När vi granskat din anmälan får du en uppmaning via mejl att gå in på Mina sidor och kontrollera att uppgifterna där stämmer.

Varför ska du kolla uppgifterna?

Det som finns registrerat på Mina sidor är exempelvis ditt gymnasiebetyg, kompletterande betyg eller andra bedömningar som gjorts i samband med din anmälan. För att vi ska kunna rätta till eventuella felregistreringar eller andra uppgifter som inte stämmer, måste du granska uppgifterna på Mina sidor.

När kommer mejlet?

Mejlet går ut allt eftersom anmälningarna bedömts. Eftersom vi har många anmälningar att gå igenom kan det ta upp till 6 veckor innan vi hör av oss. Ibland behöver vi ännu mer tid.

Hör av dig om du upptäcker ett fel

Om du vill rätta till något eller ser att du missat att ladda upp något på Mina sidor, ska du ladda upp de betyg eller intyg som saknas på en gång.

Olika meritvärden till olika utbildningar

Att du har olika meritvärden till olika utbildningar är inget fel. Eftersom förkunskapskraven skiljer sig åt mellan utbildningarna, påverkas också meritvärdet. De särskilda förkunskapskrav som är kopplade till en utbildning, exempelvis Naturkunskap 2 och Matematik 3b /3c, kan både höja och sänka ditt meritvärde, beroende på vilket betyg du har och om de kurserna ingår i ditt slutbetyg eller inte.

Meritpoängen kan också påverka ditt meritvärde på olika sätt, beroende på vad du söker. 

Andra ändringar

Om du vill ändra dina personliga uppgifter, exempelvis tillfällig adress eller e-postadress, kan du göra det på Mina sidor.

Kan jag överklaga en felregistrering?

Om vi registrerat ett betyg fel eller lagt in någon annan uppgift på ett felaktigt sätt, ska du inte överklaga. Då kontaktar du Antagningsservice istället.

Senast uppdaterad: 08 april 2019