieutbildning om du gått ut gymnasieskola före 2003 eller gått yrkesgymnasium.

Mer om behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Ett officiellt utfärdat certifikat eller replacement certifikat för ett av de följande (de måste innehålla minst 7 ämnen för att uppfylla kraven):

 • Secondary School Leaving Examination (SSLE)
 • The Ethiopian University Entrance Examination Certificate  (EUEEC)
 • University Entrance Examination Certificate (UEEC)
 • University Entrance Examination (UEE)
 • The Ethiopian Higher Education Entrance Qualification Certificate (EHEEQC) från och med 2010.

Följande uppfyller också kraven:

 • The Ethiopian Higher Education Entrance Qualification Certificate (EHEEQC) med minst 5 ämnen
 • The Ethiopian Higher Education Entrance Certificate Examination (EHEECE) med minst 4 ämnen
 • Ethiopian School Leaving Certificate (ESLC) med minst 5 ämnen inklusive engelska och matematik

Observera att Ethiopian General Secondary Education Certificate inte är tillräckligt för att uppfylla minimikraven. 

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller de grundläggande behörighetskraven i engelska om du har godkänt betyg i engelska i ett av de certifikat som uppfyller kraven.

Mer om behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

För dig som redan har tagit EB-examen:

 • Europeisk studentexamen (European Baccalaureate Certificate) inklusive slutbetyg.
 • Alla andra intyg och betyg som du kan behöva för grundläggande och särskild behörighet. Exempel på sådana intyg och betyg är läsårsbetyg för S5 och S6, betyg från komvux, TISUS-test eller engelskatest.

För dig som tar EB-examen våren 2024 och anmäler dig till höstterminen:

 • För att Antagningen ska hinna ta emot dina betyg i tid innan första urvalet i juli, behöver din skola skicka in ditt EB-resultat direkt till Antagningen när du tagit examen. Om du har några frågor ska du kontakta din EB-skola.
 • Alla andra intyg och betyg som du kan behöva för grundläggande och särskild behörighet behöver du själv ladda upp på ditt konto senast sista kompletteringsdag. Exempel på sådana dokument och intyg är läsårsbetyg för S5 och S6, TISUS-test eller engelskatest.

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • om dina dokument är utfärdade på annat språk än svenska, norska, danska, finska, engelska, franska, spanska och tyska behöver du också ladda upp en officiell översättning till svenska eller engelska. Med officiell menas att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Vi godkänner även översättningar som utfärdats av din EB-skola.

Uppfyller jag kraven i engelska?

Ja, med engelska som språk 1 eller 2 (L1 eller L2).

Uppfyller jag kraven i svenska?

Ja, med svenska som språk 1 (L1).

Du kan också bli behörig i svenska genom prov (Tisus), utbildning från svenska universitet/högskolor, svenska gymnasiekurser eller svensk folkhögskola.

Mer om behörighet i svenska

F

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du uppfyller kraven på grundläggande behörighet med Fiji School Leaving Certificate Examination.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Fiji uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven för grundläggande behörighet med något av följande:

 • High School/Secondary Student’s Record (Form 137-A) + Associate degree/ Bachelor’s degree (Official Transcript of Records)
 • Senior High School Diploma + Student Permanent Record (year 11-12) from the new K-12 Curriculum

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller kraven i engelska för grundläggande behörighet om du har

 • studerat ämnet engelska varje år på gymnasiet och om undervisningsspråket på din Associate- eller Bachelor-utbildning var enbart engelska.
 • studerat enligt den nya K-12 läroplanen.

I vissa fall kan du också uppfylla de kraven på engelskakunskaper om du har dokument från tidigare universitetsstudier. 

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du också:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du behöver ladda upp något av följande:

 • Studentexamensbetyg/Ylioppilastutkinto + Avgångsbetyg från gymnasiet/Lukion päättötodistus
 • Studentexamensbetyg/Ylioppilastutkinto till och med avgångsår 2022 där obligatoriska vitsord framgår + Avgångsbetyg från gymnasiet/Lukion päättötodistus 
 • Examensbetyg, yrkesinriktad grundexamen 180 kp/Tutkintotodistus, ammatillinen perustutkinto 180 osp + studieregisterutdrag över alla betyg och ämnen som ingår i utbildningen
 • Examensbetyg, yrkesinriktad grundexamen 120 sv/Tutkintotodistus, ammatillinen perustutkinto 120 ov

Periodbetyg/Jaksotodistus och andra betygsutdrag godtas inte utan dokumentationen ovan.

Notera att du inte kan höja ditt meritvärde med högre vitsord från senare avlagda prov eller kurser.

Matematik

Från och med 2015 års läroplan behöver du styrka, genom intyg eller studiekort, att du även har läst kursen Matematisk analys (MAB7) för bedömning mot Matematik 3B. Från och med 2019 års läroplan gäller Matematisk analys (MK8)/2sp.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller kraven på engelska för grundläggande behörighet om du har något av följande:

 • Gymnasieutbildning med 6 godkända kurser Engelska A / 7 godkända kurser Engelska B1/B2 (avgångsår 1996–2018) eller 7 godkända kurser Engelska C (t.o.m. avgångsår 1995). För den som gått gymnasiet senare gäller högre krav (se nedan under informationen för Engelska 6).
 • Grundexamen 180 kp med 6 godkända kompetenspoäng Engelska A
 • Grundexamen 120 sv med 4 godkända studieveckor Engelska
 • Merkonomexamen med godkänd Engelska A eller B

Du uppfyller kraven för Engelska 6 om du har något av följande:

 • Godkänt studentexamensprov i Engelska, lång lärokurs
 • Gymnasieutbildning (fr.o.m. avgångsår 2019) med 6 godkända kurser/moduler (12 sp) Engelska A
 • Gymnasieutbildning (avgångsår 1996–2018) med 8 godkända kurser Engelska A
 • Gymnasieutbildning (t.o.m. avgångsår 1995) med 7 godkända kurser Engelska A eller B

Grundexamen 120 sv med 6 godkända studieveckor

Uppfyller jag kraven i svenska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller kraven på svenska för grundläggande behörighet om du har något av följande:

 • Gymnasieutbildning med 5 (avgångsår 1996–2018) eller 6 (t.o.m. avgångsår 1995) godkända kurser Svenska A eller B. För den som gått gymnasiet senare gäller högre krav (se nedan under informationen för Svenska 3).
 • Grundexamen 180 kp med 6 godkända kompetenspoäng Svenska som modersmål
 • Grundexamen 120 sv med 4 godkända studieveckor Svenska som modersmål
 • Merkonomexamen med godkänt betyg i Svenska A

Du uppfyller kraven för Svenska 3 om du har något av följande:

 • Före läroplan 2015: Godkänt studentexamensprov i Svenska som modersmål
 • Från läroplan 2015: Svenska som modersmål, Svenska som andraspråk eller Svenska lång lärokurs i Studentexamen, Gymnasieutbildning med 8 godkända kurser/moduler i Svenska A
 • Grundexamen 120 sv med 7 godkända studieveckor Svenska som modersmål
 • Merkonomexamen med godkänd Svenska som modersmål

Om du inte uppfyller något av ovanstående krav kan du bli behörig i svenska genom prov (Tisus), utbildningar i svenska från universitet/högskola, svenska gymnasiekurser eller svensk folkhögskola.

 

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med Diplôme de Baccalauréat Général / Technologique / Professionnel, tillsammans med Relevé de Notes du Baccalauréat.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du kan uppfylla behörighetskraven i engelska på olika sätt beroende på när du avslutade din utbildning.

Om du gick ut före 2012:

 • LV1 från série A2, L eller ES med profile langue vivante eller med profile langue renforcée för examen
 • Option Internationale du Baccalauréat (OIB) från svenska sektionen Lycee International Saint Germain en Laye.

Om du gick ut mellan 2012 och 2020:

 • LV1 från série L, ES, S, STI2D, STL, STD2A, STMG, TMD, ST2S, Hôtellerie, STHR.

Om du gick ut 2021 eller senare:

 • ämnet som LVA i årskurs 3
 • LVB i årskurs 3 från Option Internationale du Baccalauréat (OIB)
 • LLCE Anglais eller LLCE Anglais, monde contemporain in épreuves terminales eller évaluations communes/contrôle continu.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan ha grundläggande behörighet med ett General Secondary Education Certificate (شهادة الدراسة الثانوية العامة), tillsammans med samlat betygsdokument.

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument i både originalspråket (arabiska) och i en officiell översättning till svenska, engelska, franska eller tyska. Officiell betyder att någon som arbetar som översättare måste översätta dina dokument.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Förenade Arabemiraten uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

G

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med Baccalauréat, tillsammans med Relevé de Notes.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Gabon uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Examensbevis för en av de följande krävs:

 • West African Senior School Certificate (WASSCE). Your WASSCE results must include five (5) subjects or more: three (3) core subjects (English, Science or Maths and a humanities subject or a social science subject) and two (2) elective subjects.
 • Senior Secondary School Certificate (SSSCE). Your SSSCE results must include six (6) subjects or more: three (3) core subjects (English, Maths and Science), and three (3) elective subjects.
 • General Certificate of Education (GCE) Ordinary Level and Advanced Level. Your GCE results must include five (5) subjects or more of which at least two (2) must be at the advanced level.

All upper secondary school results must be issued by the West African Examinations Council (WAEC).

You are required to submit the officially issued certificate. Print-outs from the online verification are never accepted. If you have not yet received your official certificate, you may in exceptional cases send Result slips/Statement of results/Notification of Results along with your scratch card details (see below).

If you've lost your certificate, you should ask WAEC to send a “Confirmation of Result”. They can do this two ways:

 • WAEC can send the “Confirmation of Result" from an official email address to verifications@uhr.se. This is the fastest and easiest method. We will unfortunately not be able to answer any questions sent to this address from senders other than WAEC.
 • WAEC can send the "Confirmation of Result" by regular post to: Swedish Council for Higher Education, "Verifications", Box 4030, SE-171 04 Solna, Sweden

Submit scratch card for verification

In addition to a copy of your certificate, you are also required to submit a scratch card issued by WAEC. You can do this by:

 • uploading a photograph or scan of the serial number and PIN, or
 • submitting the information from your scratch card using our contact form at Antagningsservice.

Please note that any discrepancies between name and/or birth date on your documents must be explained with official documentation that confirms change of name/birth date or an affidavit.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

You can meet the English requirement with your upper secondary studies with:

 • GCE O-level in English

 • English in your SSCE/WASSCE

Students with a completely documented Bachelor’s degree from a recognised university in Gambia are considered to have a sufficient level of English.

