Så här räknas betygen

Om du har de förkunskaper som krävs kommer dina betyg att ges ett värde inför urvalet då platserna fördelas mellan de sökande.

Betyg från gymnasial vuxenutbildning före 2010

Grunden för meritvärderingen är ditt slutbetyg eller ett samlat betygsdokument som ger grundläggande behörighet där alla betyg som ingår räknas med.

Kompletteringsbetyg

Har du läst och fått betyg i en kurs som inte ingår i slutbetyget, räknas det som en komplettering. Att "komplettera" betyder alltså i de här sammanhangen att läsa och få betyg i en kurs man behöver för att bli behörig eller en kurs som ger meritpoäng. Du kan också läsa en kurs du vill höja betyget i eller lägga till nationella kurser som höjer.

De olika varianterna av kompletteringsbetyg som du som har slutbetyg eller ett samlat betygsdokument utfärdat före 2010 kan ha, beskriver vi här:

Behörighetskomplettering

Har du läst kursen för att skaffa dig behörighet till en utbildning, kallas kompletteringen behörighetskomplettering. En behörighetskomplettering räknas alltid med oavsett om det höjer eller sänker meritvärdet.

Utbyteskomplettering

Har du läst fler kurser inom den gymnasiala vuxenutbildningen och fått ett högre betyg i en kurs som du redan hade i slutbetyget, kallas det kompletterande betyget för utbyteskomplettering, eftersom det handlar om att byta ut, eller ersätta det lägre betyget med ett högre.

Du som har ett samlat betygsdokument kan inte göra utbyteskompletteringar.

Tilläggskompletteringar

Om du har kompletterat med kurser som du inte har i ditt slutbetyg, men som höjer ditt meritvärde, räknas de som tilläggskompletteringar. Du kan inte tilläggskomplettera med lokala kurser eller med påbyggnadskurser. Du kan inte heller tilläggskomplettera med Gy11/Vux12-kurser.

Du som har ett samlat betygsdokument kan inte tilläggskomplettera.

Meritpoängskomplettering

Om du inte kommer upp till maximala meritpoängen 2,5 kan du komplettera med meritkurser.

Läs mer om meritpoäng

Olika meritvärde till olika utbildningar

De särskilda behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar. Eftersom behörighetskraven påverkar hur många meritpoäng du får för vissa meritpoängskurser kan ditt meritvärde därför bli olika till olika utbildningar.

Räkna ut ditt meritvärde

Gå till Räkna ut ditt meritvärde för att ser hur betyg olika kurser kan påverka meritvärdet.

Senast uppdaterad: 04 april 2023