Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.

Skala 2-12

Minimum

Maximum

 

Motsvarar svenskt betyg

2 2,4 10,25
2,41 2,6 10,63
2,61 2,9 10,88
2,91 3 11,09
3,01 3,2 11,27
3,21 3,3 11,42
3,31 3,4 11,56
3,41 3,5 11,70
3,51 3,6 11,82
3,61 3,7 11,94
3,71 3,8 12,05
3,81 3,9 12,15
3,91 4 12,25
4,01 4,1 12,35
4,11 4,2 12,45
4,21 4,3 12,54
4,31 4,4 12,63
4,41 4,5 12,75
4,51 4,6 12,88
4,61 4,7 12,96
4,71 4,8 13,04
4,81 4,9 13,17
4,91 5 13,28
5,01 5,1 13,36
5,11 5,2 13,43
5,21 5,3 13,51
5,31 5,4 13,61
5,41 5,5 13,72
5,51 5,6 13,78
5,61 5,7 13,89
5,71 5,8 13,99
5,81 5,9 14,09
5,91 6 14,20
6,01 6,1 14,26
6,11 6,2 14,36
6,21 6,3 14,46
6,31 6,4 14,56
6,41 6,5 14,66
6,51 6,6 14,72
6,61 6,7 14,82
6,71 6,8 14,92
6,81 6,9 15,02
6,91 7 15,12
7,01 7,1 15,19
7,11 7,2 15,28
7,21 7,3 15,39
7,31 7,4 15,45
7,41 7,5 15,55
7,51 7,6 15,65
7,61 7,7 15,72
7,71 7,8 15,82
7,81 7,9 15,93
7,91 8 16,00
8,01 8,1 16,10
8,11 8,2 16,22
8,21 8,3 16,28
8,31 8,4 16,37
8,41 8,5 16,48
8,51 8,6 16,59
8,61 8,7 16,68
8,71 8,8 16,75
8,81 8,9 16,83
8,91 9 16,91
9,01 9,1 17,00
9,11 9,2 17,13
9,21 9,3 17,26
9,31 9,4 17,34
9,41 9,5 17,44
9,51 9,6 17,53
9,61 9,7 17,63
9,71 9,8 17,72
9,81 9,9 17,82
9,91 10 17,93
10,01 10,1 18,04
10,11 10,2 18,16
10,21 10,4 18,27
10,41 10,5 18,40
10,51 10,6 18,54
10,61 10,7 18,68
10,71 10,9 18,82
10,91 11 18,99
11,01 11,2 19,17
11,21 11,4 19,37
11,41 11,7 19,58
11,71 12 20,00


Skala 6-13

Minimum

Maximum

 Motsvarar svenskt betyg

6 6,3 10,29
6,31 6,59 10,69
6,6 6,7 11,08
6,71 6,9 11,46
6,91 7 11,69
7,01 7,1 11,82
7,11 7,2 12,02
7,21 7,3 12,25
7,31 7,4 12,46
7,41 7,6 12,65
7,61 7,7 13,14
7,71 7,8 13,38
7,81 7,9 13,61
7,91 8 13,82
8,01 8,1 14,03
8,11 8,2 14,24
8,21 8,3 14,48
8,31 8,4 14,74
8,41 8,5 15,00
8,51 8,6 15,26
8,61 8,7 15,52
8,71 8,89 15,78
8,9 8,9 16,01
8,91 9 16,26
9,01 9,1 16,54
9,11 9,2 16,80
9,21 9,3 16,99
9,31 9,4 17,19
9,41 9,5 17,44
9,51 9,6 17,71
9,61 9,7 17,95
9,71 9,8 18,16
9,81 9,9 18,39
9,91 9,99 18,65
10 10,1 18,71
10,11 10,2 18,85
10,21 10,3 19,01
10,31 10,4 19,19
10,41 10,5 19,37
10,51 10,7 19,59
10,71 13 20,00