You can also demonstrate that you meet the English language requirement through an internationally approved English test.

More at Behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med en Sashualo Ganatlebis Atestatis (med separat betygsbilaga) och Diplom (med separat betygsbilaga).

Översättningskrav

Observera att du måste ladda upp dina dokument både på originalspråk och i en officiell översättning. Om din skola utfärdar dokumenten på engelska måste du också ladda upp dina dokument på originalspråk. Godkända språk för översättningar är svenska och engelska.  

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Georgien uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Examensbevis från ett av de följande krävs:

 • West African Senior School Certificate (WASSCE). Your WASSCE results must include six (6) subjects or more: three (3) core subjects (English, Maths and Science), and three (3) elective subjects.
 • Senior Secondary School Certificate (SSSCE). Your SSSCE results must include six (6) subjects or more: three (3) core subjects (English, Maths and Science), and three (3) elective subjects.
 • General Certificate of Education (GCE). Your GCE results must include five (5) subjects or more of which at least two (2) must be at the advanced level.

In addition to a copy of your certificate, you are also required to submit a scratch card. Alternatively, you can send your serial number and PIN on a piece of paper. You may also submit the scratch card using the contact form. Before submitting any such data, check that your results are available on the WAEC website.

All upper secondary school results must be issued by the West African Examinations Council (WAEC).

You are required to submit the officially issued certificate. Print-outs from the online verification are never accepted. If you have not yet received your official certificate, you may in exceptional cases send Result slips/Statement of results/Notification of Results along with your scratch card details (see below).

If you have lost your certificate, you should ask WAEC to send a “Confirmation of Result” to:

Swedish Council for Higher Education
"Verifications"
Box 4030
171 04 Solna
Sweden

Submit scratch card for verification

In addition to a copy of your certificate, you are also required to submit a scratch card. Alternatively, you can send your serial number and PIN on a piece of paper. You may also submit the scratch card using the contact form. 

Please note that any discrepancies between name and/or birth date on your documents must be explained with official documentation that confirms change of name/birth date or an affidavit.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med ett av de följande:

 • GCE O-level i engelska
 • engelska i Senior Secondary School Certificate (SSSCE)
 • engelska i West African Senior School Certificate (WASSCE)

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande med Aπολυτηριο (Apolytirion) / πτυχιο (Ptychio(n)).

Om du har Apolytirion från 2020 och framåt så ladda upp ditt årskursbetyg från årskurs 2 och 3.

Om du har Ptychio från en yrkesutbildning, ladda upp ditt avgångsbetyg från varje årskurs. 

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Grekland uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med Diploma de Bachiller/Perito, tillsammans med årskursbetyg från de tre sista åren (Certificado calificaciones tres últimos años de estudio).

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på spanska – ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Guatemala uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med något av följande:

 • Baccalauréat Unique, tillsammans med Releve de Notes
 • Baccalauréat 2ème Partie, tillsammans med Releve de Notes

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Guinea (Conakry) uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med Certificado de Conclusão do Ensino Secundário.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Guinea-Bissau uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

H

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med Diploma de Bachiller/Perito/ Técnico, tillsammans årskursbetyg från de tre sista åren (Certificado calificaciones tres últimos años de estudio).

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på spanska – ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Honduras uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Diplom och avgångsbetyg från ett av följande:

 • Hong Kong Diploma of Secondary Education (HKDSE) officiellt utfärdat av Hong Kong Examinations and Assessment Authority (HKEAA)
 • Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) + Hong Kong Advanced Level Examination (HKALE) / Hong Kong Advanced Supplementary Level Examination (HKASLE)

Skicka in både diplom och samlat betygsdokument.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller kraven på grundläggande behörighet i engelska om du har engelska på ditt Hong Kong Certificate of Education med lägst betyg C eller Hong Kong Diploma of Secondary Education med en ämnesnivå på minst 1/E/Attained.

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

I

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Diplom och ämnesbetyg (Statement of Marks), utfärdade av en nationellt erkänd Board (inte skolan), från någon av följande utbildningar:

 • Higher Secondary Certificate Examination
 • Intermediate Examination Certificate
 • All India Senior School Certificate Examination
 • Pre-University Education Certificate
 • Indian School Certificate (ISC)
 • Certificate of Vocational Education (CVE)
 • Polytechnic Diploma/Diploma Education Certificate
 • Senior Secondary (12th Class) Examination

Har du gått ut gymnasiet efter 2009?

Har du gått ut gymnasiet efter 2009 så krävs godkänt betyg i matematik för grundläggande behörighet. Har du inte godkänt betyg i matematik (Mathematics) i ditt Higher Secondary Certificate eller Proficiency Certificate ska du också skicka in ditt Secondary School Certificate (SSC).

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller kraven om du har ett av följande:

 • Betyg i engelska och minst tre andra ämnen med engelska som undervisningsspråk, vilket tydligt ska framgå av ditt upper secondary certificate.
 • Ämnet engelska i en Indian School Certificate Class XII (år 12), utfärdad av Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE). Du måste bifoga både Indian School Certificate Class XII och Statement of Marks.
 • Ämnet Engelska i en Senior School Certificate Examination eller en Marks Statement cum Certificate, utfärdad av Central Board of Secondary Education (CBSE) år 2008 eller senare.

Du kan också uppfylla kraven med ett internationellt prov i engelska.

Mer om Behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet om du något av följande: 

 • Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar-Sekolah Menengah (SMU/SMA)
 • Daftar Nilai.

Du måste ladda upp dina resultat från både National Examination (EBTA  eller Ujian Nasional) och School Examination (EBTANAS eller Ujian Sekolah). Om du fick dina resultat efter 2020 så behöver du inte ladda upp Ujian Sekolah eftersom det avskaffades samma år och inte längre är ett krav. 

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Indonesien uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Om du studerar eller har tidigare studerat en International Baccalaureate utbildning finns det specifika instruktioner för din anmälan.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Dokumentationen beror på vilket utbildningssystem ditt gymnasium examinerar i. De vanligaste är IB, Storbritannien och USA.

Se information för respektive system på den här sidan.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med ett Secondary School Certificate (لغرض تقييم شهادة الثانوية يجب عليك ان تأتي بوثيقة رسمية مصدرة من وزارة التربية باللغة الانجليزية).

Ditt Secondary School Certificate ska vara utfärdat av Ministry of Education.

 • Examensdokument utfärdade av Ministry of Education, Republic of Iraq, är på engelska och arabiska.
 • Examensdokument utfärdade av Ministry of Education, Federal Iraqi Kurdistan Region, är på engelska.
 • Dokument utfärdade helt på arabiska kan inte godkännas, även i översättning.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Irak uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska 

Särskild behörighet

Många kurser och program har både grundläggande och särskilda behörighetskrav.

The Secondary School Certificate – Scientific section från Irak uppfyller de särskilda behörighetskraven i:

 • Fysik 1a
 • Biologi 2
 • Naturkunskap 2

Observera att andra inriktningar än scientific section med största sannolikhet inte uppfyller de särskilda behörighetskraven i dessa ämnen.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

För att visa att du uppfyller kravet på grundläggande behörighet kan du skicka in något av följande:

 • för 3 års gymnasiestudier (från 2019), skicka in Certificate of completion från 3-årig gymnasieskolan och transcripts årskurs 10-12
 • för 3 års gymnasiestudier + 1 år pre-university, skicka in Certificate of completion från 3-årig gymnasieskola och transcripts årskurs 1-3 samt Certificate of completion från pre-university året och transcripts från pre-university
 • för 3 års gymnasiestudier + 2 år Associate degree, skicka in Certificate of completion från 3-årig gymnasieskolan och transcripts årskurs 1-3 samt Associate Degree med tillhörande transcripts
 • för 4 års gymnasiestudier (från 1977-1996), skicka in Certificate of completion från 4-årig gymnasieskolan och transcripts årskurs 1-4 
 • för 3 års gymnasiestudier (före 1977), skicka in Certificate of completion från 3-årig gymnasieskolan och transcripts årskurs 1-3

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Iran uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska 

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med Leaving Certificate (ArdteistiMeireacht) med minst 6 ämnen, varav minst 2 på Higher level. 

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller de de grundläggande behörighetskraven i engelska om du har som lägst betyg 6 eller D i engelska på Ordinary Level.

Du kan också uppfylla kraven genom att läsa på komvux, genom tidigare universitetsstudier eller genom internationellt erkända engelskatest.

Mer om behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med Stúdentspróf (Studentexamen).

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller kraven på engelska för grundläggande behörighet om du har godkänt betyg i något av följande:

 • Om dina studier genomfördes enligt det gamla systemet (före 2008) och du har 9 poäng i engelska.
 • Om dina studier genomfördes enligt det nya systemet som antogs 2008 och du har 15 poäng i engelska.

Du har motsvarande Engelska 6 om du har godkänt betyg i något av följande:

 • Om dina studier genomfördes enligt det gamla systemet (före 2008) och du har 12 poäng i engelska.
 • Om dina studier genomfördes enligt det nya systemet som antogs 2008 och du har 20 poäng i engelska.

Du kan också uppfylla kraven genom att läsa på komvux, genom tidigare universitetsstudier eller genom internationellt erkända engelskatest.

Mer om behörighet i engelska

Uppfyller jag kraven i svenska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller kraven på svenska för grundläggande behörighet om du har godkänt betyg i något av följande:

 • 9 einingar i isländska + 6 einingar i svenska/danska/norska.
 • 20 poäng i isländska (varav minst 10 behöver vara på nivå 3) + minst 1 poäng i svenska/danska/norska.

Du kan också bli behörig i svenska genom prov (Tisus), utbildningar i svenska från universitet/högskola, svenska gymnasiekurser eller svensk folkhögskola.

Mer om behörighet i svenska

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med Bagrut (תעודת בגרות) med fler än 21 units. 

Skicka in din Matriculation Certificate/High School Diploma/תעודת בגרות eller ditt Professional Certificate från Vocational Technical High School.

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument i både originalspråket och i en officiell översättning till engelska, franska eller svenska. Officiell betyder att någon som arbetar som översättare måste översätta dina dokument.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller kran på engelska i den grundläggande behörigheten om dy har 5 enheter (units) i engelska eller flera i din Bagrut/Matriculation certificate.

Du kan också uppfylla kraven genom att läsa på komvux, genom tidigare universitetsstudier eller genom internationellt erkända engelskatest.

Mer om behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med Pagelle Scolastiche anni 3, 4 e 5 och Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore / Diploma di Maturità.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller kraven på grundläggande behörighet i engelska om du har läst engelska som första främmande språk på Linguistico från 2015 eller om du har läst engelska som utökad kurs om ca 800 timmar på Maturità Linguistica/Classica.

