Det här kan du behöva ladda upp

Vad du behöver ladda upp varierar, beroende på om det är första gången du söker eller om du har sökt högskoleutbildning tidigare. Ladda upp dina dokument så fort som möjligt. Ju snabbare du skickar in dem, desto snabbare får du veta om du är behörig.

Du som söker för första gången

De flesta behöver inte skicka in några dokument alls. Du som har gått ut gymnasiet och inte läst någon ytterligare kurs sedan dess, behöver oftast inte ladda upp någonting. 

Det här behöver du inte ladda upp

 • Slutbetyg och gymnasieexamen från gymnasiet – det är bara om din gymnasieskola inte var ansluten till den nationella betygsdatabasen när du gick ut gymnasiet som du måste ladda upp betyget själv.
 • Slutbetyg, gymnasieexamen och kurser från gymnasial vuxenutbildning – det är bara om din skola inte är ansluten till den nationella betygsdatabasen som du måste ladda upp betyget själv.

 • De flesta akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – syns dina akademiska meriter fortfarande inte på Mina sidor ska du ladda upp dem.

 • Högskoleprovsresultatet – om du saknar svenskt personnummer måste du själv ladda upp ditt resultat.

 • Intyg om arbetslivserfarenhet – ladda bara upp om det krävs för behörighet eller höjer ditt meritvärde.

 • Behövs aldrig: CV, personligt brev, rekommendationsbrev eller liknande. Det kommer inte att påverka om du kommer in, och kan i värsta fall fördröja behandlingen av din anmälan.

Vissa behöver ladda upp något av det här

Om du behöver ladda upp något beror på vilka meriter du har och vilken utbildning du söker. De flesta behöver inte ladda upp någonting.

I vissa fall behöver vi se något av det här:

 • Betyg från gymnasial vuxenutbildning. Kolla först med skolan om ditt betyg finns i Betygsdatabasen

 • Studiebevis eller samlat betygsdokument från gymnasieskolan

 • Slutbetyg eller gymnasieexamen om din skola inte är ansluten till Betygsdatabasen.
  Läs mer om Betygsdatabasen

 • Gymnasiebetyg äldre än 1999
 • Utländskt gymnasiebetyg

 • Folkhögskoleintyg

 • Intyg om arbetslivserfarenhet om det krävs för en utbildning

 • Äldre högskolemeriter

 • Högskolemeriter från en högskola som inte är ansluten till Ladok
 • Utländska högskolemeriter

 • Anståndsbesked från universitet/högskola

 • Blankett och handlingar för bedömning av reell kompetens/undantag

 • Meriter från doktorandstudier
 • Meriter från YH-utbildning
 • Studieintyg för basårsmeriter

Annat att ladda upp

Ibland kan du behöva ladda upp körkort, legitimation, personligt brev eller en uppsats. Om du ska ladda upp de här handlingarna på Mina sidor eller skicka dem till den högskola som ger utbildningen, ser du om du klickar på "Läs kursbeskrivning och förkunskaper" under utbildningen i fråga.

Kontroll av betyg – förfalskningar

Universitets- och högskolerådet gör kontroller av betyg för att upptäcka förfalskningar. Kontrollerna genomförs både som stickprov och i handläggningsarbetet. I antagningssystemet finns det också funktionalitet för kontroll av betyg. Vi polisanmäler alla misstänkta förfalskningar.

När du har gjort din anmälan förbehåller sig Universitets- och högskolerådet rätten att kontrollera betygsmeriterna. Utländska betygsmeriter kontrolleras med utfärdande myndighet i utbildningslandet.

Struken för att du är obehörig?

Då behöver du höra av dig till oss via mejl eller brev om du har nya behörighetsgivande meriter.

Ladda upp dokument

Alla dokument som du laddar upp ska vara original. Du hittar uppladdningsfunktionen på Mina sidor. Betyg från vissa länder går inte att ladda upp utan ska i stället skickas in via post. Läs mer på Universityadmissions.se om vilka regler som gäller för ditt land. Innan du laddar upp något ska du läsa informationen som finns på sidan 

Ladda upp så här

Det vi registrerat syns på Mina sidor

Vilka uppgifter som registrerats i ditt namn ser du på Mina sidor. Tänk på att vi behöver några veckor på oss för att hantera alla betyg och andra kompletteringar som vi får in.

Sen komplettering

Laddar du upp någon betygshandling efter sista kompletteringsdag, räknas den som en sen komplettering. Om det finns lediga platser efter urvalet kan du få räkna med dina sena kompletteringar, inte annars. Varje universitet och högskola avgör hur sena kompletteringar ska behandlas.

Sista dagen för komplettering hittar du på sidan Viktiga datum

Senast uppdaterad: 10 juli 2024