Du kan också uppfylla kraven genom att läsa på komvux, genom tidigare universitetsstudier eller genom internationellt erkända engelskatest.

Mer om behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

J

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med Upper Secondary School (Koto-gakko/高等学校) Certificate of Graduation (卒業証明書), tillsammans med ett Transcript of Grades.

Översättningskrav

Om dina dokument har utfärdats på japanska, måste du också ladda upp en officiell översättning till svenska eller engelska. Officiell betyder att någon som arbetar som översättare måste översätta dina dokument.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Japan uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

General Secondary Education Certificate (شهادة الدراسة الثانوية العامة) eller Secondary School Final Examination Result (نتيجة امتحان الثانوية العامة)

Om din gymnasieskola är ackrediterad av eller följer ett annat lands IB-läroplan måste du följa de instruktioner från det landet eller IB-instruktionerna. Om du är osäker ska du skicka in dina dokument enligt reglerna för båda landet och IB.

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument i både originalspråket (arabiska) och i en officiell översättning till svenska, engelska, franska eller tyska. Officiell betyder att någon som arbetar som översättare måste översätta dina dokument.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Jemen/Yemen uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med General Secondary Education Certificate (شهادة الدراسة الثانوية العامة)

Om din gymnasieskola är ackrediterad av eller följer ett annat lands IB-läroplan måste du följa de instruktioner från det landet eller IB-instruktionerna. Om du är osäker ska du skicka in dina dokument enligt reglerna för båda landet och IB.

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument i både originalspråket (arabiska) och i en officiell översättning till svenska, engelska, franska eller tyska. Officiell betyder att någon som arbetar som översättare måste översätta dina dokument.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Jordanien uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

K

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med något av följande:

 • Certificate of Upper Secondary Education
 • Senior High School Certificate
 • Attestation de Fin d'Etudes Secondaires de l'Enseignement General
 • Baccalaureate

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Kambodja uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med något av följande:

 • Cameroon General Certificate of Education (GCE) Ordinary Level och Advanced Level med godkänt betyg i minst 6 olika ämnen, varav två ämnen på GCE Advanced Level
 • Baccalauréat Technique från 1995
 • Brevet de Technicien från 1997

Skicka in din General Certificate of Education (GCE) Ordinary Level tillsammans med ett av följande:

 • Cameroon General Certificate of Education (GCE) Advanced Level
 • Baccalauréat Technique: Certificate and Transcript of Results (söker du en utbildning med krav på särskild behörighet i matematik eller naturvetenskapliga ämnen, så ska du också skicka in din kursplan (course curriculum))
 • Brevet de Technicien: Certificate and Transcript of Results (söker du en utbildning med krav på särskild behörighet i matematik eller naturvetenskapliga ämnen, så ska du också skicka in din kursplan (course curriculum))

Verifikation av gymnasiestudier

Gymnasiebetyg från Kamerun måste verifieras av Cameroon GCE Board.

Kontakta Cameroon GCE Board och be dem att verifiera dina betyg och skicka beviset från en officiell e-postadress till verifications@uhr.se. Vi kan tyvärr inte svara på frågor som kommer in till e-postadressen om de inte kommer direkt från Cameroon GCE Board. 

Universitets- och högskolerådet (Antagningen) betalar inte för examensverifikationer.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller de grundläggande kraven på engelska om du har godkänt betyg i kursen English Language i GCE O level, GCE A level, Baccalauréat Technique eller Brevet de Technicien.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med Diplôme de Bachelier de l’Enseignement du Second Degré / Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire, tillsammans med Relevé de Notes

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Kamerun (franskt utbildningssystem) uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet om du har något av det nedanstående.

Alberta

Studier som uppfyller kraven: Alberta High School Diploma

Dokument du ska skicka in: Alberta High School Diploma, tillsammans med Transcript of Achievement

Krav på engelska: Godkänt betyg i English i ditt slutbetyg

British Columbia/Yukon

Studier som uppfyller kraven: British Colombia Certificate of Graduation

Dokument du ska skicka in: British Colombia Certificate of Graduation, tillsammans med Trascript of Grades

Krav på engelska: Godkänt betyg i English, course 12

Manitoba

Studier som uppfyller kraven: High School Diploma

Dokument du ska skicka in: High School Diploma, tillsammans med Manitoba High School Statement of Marks

Krav på engelska: Godkänt betyg i English i ditt slutbetyg

New Brunswick

Studier som uppfyller kraven: New Brunswick High School Diploma

Dokument du ska skicka in: New Brunswick High School Diploma, tillsammans med Senior High Transcript of Marks

Krav på engelska: Godkänt betyg i English i ditt slutbetyg

Newfoundland

Studier som uppfyller kraven: Newfoundland and Labrador High School Graduation Diploma

Dokument du ska skicka in: Newfoundland and Labrador High School Graduation Diploma, tillsammans med Official Transcript

Krav på engelska: Godkänt betyg i English i ditt slutbetyg

North West Territories

Studier som uppfyller kraven: NWT High School Diploma

Dokument du ska skicka in: NWT High School Diploma med minst 100 credits, tillsammans med Transcript

Krav på engelska: Godkänt betyg i English i ditt slutbetyg

Nova Scotia

Studier som uppfyller kraven: Nova Scotia High School Graduation Diploma

Dokument du ska skicka in: Nova Scotia High School Graduation Diploma, tillsammans med High School Transcript

Krav på engelska: Godkänt betyg i English i ditt slutbetyg

Nunavut

Studier som uppfyller kraven: High School Graduation Diploma

Dokument du ska skicka in: High School Graduation Diploma eller School Leaving Certificate, tillsammans med Transcript

Krav på engelska: Godkänt betyg i English i ditt slutbetyg

Ontario

Studier som uppfyller kraven: Ontario Secondary School Diploma

Dokument du ska skicka in: Ontario Secondary School Diploma med minst 30 credits, tillsammans med Ontario Student Transcript

Krav på engelska: Godkänt betyg i English i ditt slutbetyg

Prince Edward Island

Studier som uppfyller kraven: High School Graduation Diploma

Dokument du ska skicka in: High School Graduation Diploma, tillsammans med Transcript of Achievement

Krav på engelska: Godkänt betyg i English i ditt slutbetyg

Quebec

Studier som uppfyller kraven: Diplome d'études collégiales (DEC), tillsammans med Diplome d'études secondaire (DES)

Dokument du ska skicka in: Diplome d'études secondaire (DES), tillsammans med Relevé de notes + Diplome d'études collégiales (DEC), tillsammans med med Bulletin d'études collégiales

Krav på engelska: Godkänt betyg i English från minst år 11 (DES)

Saskatchewan

Studier som uppfyller kraven: High School Graduation Diploma

Dokument du ska skicka in: High School Graduation Diploma, tillsammans med Transcript of Secondary Level Achievement

Krav på engelska: Godkänt betyg i English i ditt slutbetyg

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med Certificado de Habiltações Literárias 3°Ciclo

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Du kan inte själv översätta dina dokument. 

Om din skola utfärdar dokument på engelska måste du också skicka in dina dokument i originalspråk

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Kap Verde uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Det här gäller dig med gymnasiemeriter från följande länder: Anguila / Antigua & Barbuda / Barbados / Belize / British Virgin Islands / Cayman Islands / Dominica / Granada / Guyana / Jamaica / Montserrat / St Kitts & St Nevis / St Lucia / St Vincent & The Grenadines / Trinidad & Tobago / Turks & Caicos Islands.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Caribbean Advanced Proficiency Certificate (CAPE), tillsammans med Caribbean Secondary Education Certificate (CSEC) 

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller kraven på engelska i den grundläggande behörigheten  med Caribbean Secondary Education Certificate.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med ett examensbevis från gymnasieskola + betygsbilaga (Жалпы орта бiлiм туралы Аттестат + Aттестатқа қосымша).

Har du läst en yrkesinriktade utbildningar ska du skicka in ditt diplom, tillsammans med en ämnesbilaga.

Översättningskrav

Observera att du måste ladda upp dina dokument både på originalspråk och i en officiell översättning. Om din skola utfärdar dokumenten på engelska måste du också ladda upp dina dokument på originalspråk. Godkända språk för översättningar är svenska och engelska.  

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Kazakstan uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med något av följande:

 • Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE)
 • Kenya Certificate of Education (KCE), tillsammans med Kenya Advanced Certificate of Education (KACE)

Skicka in officiella dokument utfärdade av Kenya National Examination Council (KNEC).

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller kraven på engelska i den grundläggande behörigheten om du har Kenya Certificate of Education eller Kenya Certificate of Secondary Education.

Om du har en Bachelor's-examen från ett erkänt universitet i Kenya uppfyller du också kraven på engelska.

Du kan också göra ett internationellt erkänt test i engelska.

Mer om behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med något av följande:

 • Senior Secondary School (高中)
 • Specialized Middle School (中专)
 • Vocational Secondary School (职高)

Du behöver skicka in

 • Certificate of Graduation/Diploma (毕业证书)
 • Student Record/Transcript of Records med alla gymnasieår (三年高中成绩单) och/eller Examination Results/Graduation Results/Kaoshi/Huikao (会考成绩/学业水平考试/测试/会考)

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument i både originalspråket och i en officiell översättning till svenska, engelska, franska eller tyska. Officiell betyder att någon som arbetar som översättare måste översätta dina dokument.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Kina uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande beehörighet med examensbevis, tillsammans med en betygsbilaga, (Aттестат / диплом + Табели).

Om du har gått en yrkesinriktade utbildningar, skicka in Diplom (Диплом), tillsammans med en ämnesbilaga.

Översättningskrav

Observera att du måste ladda upp dina dokument både på originalspråk och i en officiell översättning. Om din skola utfärdar dokumenten på engelska måste du också ladda upp dina dokument på originalspråk. Godkända språk för översättningar är svenska och engelska.  

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Kirgizistan uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med Diplôme d’etat d´études Secondaires du cycle long, tillsammans med relevé de notes.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Kongo, Demokratiska rep. uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med Baccalauréat de l’enseignement du second degré, tillsammans med relevé de notes.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Kongo, Rep. (Brazzaville) uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med Diplomë për kryerjen e shkollës së mesme të lartë-Gjimnazit / Diplome per kryerjen e shkolles se mesme te larte - profesionale). Nivå IV krävs.

Om du avslutade din gymnasieutbildning 2016 eller senare krävs en statlig matura-examen (Certifikatë e maturës schetërore).

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Godkända språk för översättningar är svenska och engelska.  

Om din skola utfärdar dokument på engelska godtas dessa generellt, men i vissa fall kan du också behöva skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Kosovo uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med något av följande:

 • Svjedodzba o Polozenoj Drzavnoj Maturi (2010 and later)
 • Svjedozba o Zavrsnom Ispitu
 • Svjedodzba o Zavrsnom Ispitu-maturi
 • Svjedodzba o Zavrsnom Radu

Skicka in avgångsbetyg med examensbevis och årskursbetyg från de fyra sista åren (Svjedodzba, razred 1-4). Nivå IV krävs.

Obs: om din examen utfärdades 2010 eller senare, så krävs också en state matura-examen (drzavna matura).

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Godkända språk för översättningar är svenska och engelska.  

Om din skola utfärdar dokument på engelska godtas dessa generellt, men i vissa fall kan du också behöva skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du kan uppfylla kraven i engelska med din gymnasieutbildning från Kroatien om du har engelska på avancerad nivå i din examen (drzavna matura) med avgångsår 2010 eller senare.

Du kan också styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med Diploma de Bachiller / Técnico Medio / Facultad Obrera Campesina (FOC) / Técnica y Profesional, tillsammans med årskursbetyg från år 10, 11 och 12 (Certificado de estudios terminados cursos 10,11 y 12).

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på spanska – ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Kuba uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa Engelska 6 på Komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, som t.ex. TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med något av följande:

 • Examen från och med 2010: Completion Certificate of Secondary Stage
 • Examen före 2010: General Secondary Education Certificate

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument i både originalspråket (arabiska) och i en officiell översättning till svenska, engelska, franska eller tyska. Officiell betyder att någon som arbetar som översättare måste översätta dina dokument.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Kuwait uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa Engelska 6 på Komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, som t.ex. TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

L

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet om du har något av följande:

 • Upper Secondary Diploma
 • Baccalauréat

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Du kan inte själv över sätta dina dokument. 

Om din skola utfärdar dokument på engelska måste du också skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Laos uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet om du har:

 • Diplom från avslutad gymnasieutbildning (Atestāts par vispārējo vidējo izglītību eller Diploms par profesionālo vidējo izglītību), tillsammans med avgångsbetyg (Sekmju izraksts) samt statsexamen (Vispārējās vidējās izglītības sertifikāts).

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Du kan inte själv översätta dig dokument. 

Om din skola utfärdar dokument på engelska måste du också skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller behörighetskraven i engelska om du har engelska på nivå B2 eller C1 i statsexamen (Vispārējās vidējās izglītības sertifikāts) från 2013 eller senare.

Du kan också uppfylla kraven med komvuxkurser, vissa universitetsutbildningar eller med resultat från erkända internationella engelskatester.

Mer om behörighet i engelska 

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppylla kraven på grundläggande behörighet om du har något av följande:

 • General Secondary Diploma (from national examination) (شهادة الثانوية العامة)
 • Baccalauréat Libanais (شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي/شهادة البكالوريا اللبنانية)

Skicka in diplom och transcript från alla gymnasieåren.

Sökande med gymnasiebetyg från examensåren 1978, 1985, 1987-1989, 2014 och 2020 måste ladda upp ett intyg som bevisar att kandidaten var inskriven i Baccalauréat-examens officiella register, och också ladda upp slutbetyget. 

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument i både originalspråket (arabiska) och i en officiell översättning till svenska, engelska, franska eller tyska. Officiell betyder att någon som arbetar som översättare måste översätta dina dokument.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Gymnasiestudier i Libanon kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet i engelska. Du ska ha läst Engelska som första främmande språk på gymnasiet. I regel syns det inte av studentexamen. Därför är det viktigt att du skickar in ditt examensbevis och dina betyg från alla gymnasieåren.

Du kan också uppfylla kraven med komvuxkurser, vissa universitetsutbildningar eller med resultat från erkända internationella engelskatester.

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med något av följande: 

 • West African Senior School Certificate (WASSCE), med minst 6 ämnen, inklusive engelska och matematik
 • Liberia Senior High School Certificate (LSHSCE), med minst 6 ämnen, inklusive engelska, matematik och ett naturvetenskapligt ämne
 • Senior School Certificate, med minst sex ämnen
 • Senior High School Certificate

Alla betyg måste vara utfärdade av West African Examinations Council (WAEC).

Du ska skicka in det officiellt utfärdade dokument. Utskrifter och result slips accepteras bara om vi har fått information från WAEC om att examensintygen ännu inte har utfärdats. Bifoga scratch cards så att vi kan verifiera dina betyg.

Om du inte har kvar ditt examensintyg, be WAEC att skicka ett "Certification of Result". Det kan de göra på två sätt:

 • WAEC kan skicka "Confirmation of Result" från en officiell e-postadress till verifications@uhr.se. Det här är det snabbaste och enklaste sättet. Vi använder bara den här adressen för att kontakten med WAEC, och kan tyvärr inte svara på andra frågor den vägen.
 • WAEC kan skicka "Confirmation of Result" med vanlig post till: Swedish Council for Higher Education, "Verifications", Box 4030, SE-171 04 Solna, Sweden

Vi behöver scratch cards för att verifiera 

Du behöver skicka in ett scratch card från WAEC tillsammans med dina examensintyg. Det kan du göra på två sätt:

 • Ladda upp en bild som visar serienumret och PIN, eller
 • skicka in informationen från ditt scratch card via vårt kontaktformulär.

  Till kontaktformuläret

In addition to a copy of your certificate, you are also required to submit a scratch card. Alternatively, you can send your serial number and PIN on a piece of paper. You may also submit the scratch card using the contact form. 

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller kraven på behörighet i engelska med

 • GCE O-level i engelska eller
 • engelska i SSCE/WASSCE
 • en fullständig Bachelor's-examen från ett erkänt universitet i Liberia.

Du kan också uppfylla kraven med komvuxkurser, vissa universitetsutbildningar eller med resultat från erkända internationella engelskatester.

Mer om behörighet i engelska 

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet om du har ett General/Technical Secondary Education Certificate (شهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي/شهادة الثانوية العامة).

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument i både originalspråket (arabiska) och i en officiell översättning till svenska, engelska, franska eller tyska. Officiell betyder att någon som arbetar som översättare måste översätta dina dokument. Du kan inte själv översätta dina dokument. 

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Libyen uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet om du har en Maturazeugnis des Liechtensteinischen Gymnasiums.

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på tyska. Ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet i engelska med en Maturazeugnis des Liechtensteinischen Gymnasiums.

Du kan också uppfylla kravet med ett resultat från ett internationellt erkänt test i engelska, med viss universitetsutbildning, eller genom att komplettera på komvux.

Mer om behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet om du har ett diplom från en avslutad gymnasieutbildning (Brandos atestatas) tillsammans med ett avgångsbetyg (Brandos atestato priedas).

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Du kan inte själv översätta dina dokument. 

Om din skola utfärdar dokument på engelska måste du också skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller kraven på grundläggande behörighet i engelska om du har engelska på nivå B2 i din Brados atestatas.

Du kan också uppfylla kravet på engelska med ett internationellt erkänt test i engelska eller med vissa universitetsstudier.

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kravet på grundläggande behörighet med ett Diplome de Fin d’Études Secondaires.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du kan uppfylla kravet på grundläggande behörighet i engelska om du i läst engelska som Serie A1 som en del av din gymnasieutbildning.

Du kan också uppfylla kravet med ett resultat från ett internationellt erkänt test i engelska, med viss universitetsutbildning eller genom att komplettera på komvux.

Mer om behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

M

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kravet på grundläggande behörighet med en Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire / Baccalaureat de l’Enseignement technique, tillsammans med Relevé de Notes.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Madagaskar uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med en Malawi School Certificate of Education (MSCE) med minst sex ämnen inklusive engelska.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller kraven på grundläggande behörighet i engelska om engelska finns som ämne i ditt slutbetyg från gymnasiet.

Sökande med en fullständigt dokumenterad kandidatexamen (bachelor's) från ett godkänt universitet i Malawi uppfyller också engelskakraven.

Du kan också uppfylla kravet med ett resultat från ett internationellt erkänt test i engelska, med viss universitetsutbildning, eller genom att komplettera på komvux.

Mer om behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet om du har något av följande:

 • Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Malaysia Certificate of Education, tillsammans med Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
 • Matriculation Programme eller Polytechnic Diploma, tillsammans med en ämnesbilaga från år 1–2 och Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller kravet på grundläggande behörighet i engelska om du har engelska som ämne i din Sijil Pelarjaran Malaysia (SPM).

Du kan också uppfylla kravet med ett resultat från ett internationellt erkänt test i engelska, med viss universitetsutbildning, eller genom att komplettera på komvux.

Mer om behörighet i engelska

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kravet på grundläggande behörighet med en Baccalauréat Malien – 2ème Partie or Baccalauréat Technique, tillsammans med Relevé de Notes.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Mali uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

De här gymnasieexamina uppfyller kriterierna för grundläggande behörighet:

 • Matriculation Certificate Examination med minst två ämnen på Advanced Matriculation
 • Minst fem ämnen på GCSE/GCE O level och minst tre ämnen på GCE Advanced level

Obs: Vi godtar inte Statement of Results

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller kravet på grundläggande behörighet i engelska om du har läst engelska på mellannivå (intermediate level).

Du kan också uppfylla kravet med ett resultat från ett internationellt erkänt test i engelska, med viss universitetsutbildning, eller genom att komplettera på komvux.

Mer om behörighet i engelska

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du uppfyller kraven på grundläggande behörighet med en Attestation du baccalauréat, tillsammans med Relevé des notes du Baccalaureat (Canditats Officiels), utfärdat av l’académie régionale.

Översättningskrav

Om dina dokument utfärdas i ett annat språk än franska eller engelska måste du ladda upp dokumenten på båda originalspråket och i en officiell översättning till engelska, franska, tyska eller svenska. 

Officiell betyder att någon som arbetar som översättare måste översätta dina dokument. Du kan inte själv översätta dina dokument.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Marocko uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med något av följande:

 • General Certificate of Education (GCE) Ordinary eller Advanced level
 • Higher School Certificate (HSC)

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller krav på grundläggande behörighet i engelska om du har engelska i din General Certificate of Education (GCE) Ordinary Level.

Du kan också uppfylla kravet med ett resultat från ett internationellt erkänt test i engelska, med viss universitetsutbildning, eller genom att komplettera på komvux.

Mer om behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kravet på grundläggande behörighet med Diploma de Bachiller, tillsammans med Certificado de terminación de estudios con calificaciones tres últimos años de estudio

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på spanska. Ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Mexiko uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med Certificado de Habilitações, tillsammans med examensbevis och avgångsbetyg.

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Du kan inte själv översätta dina dokument. 

Om din skola utfärdar dokument på engelska måste du också skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Moçambique uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med Diploma de bacalaureat, tillsammans med Tabelul.

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Godkända språk för översättningar är svenska och engelska.  

Om din skola utfärdar dokument på engelska godtas dessa generellt, men i vissa fall kan du också behöva skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Moldavien uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp? 

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med Certificate of Complete Secondary Education (Бурэн дунд боловсролын унэмлэх).

För yrkesutbildning krävs Certificate of Secondary Vocational Education.

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Du kan inte själv översätta dina dokument. 

Om din skola utfärdar dokument på engelska måste du också skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Mongoliet uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med något av följande:

 • Диплома о положеном матурском испиту - Diploma o polozenom maturskom ispitu
 • Диплома о положеном матурском испиту - Diplome mbi provimin e dhene te matures
 • Диплома о положеном екстерном стручном испиту - Diploma o položenom eksternom stručnom ispitu
 • Диплома о положеном стручном испиту - Diploma o položenom stručnom ispitu
 • Диплома о положеном стручном испиту - Diplome mbi provimin e dhene te matures

Skicka in diplom/avgångsbetyg och årskursbetyg från alla fyra åren (Svjedocanstvo, razred 1-4). Nivå IV krävs.

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Godkända språk för översättningar är svenska och engelska.  

Om din skola utfärdar dokument på engelska godtas dessa generellt, men i vissa fall kan du också behöva skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Montenegro uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

N

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Något av följande: 

 • International General Certificate of Secondary Edcuation (IGCSE) med minst fem ämnen inklusive engelska
 • Namibia Senior Secondary Certificate (NSSC) med minst fem ämnen inklusive engelska

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, om du har studerat engelska i IGCSE eller NSSC.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Ett av de följande krävs:

 • Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, (VWO) + Cijferlijst
 • Diploma HogerAlgemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) + Cijferlijst
 • MBO-examen Niveau 4 + Cijferlijst

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Du kan inte själv översätta dina dokument. 

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med VWO (Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) eller HAVO (Diploma Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs) med examen från 2010 och senare. Ladda upp ditt Diplom och cijferlijst.

Viktigt att tänka på

Vi godtar inte dokumentation från Dienst Uitvorering (DUO) om den är digitalt utfärdad utan signatur – inte ens om det står i dokumentet att det är giltigt. Vi godtar bara diploma och cijferlijst som är inskannade original.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Officiellt utfärdat School Leaving Certificate Examination, Intermediate Certificate Examination, Higher Secondary Certificate eller Profiency Certificate + betygsutdrag (transcript) med alla ämnen och betyg.

Tog du din gymnasieexamen efter 2009?
Då behöver du ha fått godkänd i matematik för att vara behörig till studier i Sverige. Om det inte står godkänd i matematik i din Higher Secondary Certificate eller Proficiency Certificate behöver du också ladda upp din Secondary School Certificate (SSC).

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Nepal uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Diplom: Diploma de Bachiller + årskursbetyg från de tre sista åren: Certificado calificaciones tres últimos años de estudio.

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på spanska - ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Nicaragua uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Baccalauréat + relevé de notes, eller

Baccalauréat Technicien + relevé de notes

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på franska - ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Niger uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vad ska jag skicka in?

One of the following meets the general criteria:

 • West African Senior School Certificate (WASSCE), issued by WAEC*, including English, Mathematics and three (3) other subjects.
 • Senior School Certificate (SSCE), issued by NECO*, including English, Mathematics and three (3) other subjects.
 • National Technical Certificate (NTC) issued by NABTEB*
 • National Business Certificate (NBC) issued by NABTEB
 • Senior School Certificate (SSCE), issued by WAEC until 1999, including English, and four (4) other subjects.
 • General Certificate of Education (GCE), issued by WAEC until 1990, Your GCE results must include (5) subjects or more which of at least two (2) must be at the advanced level.

You are required to submit the officially issued certificate. Print-outs from the online verification are never accepted. If you have not yet received your official certificate, you may in exceptional cases send Result slips/Statement of results/Notification of Results along with your scratch card details (see below).

If you have lost your certificate, you should ask WAEC/NECO/NABTEB to send a “Confirmation of Result” to: Swedish Council for Higher Education
"Verifications"
Box 4030
171 04 Solna

*All certificates must be issued by either the West African Examinations Council (WAEC), the National Examinations Council of Nigeria (NECO), or the National Business & Technical Examinations Board (NABTEB)

Submit scratch card for verification

In addition to a copy of your certificate, you are also required to submit a scratch card. Alternatively you can send your serial number and PIN on a piece of paper. You may also submit the scratch card data using the contact form.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med ett av följande: 

 • GCE O-level i engelska
 • Engelska i SSCE/WASSCE/NTB/NTC

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du behöver ladda upp:

 • Vitnemål for videregående opplæring VgI, VgII och VgIII med ”oppnådd generell studiekompetanse”.
 • Vitnemål fra den vidaregående skolen med resultatet ”bestått” i Grunnkurs, Videregående kurs I och II (VKI + VKII).

Om du uppfyller norsk generell studiekompetanse genom 23/5-regeln så ska du ladda upp kompetansebevisen tillsammans med tjänstgöringsintyg eller studiedokumentation som visar att du arbetat eller studerat heltid (100%) i minst fem år efter att du normalt skulle avslutat din gymnasieutbildning.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller kraven på engelska för grundläggande behörighet om du har godkänt betyg i något av följande:

 • Engelsk Vg1 (140 årstimmar)
 • Engelsk grunnkurs (4+3 eller 5 veckotimmar)
 • Engelsk i studieretning AF före 1992 (4+3 veckotimmar).

Du har motsvarande Engelska 6 om du har godkänt betyg i något av följande:

 • Engelsk Vg1 + Vg2 (140 + 140 årstimmar)
 • Engelsk grunnkurs + Engelsk 1 (5+5 eller 5+3 veckotimmar).

Uppfyller jag kraven i svenska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller kraven på motsvarande Svenska 3 om du har godkänt betyg i något av följande:

 • Norsk 393 årstimmar (hovedmål, sidemål och muntlig)
 • Norsk 14 veckotimmar (hovedmål, sidemål och muntlig)

Du kan också bli behörig genom:

 • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig (Bergenstesten) med betyget Bestått.

Dessutom kan du bli behörig i svenska genom prov (Tisus), utbildningar i svenska från universitet eller högskola, svenska gymnasiekurser eller svensk folkhögskola.

Mer om Behörighet i svenska

Viktigt att tänka på

Vitnemålet/Kompetansebevisen måste vara officiellt utfärdade av skolan och underskrivna av rektor. Vi godkänner inte digitala Vitnemål/Kompetansebevis eller utskrifter från studentsidor.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Examensbevis - Secondary School Certificate (Диплома за положен завершен испит за средно образование) + årskursbetyg för samtliga gymnasieåren (свидетелство за заврешена година). Level IV krävs.

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Godkända språk för översättningar är svenska och engelska.  

Om din skola utfärdar dokument på engelska godtas dessa generellt, men i vissa fall kan du också behöva skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Makedonien uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

The National Certificate of Educational Achievement (NCEA) Exam

Level 2 eller Level 3 med minst 42 credits totalt på Level 3. Minst 14 credits i två olika ämnen, med minst 14 ytterligare credits i 1-2 ämnen. Dessutom behövs:

 • Minst 14 credits i matematik på Level 1
 • Minst 8 credits på Level 2  i engelska eller maori (4 credits i ”reading” och 4 i ”writing”)

Dokumentation: Officiellt utfärdat National Certificate of Education Achievement (NCEA) Exam Level 2 eller Level 3, inklusive samtliga ämnen och betyg.

Krav för behörighet i engelska: Godkänd i engelska i Form VI eller Form VIII, eller minst 8 poäng på Level 2 (4 i läsförståelse, 4 i skrivande).

Sixth Form Certificate eller University Entrance Exam i 4-6 ämnen

Dokumentation: Officiellt utfärdat Sixth Form Certificate eller University Entrance Exam, inklusive samtliga ämnen och betyg.

Krav för behörighet i engelska: Godkänd i engelska i avgångsbetyget.

Higher School Certificate eller University Bursaries Exam i 4-5 ämnen

Dokumentation: Officiellt utfärdat Higher School Certificate eller University Bursaries Exam, inklusive samtliga ämnen och betyg.

Krav för behörighet i engelska: Godkänd i engelska i avgångsbetyget.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Se information ovan.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

O

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Certificate of General Secondary Education Examination issued according to the Saudi Arabian curriculum meets the general requirement.

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument i både originalspråket (arabiska) och i en officiell översättning till svenska, engelska, franska eller tyska. Officiell betyder att någon som arbetar som översättare måste översätta dina dokument. Du kan inte själv översätta dina dokument. 

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Oman uppfyller inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

 

P

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Något av följande ska ladas upp:

 • Officiellt utfärdat Intermediate Secondary School Certificate (ISSC) + Statement of marks eller annat officiellt avgångsbetyg för ISSC
 • Officiellt utfärdat Higher Secondary School Certificate (HSSC) + Statement of marks eller annat officiellt avgångsbetyg för HSSC

Samtliga dokument måste vara attesterade av Inter Board Committee of Chairmen (IBCC).

Tänk på att vi inte godtar Provisionals, Statement of Results, Result cards, eller andra dokument som inte är officiellt utfärdade av IBCC.

Har du avslutat dina studier efter 2009?

Om du tog examen efter 2009 krävs godkänt betyg i matematik för att vara grundbehörig till studier på grundnivå. Om du inte har godkänt betyg i matematik i din ISSC eller HSSC måste du även skicka in ditt Secondary School Certificate (SSC). Observera att samma krav för verifiering och attestering gäller för ditt SSC som för ditt ISSC/HSSC.

Instruktioner för hur du ska skicka in dina gymnasiedokument

Observera följande när det gäller dokumentation från din utländska gymnasieskola:

1. För att din dokumentation ska accepteras måste ditt diplom (Intermediate eller Higher Secondary School Certificate) och avgångsbetyg (statement of marks) vara attesterade av Inter Board Committee of Chairmen (IBCC) på samtliga sidor.

2. Vissa utländska gymnasiemeriter kan verifieras online. Om vi ​​inte kan verifiera dina gymnasiemeriter online kommer du att bli ombedd att kontakta IBCC och be dem att förse dig med dina verifierade och attesterade gymnasiemeriter i ett, av dem, förseglat kuvert. Det förseglade kuvertet ska sedan skickas med post till University Admissions i Sverige. Observera att endast vissa gymnasieutbildningar tillhandahåller fungerande verifieringstjänster online. Vi rekommenderar dig därför att försöka verifiera dina handlingar via gymnasieboarden, innan du laddar upp dem här på Universityadmissions.se. Om din skola inte tillhandahåller denna tjänst, vänligen skicka in dina dokument med vanlig post. Annars kommer vi att begära att du gör det, vilket kommer att försena behandlingen av din ansökan.

3. För att göra det enklare för oss att koppla din dokumentation till din ansökan ber vi dig att tillsammans med det förseglade kuvertet från IBCC lämna in följande information:

 • ditt namn
 • din fars namn
 • ditt personnummer eller ditt anmälningsnummer på Antagning.se

4. Verifieringen ska skickas i ett slutet kuvert till University Admissions in Sweden på någon av adresserna nedan.

Om du skickar in dokument till oss med vanlig post eller rekommenderat brev ska du skicka till den här adressen: 

PostNord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
190 81 Rosersberg

Om du skickar dina dokument via en budfirma, till exempel FedEx eller DHL, så ska du använda den här adressen. Skicka in vanliga brev till hit – brev som kommer till den här adressen kommer inte fram till oss.

PostNord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
Järngatan 11, Kaj 21-25
190 81 Rosersberg

5. Vi rekommenderar att sökande skickar in sin ansökan och laddar upp underlag så tidigt som möjligt i antagningsomgången, eftersom verifieringsprocessen kan ta lång tid.

6. Tänk på att University Admissions in Sweden inte betalar för att verifiera examina.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Pakistan uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

Intyg eller brev om engelska kommer inte att accepteras.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du också:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Certificate of General Secondary Education Examination utfärdat enligt utbildningssystemet i Egypten eller Jordanien.

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument i både originalspråket (arabiska) och i en officiell översättning till svenska, engelska, franska eller tyska. Officiell betyder att någon som arbetar som översättare måste översätta dina dokument. Du kan inte själv översätta dina dokument. 

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Palestina uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Diplom: Diploma de Bachiller + årskursbetyg från de tre sista åren: Certificado calificaciones tres últimos años de estudio.

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på spanska - ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Panamá uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Higher School Certificate.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Papua New Guinea uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Diplom: Diploma de Bachiller + årskursbetyg från de tre sista åren: Certificado de calificaciones tres últimos años de estudio.

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på spanska - ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Paraguay uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Avgångsbetyg från år 1-5: Certificado Oficial de Estudios de la Educación Secundaria (años 1, 2, 3, 4 y 5).

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på spanska - ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Peru uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Avgångsbetyg med ämnesbilaga + Examensbevis, "Świadectwo Ukończenia.." + "Świadectwo Dojrzałości" ( två dokument fr.o.m. 2005); "Świadectwo Dojrzałości.." (ett dokument t.o.m.2004).

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Godkända språk för översättningar är svenska och engelska.  

Om din skola utfärdar dokument på engelska godtas dessa generellt, men i vissa fall kan du också behöva skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med avancerad engelska (poziom rozszerzony) som en del av ditt skriftliga Matura examen med ett betyg av minst 30%, från 2005 och senare.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Certidão de Habilitações / Certificado de Fim de Estudos Secondários com as notas cursos anos 10,11 e 12

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Du kan inte själv översätta dina dokument. 

Om din skola utfärdar dokument på engelska måste du också skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Portugal uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

R

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Diplom + ämnesbetyg från fyra sista åren, "Diploma de Bacalaureat" + "Foaie Matricola" pentru clasele 9-12/13.

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Godkända språk för översättningar är svenska och engelska.  

Om din skola utfärdar dokument på engelska godtas dessa generellt, men i vissa fall kan du också behöva skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med ett av följande: 

 • Engelska i examen med nivå B2 i samtliga fem delprov, om examensåret är 2010 eller senare
 • Engelska i examen från engelskspråkig profil (Bilingv Engeleza), om examensåret är 2000 eller senare.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

Ett av följande:

 • National/Rwanda Advanced Certificate of Secondary Education (General eller Professional A2), eller
 • Diplôme de Fin d’Etudes Secondaires (Humanités Génerales, Techniques, Pédagogiques eller Professionelles A2), eller
 • Certificat du Cycle Supérieur de l’Enseignement Secondaire, eller
 • Diplôme d’Humanités Générales.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja om du har Rwanda Advanced General Certificate of Secondary Education från 2018 och framåt, om ämnet engelska anges i examensbeviset eller i betygsutskriften för alla gymnasieår.

Om du har en kandidatexamen från något av följande universitet som inte är listade i WHED, kan du också uppfylla kravet på engelska:

 • Kigali Institute of Education (examen från 2005 och framåt)  
 • Kigali Institute of Science and Technology (examen från 2005 och framåt)
 • Kigali Health Institute (examen från 2007 och framåt)
 • National University of Rwanda (examen från 2009 och framåt)
 • Higher Institute of Agriculture and (examen från 2009 och framåt)

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du också:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

 

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Avgångsbetyg + betygsbilaga + bevis på statsexamen, "Аттестат о среднем (полном) общем образовании"/"Attestat o srednem (polnom) obsjtjem obrazovanii" + "Tабель итоговых оценок успеваемости"/"Tabel' itogovych otsenok uspevajemosti" eller (för yrkesinriktade utbildningar) Diplom + ämnesbilaga.

Översättningskrav

Observera att du måste ladda upp dina dokument både på originalspråk och i en officiell översättning. Om din skola utfärdar dokumenten på engelska måste du också ladda upp dina dokument på originalspråk. . Godkända språk för översättningar är svenska och engelska.  

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med profilnivå i engelska fr.o.m. 2008

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

S

Vilka dokument ska jag ladda upp?

General Secondary Education Certificate (شهادة الدراسة الثانوية العامة)

Om din gymnasieskola är ackrediterad av eller följer ett annat lands IB läroplan måste du följa de instruktioner från det landet eller IB-instruktionerna. Om du är osäker ska du skicka in dina dokument enligt reglerna för både landet och IB.

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument i både originalspråket (arabiska) och i en officiell översättning till svenska, engelska, franska eller tyska. Officiell betyder att någon som arbetar som översättare måste översätta dina dokument. Du kan inte själv översätta dina dokument. 

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Saudiarabien uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS
 • bifoga avslutad kandidatexamen från Saudiarabien inom Biologi, Kemi eller Fysik eller Ingenjörsutbildningar.

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

De följande uppfyller kraven för behörighet till studier på grundnivå:

 • Maturitätszeugnis
 • Certificat de Maturité
 • Baccalauréat
 • Attestato di Maturità
 • Berufsmaturitätszeugnis 
 • Fachmaturität

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på tyska - ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, om engelska är läst som minst tredjespråk i i Maturitätszeugnis, Certificat de Maturité, Baccalauréat eller Attesto di Maturità.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Diplôme de Bachelier de l’Enseignement du Second Degré + Relevé de Notes.

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på franska - ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Senegal uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Avgångsbetyg med examensbevis +  årskursbetyg från fyra sista åren, "Диплома о положеном матурском испиту" + "Cведочанство" (разред 1-4). Level IV krävs.

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Godkända språk för översättningar är svenska och engelska.  

Om din skola utfärdar dokument på engelska godtas dessa generellt, men i vissa fall kan du också behöva skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Serbien uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Ett av följande certifikat måste laddas upp:

 • West African Senior School Certificate (WASSCE). Your WASSCE results must include five (5) subjects or more: three (3) core subjects (English, Maths or Science and a humanities subject or a social science subject), and two (2) elective subjects.
 • Senior School Certificate (SSCE). Your SSCE results must include five (5) subjects or more including English.
 • General Certificate of Education (GCE). Your GCE results must include five (5) subjects or more of which at least two (2) must be at the advanced level.

Alla gymnasieresultat måste utfärdas av West African Examinations Council (WAEC).

Du måste ladda upp det officiellt utfärdade certifikat. Utskrifter från online verifikation kan aldrig accepteras. Om du inte än har fått ditt officiella certifikat kan du i vissa begränsade fall skicka in "Result slips/Statement of Results/Notification of Results tillsammans med detaljerna från ditt scratch card. 

Om du har tappat ditt certifikat, be WAEC att skicka ett "Confirmation of Result" till:

Swedish Council for Higher Education
Attn: Verifications
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Skicka in scratch card för verifikation

Förutom en kopia av ditt certifikat måste du också skicka in ett scratch card, alternativt ditt serienummer och pinkod nedskrivit på ett papper. Du kan använda kontaktformuläret här på Antagning.se för att skicka in ditt scratch card.

Observera att eventuella skillnader mellan namn och/eller födelsedatum på dina handlingar måste förklaras med officiell dokumentation som bekräftar namn- /födelsedatumändring eller affidavit.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med GCE O-level i engelska, eller engelska i ditt SSSE/WASSCE.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

 • GCE Advanced level Examination + GCE O level Examination, eller
 • Polytechnic diploma: GCE Ordinary level Examination + Polytechnic Diploma + Academic Transcript.

Vänligen notera:

Dokument över Ordinary och Advanced Level Examinations utfärdade direkt av skolan godtas inte för bedömning.  

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med GCE O-Level i engelska.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Scottish Qualifications Certificate (SQC) med totalt minst fem olika ämnen inklusive:

 • minst tre ämnen från Higher eller Advanced Higher och
 • två ämnen från Secondary School (National 5/Intermediate 2/Standard grade/Ordinary grade beroende på avgångsår).

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med Standard Grade.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Avgångsbetyg med examensbevis +  årskursbetyg från fyra sista åren, "Vysvedčenie o maturitnej skúške" + "Vysvedčenie" (1-4).

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Godkända språk för översättningar är svenska och engelska.  

Om din skola utfärdar dokument på engelska godtas dessa generellt, men i vissa fall kan du också behöva skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Slovakien uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Du kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet med något av följande: 

 • Spricevalo o splosni maturi
 • Spricevalo o Poklicni Maturi
 • Maturitetno Spricevalo
 • Spricevalo o Zakljucnem Ispitu

Skicka in avgångsbetyg med examensbevis, tillsammans med årskursbetyg från de fyra sista åren ("Letno spričevalo, letnik 1-4).

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Godkända språk för översättningar är svenska och engelska.  

Om din skola utfärdar dokument på engelska godtas dessa generellt, men i vissa fall kan du också behöva skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Slovenien kan uppfylla språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige om din utbildning har lästs med engelska som obligatoriskt ämne samt haft engelska som undervisningsspråk i minst 3 ämnen (godkänt betyg krävs).

Du kan även styrka dina kunskaper i engelska genom att:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Mer om grundläggande behörighet i engelska

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Upper Secondary Certificate (Shahaadada Dugsiga Sare) utfärdat av Ministry of Education Culture & Higher Education från 2015 kan uppfylla de behörighetskrav för studier på grundnivå i Sverige. Enligt den senaste information skulle du kunna få dokumentet om du gjorde klart dina gymnasiestudier 1999 eller senare. 

Upper Secondary Certificate (Shahaadada Dugsiga Sare) utfärdat av Somali Democratic Republic Ministry of Education fram till 1990 kan uppfylla behörighetskraven till studier på grundnivå i Sverige. 

Om du bor i Sverige:

Du måste skicka in det originalcertifikat (Shahaadada Dugsiga Sare) via rekommenderat brev till:

Universitets- och högskolerådet
Attn: Verifikationer
Box 4030
171 04 Solna

Vi kommer att skicka originalet tillbaka till dig via rekommenderat brev - försäkra dig att vi har fått din korrekta adress.

Ett Upper Secondary Certificate (Shahaadada Dugsiga Sare) utfärdat av Formal Private Education Network in Somalia (FPENS) från 2000 uppfyller inte automatiskt de grundläggande behörighetskraven. Certifikat utfärdade av FPENS skickas till FPENS för verifikation. Om du bor i ett annat land än Sverige kommer det universitetet du söker till att bedöma om du uppfyller behörighetskraven. Om du bor i Sverige kommer du att behöva komplettera dina studier på komvux för att kunna uppfylla behörighetskraven. 

Certifikat utfärdade av andra utbildningsanordnare, till exempel School Association for Formal Education (SAFE), Schools Organization for Formal Education (SOFE), Somaliland National Examination & Certification Board (SLNECB) etc., kommer inte att godkännas eftersom vi inte har kunnat skapa officiella kontakter med de organisationerna.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Somalia uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Diploma Bachiller + Certificado de Calificaciones 1º y 2º año

Diploma de Bachiller + Certificado calificaciones del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP) años 1, 2 y 3 + Certificado calificaciones Curso de Orientación Universitaria (COU)

Avslutad gymnasieutbildning med betyg från LOGSE, LOE och LOMCE kräver att du även skickar in betyg från sista årskurser i ESO, Calificación de grado 4 de ESO.

Om du väntar på ditt officiella Diploma Bachiller kan du skicka in ett kvitto som visar att alla avgifter är betalade och att du har rätt till det officiella diplomet. Kvittot kan accepteras istället för diplomet om det skickas tillsammans med dina årskursbetyg (Certificado de Calificaciones). Tänk på att kvittot inte får vara äldre än fyra år.

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på spanska - ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Spanien uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Sri Lankan General Certificate of Education, Ordinary och Advanced level. Både A- och O-level dokument måste vara verifierbara online. Du kan ansöka om verifierbara dokument hos Department of Examinations, DOENETS (National Evaluation and
Testing Service).

Om något av dina A- och O-level dokument är utfärdade före 2001 hanteras dessa från fall till fall. Detta gäller från och med 17 oktober 2022.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med en A-level i engelska, med godkänt betyg.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

För att få behörighet i så många ämnen som möjligt ska du ladda upp alla certifikat och diplom från din brittiska gymnasieutbildning exempelvis GCE, GCSE, IGCSE och BTEC.

För grundläggande behörighet måste du uppfylla en av följande kombinationer:

 • Minst två GCE A level + alla ämnen från GCSE/ IGCSE/ Ordinary level, minst fem olika ämnen totalt.
 • BTEC Level 3 Extended Diploma, 180 credits / BTEC National Diploma  + alla ämnen från GCSE/IGCSE/Ordinary level, minst fem olika ämnen totalt, eller BTEC level 1+2.
 • BTEC Level 3 Diploma, 120 credits / BTEC National Certificate + alla ämnen från GCSE/IGCSE/Ordinary level, minst fem olika ämnen totalt, eller BTEC level 1+2.
 • Access to Higher Education Diploma (AHED erkänd av The Quality Assurance Agency for Higher Education).

Tänk på att:

 • Alla dokument måste vara officiellt utfärdade av en Examination Board. "Statement of Results", ”Notification of Results” eller ”Provisional Results” kommer inte att godtas.
 • Om du har tappat bort ditt originalcertifikat, kan du ladda upp ett ersättningsdokument som är utfärdat av Examination Board, ett så kallat ”Certified Statement of Results”.
 • Om du har en "BTEC degree" måste du skicka in både "Certificate" och "Notification of Performance" för varje nivå av dina BTEC-studier.
 • För att uppfylla kraven på behörighet i engelska och matematik måste du skicka in dokumentation som styrker dessa behörigheter, till exempel GCSE (BTEC level 1+2 är inte tillräckligt).

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med GCSE/IGCSE med betyg C/4.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Sudan Secondary School Certificate

Higher Secondary School Certificate.

Översättningskrav

Om dina dokument är utfärdade på arabiska , måste du ladda upp dem i både originalspråket (arabiska) och i en officiell översättning till svenska, engelska, franska eller tyska. Officiell betyder att någon som arbetar som översättare måste översätta dina dokument. Du kan inte själv översätta dina dokument. 

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Sudan uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

 • Swaziland General Certificate of Secondary Education (SGCSE) med minst 6 ämnen, inkluderat engelska, ett naturvetenskapligt ämne samt ett samhällsvetenskapligt ämne.
 • International General Certificate of Secondary Education (IGCSE), med minst 6 ämnen, inkluderat engelska, ett naturvetenskapligt ämne samt ett samhällsvetenskapligt ämne.
 • General Certificate of Secondary Education (GCE) med minst 6 ämnen, inkluderat engelska, ett naturvetenskapligt ämne samt ett samhällsvetenskapligt ämne.
 • Cambridge Overseas School Certificate (COSC) med minst 6 ämnen, inkluderat engelska, ett naturvetenskapligt ämne samt ett samhällsvetenskapligt ämne.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med BCE O-level/COSC.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

 

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Skicka in official certificate utfärdat av UMALUSI för National Senior Certificate eller

Senior Certificate.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, om engelska ingår i ditt avgångsbetyg.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

 • Senior High School Certificate (Immumgye Kodung Hakkyo Chorupchung/고등 하교 졸업장)  
 • Vocational High School Certificate (Silopgye Kodung Hakkyo Chorupchung/실업계 고등학교) 

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Du kan inte själv översätta dina dokument. 

Om din skola utfärdar dokument på engelska måste du också skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Sydkorea uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

General/Technical/Vocational Secondary Education Certificate (شهادة الدراسة الثانوية العامة). 

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument i både originalspråket (arabiska) och i en officiell översättning till svenska, engelska, franska eller tyska. Officiell betyder att någon som arbetar som översättare måste översätta dina dokument. Du kan inte själv översätta dina dokument. 

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Syrien uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

T

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Examensbevis + betygsbilaga, "Шаходатнома дар бораи тахсилоти миёнаи умумий"/"Sjahodatnoma dar borai tahsiloti mijonai umumij" + "Tабели" eller (för yrkesinriktade utbildningar) Diplom + ämnesbilaga.

Översättningskrav

Observera att du måste ladda upp dina dokument både på originalspråk och i en officiell översättning. Om din skola utfärdar dokumenten på engelska måste du också ladda upp dina dokument på originalspråk. Godkända språk för översättningar är svenska och engelska.  

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Tadzjikistan uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

 • Certificate of Graduation/Diploma från Senior High School / Senior Vocational High School/ Junior College
 • Årskursbetyg med alla gymnasieår

Vänligen notera:

 • Alla dokument måste utfärdas av skolan eller college
 • Om datum för graduation framgår på årskursbetyget krävs inte diplom.

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Du kan inte själv översätta dina dokument. 

Om din skola utfärdar dokument på engelska måste du också skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Taiwan uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) med minst 4 ämnen totalt och Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) med minst två ämnen med betyg principal pass eller högre. 

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med Certificate of Secondary Education Examination (CSEE).

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Baccalauréat + Relevé de Notes

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Du kan inte själv översätta dina dokument. 

Om din skola utfärdar dokument på engelska måste du också skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Tchad uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Avgångsbetyg/Upper Secondary Education: Mathayom 6 (Maw 6/M6)/Por Wor Chor/ Paw Waw Chaw/ Non-Formal Education.

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Du kan inte själv översätta dina dokument. 

Om din skola utfärdar dokument på engelska måste du också skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Thailand uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Avgångsbetyg med examensbevis + årskursbetyg från alla gymnasieåren, "Vysvědčení o maturitní zkoušce" + "Vysvědčení " (1-4/1-6/1-8).

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Godkända språk för översättningar är svenska och engelska.  

Om din skola utfärdar dokument på engelska godtas dessa generellt, men i vissa fall kan du också behöva skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Tjeckien uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Baccalaureat + Releve de Notes

Diplome de Bachelier de l’Enseignement du Troisieme Degre.

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Du kan inte själv översätta dina dokument. 

Om din skola utfärdar dokument på engelska måste du också skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Togo uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Baccalauréat / Diplome de Bachilier de l`Enseignement secondaire + Releve de Notes du Baccalaureat.

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument i både originalspråket (arabiska) och i en officiell översättning till svenska, engelska, franska eller tyska. Officiell betyder att någon som arbetar som översättare måste översätta dina dokument. Du kan inte själv översätta dina dokument. 

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Tunisien uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Examensbevis/diplom och kurs- eller ämnesförteckning från Lise/Lisesi Diplomasi, Devlet Lise Diplomasi, Anadolu Lisesi Diplomasi, Devlet Teknik Lise Diplomasi eller Devlet Meslek Lise Diplomasi.

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Godkända språk för översättningar är svenska och engelska.  

Om din skola utfärdar dokument på engelska godtas dessa generellt, men i vissa fall kan du också behöva skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Turkiet uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Avslutade gymnasiestudier från Turkmenistan uppfyller inte de behörighetskraven för studier på grundnivå i Sverige. Det krävs också ett avslutat universitetsexamen.

Ladda upp:

 • ditt avgångsbetyg (avgångsbeviset innefattar ämneslista i samma dokument) "Orta bilim hakynda Sahadatnama" eller (för yrkesinriktade utbildningar) Diplom + ämnesbilaga.
 • diplom och betygsutdrag (transcript) från ett universitet (minst 4 år) 

Översättningskrav

Observera att du måste ladda upp dina dokument både på originalspråk och i en officiell översättning. Om din skola utfärdar dokumenten på engelska måste du också ladda upp dina dokument på originalspråk. . Godkända språk för översättningar är svenska och engelska. 

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Turkmenistan uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

Examensbevis för en av de följande:

 • Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife
 • Zeugnis der Fachgebundenen Hochschulreife
 • Zeugnis der Fachhochschulreife
 • Zeugnis der Reife / Reifezeugnis

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på tyska - ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller kraven i engelska med Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife om du har betyg i engelska från alla fyra avslutade terminer från Qualifikationsphase (om engelska är första främmande språk). Alternativt att engelska ingår som ämne i slutexamen eller att du har läst på högre nivå (Leistungskurs).

För att uppfylla kraven i engelska med Zeugnis der Fachhochschulreife måste du ha studerat ytterligare en engelskakurs eller en kurs i engelska på avancerad nivå (Niveaustufe B2).

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

U

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Uganda Certificate of Education (UCE) och Uganda Advanced Certificate of Education (UACE). Du måste ladda upp det officiellt utfärdade certifikat. 

Instruktioner kring dokumentation

Om du nyligen har tagit din examen och ännu inte fått ut ditt officiella examensdokument från Uganda National Examinations Board (UNEB), ska du:

 • Ladda upp din "Result Slip"
 •  Kontakta UNEB och se till att de skickar ett brev med en bekräftelse av dina meriter, i ett förseglat kuvert, till följande adress:

Swedish Council for Higher Education
Attn: Verifications
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

UNEB kan också skicka bekräftelsen av dina meriter från en officiell e-postadress till  verifications@uhr.se. Tyvärr har vi ingen möjlighet att svara på frågor som skickas till den här adressen från andra avsändare än UNEB. 

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med Uganda Certificate of Education.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Examensbevis (Атестат про повну загальну середню освiту / Atestat pro (povnu) zahalnu serednju osvitu) + betygsbilaga (Додаток до атестата / Dodatok do atestata).

För yrkesinriktade utbildningar Diplom (Диплом квалiфiкованого робiтника / Diplom kvalifikovanogo robitnika eller Диплом молодшого спецiалiста /Diplom molodsogo specialista) + ämnesbilaga (Додаток до Диплома/Dodatok do Diploma).

Översättningskrav

Observera att du måste ladda upp dina dokument både på originalspråk och i en officiell översättning. Om din skola utfärdar dokumenten på engelska måste du också ladda upp dina dokument på originalspråk. Godkända språk för översättningar är svenska och engelska.  

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Ukraina uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Avgångsbetyg med examensbevis + årskursbetyg från samtliga gymnasieåren för ett av följande:

 • Érettségi bizonyitvány
 • Gimnazium érettségi bizonyítvány
 • Szakközépiskolai erettsegi-kepesitó bizonyítvány

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Godkända språk för översättningar är svenska och engelska.  

Om din skola utfärdar dokument på engelska godtas dessa generellt, men i vissa fall kan du också behöva skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, om du har läst engelska på avancerad nivå (emelt) som en del av ditt examensbevis med en examen från 2005 och senare.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Diplom (utfärdat av "ANEP"): Certificado de finalización de estudios de Bachillerato (Certificado emitido por "ANEP") + Certificado calificaciones Ciclo Básico y Ciclo Bachillerato Diversificado.

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på spanska - ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Uruguay uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

For application to bachelor's studies

High School Graduation Diploma + Official transcript for all years (9-12 or 10-12).

Your official transcript must be sent directly from your school to University Admissions in Sweden

There are two ways you can arrange this:

1. Your school can send the official transcripts from an official email address to verifications@uhr.se. This is the fastest and most reliable way to have your documents delivered.

Please note that we will not be able to answer any questions sent to this address from senders other than your school.

2. Your school can send the official transcripts in a sealed envelope to the following address: 

PostNord Strålfors AB
Att: University Admissions in Sweden
SE-190 81 Rosersberg
Sweden

Please note that the envelope may not contain any other documents than the official transcript.

If your school sends us your supporting documentation via a delivery service, such as FedEx or DHL, please ask them to use the address below. Do not use this address for regular mail.

PostNord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
Järngatan 11, Kaj 21-25
190 81 Rosersberg

Please note that the envelope may not contain any other documents than the official transcript.

If you've studied at an international American high school

Transcripts from International High Schools operating within the American education system must include information about the accrediting organisation so that it is possible to determine whether the school has an accepted regional accreditation in the USA. If this information is not on the transcripts, it must be stated on the diploma or separate appendix.

Applying for programmes with higher requirements in certain subjects 

Bachelor's level programmes and courses in such areas as engineering, natural sciences and medicine require a higher level of completed study in one or more of the following subjects: mathematics, physics, chemistry, and biology. 

To meet the requirements for physics, chemistry and biology from an American high school education, you must have successfully taken Advanced Placement (AP) tests in these subjects. For mathematics, AP Calculus AB or BC is required. For Physics, AP Physics 1 or 2 is required.

If you have not taken AP tests in these subject but have studied them at a higher level, you must upload the curriculum from your school so that we can assess your qualifications. Your curriculum documents must be uploaded by the deadline to complete applications as indicated on Universityadmissions.se.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, om du har avklarat fyra års high school engelska, vilket motsvarar den svenska kursen engelska 6. 

Observera att GED-examinationen inte uppfyller kravet i engelska, då det bara motsvarar den svenska kursen engelska 5, vilket inte räcker för de flesta utbildningar. 

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Avgångsbetyg (avgångsbeviset innefattar ämneslista i samma dokument)

 • "Umumiy O'rta Ta'lim To'g'risida Shahodatnoma” (Certificate of Full Secondary Education)
 • eller "O'rta Ma'lumot To'g'risida Shahodatnoma"
 • eller Diplom från akademiskt lyceum + betygsbilaga "Akademik litsey diplomi" + "Akademik litsey diplomiga ilova".

För yrkesinriktade utbildningar:

Diplom från yrkescollege + betygsbilaga, "Kasb-hunar kolleji diplomi" + "Kasb-hunar diplomiga ilova".

Översättningskrav

Observera att du måste ladda upp dina dokument både på originalspråk och i en officiell översättning. Om din skola utfärdar dokumenten på engelska måste du också ladda upp dina dokument på originalspråk. Godkända språk för översättningar är svenska och engelska.  

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Uzbekistan uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

V

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Diplom: Diploma de Bachiller + årskursbetyg från de tre sista åren: Certificado calificaciones tres últimos años de estudio.

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på spanska - ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Venezuela uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

De följande uppfyller grundkraven:

 • Bang Tot Nghiep Trung Hoc Pho Thong + Hoc Ba
 • Bang Trung Hoc Pho Thong + Hoc Ba
 • Bang Tu Tai Pho Thong Trung Hoc + Hoc Ba
 • Bang Tot Nghiep Pho Thong Trung Hoc + Hoc Ba
 • Bang Tot Nghiep Trung Hoc Chuyen Nghiep + Hoc Ba

Ladda upp ditt diplom med årskursbetyg med alla gymnasieår (årskurs 10-12) Học Bà (Trung Hoc Pho Thong).

Tänk på att det provisoriska examensbeviset är giltigt i ett år från det att det utfärdades, och det kan antas för nyutexaminerade studenter i stället för examensbevis.

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

 • i originalspråk, och
 • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Du kan inte själv översätta dina dokument.

Om din skola utfärdar dokument på engelska måste du också skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Vietnam uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

 • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
 • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Z

Vilka dokument ska jag ladda upp?

 • General Certificate of Education (GCE)
 • Zambian School Certificate.

Tänk på att minst 5 ämnen inklusive engelska krävs för grundläggande behörighet.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med engelska i slutbetyget från gymnasiet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

General Certificate of Education (GCE) Ordinary and Advanced level, med minst fem ämnen varav minst två måste vara på avancerad nivå. 

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med CSC/GSE O-level.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Å

Vilka dokument ska jag ladda upp?  

De behöver ladda upp:

 • Gymnasieexamensbetyg Ålands lyceum, tidigare Avgångsbetyg från Ålands lyceum.
 • Gymnasieexamenbetyg med yrkesinriktning / Grundexamensbetyg Ålands yrkesgymnasium, tidigare Avgångsbetyg från Ålands yrkesskola med flera.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller kraven på engelska för grundläggande behörighet om du har godkänt betyg i något av följande:

 • Engelska 6 kp i gymnasieexamen 180 kp från Ålands Yrkesgymnasium (från och med 2017).
 • Engelska 4 studieveckor i gymnasieexamen/grundexamen 120 sv från Ålands Yrkesgymnasium (till och med 2016).

Du har motsvarande Engelska 6 om du har godkänt betyg i:

 • Engelska 6 kurser/studieveckor.
 • Engelska 6 moduler/12sp, A-lärokurs (från och med 2021).

Uppfyller jag kraven i svenska med min gymnasieutbildning?

Du uppfyller kraven på svenska för grundläggande behörighet om du har godkänt betyg i något av följande:

 • Svenska 6 kp i gymnasieexamen 180 kp från Ålands Yrkesgymnasium (från och med 2017).
 • Svenska 4 studieveckor i gymnasieexamen/grundexamen 120 sv från Ålands Yrkesgymnasium (till och med 2016).

Du har motsvarande Svenska 3 om du har godkänt betyg i:

 • Svenska 6 kurser eller 7 studieveckor.
 • Svenska 8 moduler/12sp (obligatoriska moduler för lärokursen svenska och litteratur)

Kom ihåg

Från och med 2016 års läroplan behöver du styrka, genom intyg eller studiekort, att du har läst kursen Matematisk analys (MAB7) för bedömning mot Matematik 3B. Från och med 2021 års läroplan gäller Matematisk analys (MAB8).

Ö

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Studentexamen (Reifeprüfung / Reifeprüfungszeugnis / Reife- und Diplomprüfungszeugnis + betygsutdrag Jahrezeugnis.

Om du har Reifeprüfung / Reifeprüfungszeugnis behöver du ladda upp betygsutdrag från ditt sista gymnasieår.

Om du har Reife- und Diplomprüfungszeugnis behöver du ladda upp betygsutdrag från alla tre sista gymnasieåren.

Om din skola utfärdar terminsutdrag i stället för årliga betygsutdrag ska du ladda upp utdraget från den andra terminen på året/de sista tre åren.

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på tyska - ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med följande:

 • engelska i Reifeprüfungszeugnis eller
 • minst 12 timmar Engelska från Reife- und Diplomprüfungszeugnis

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Senast uppdaterad: 30 mars 2023