Meritpoäng

Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng att lägga till ditt ursprungliga betygsvärde.

Vem får meritpoäng?

Du som har läst inom den gymnasiala vuxenutbildningen och fått ett slutbetyg/samlat betygsdokument och är behörig till den eller de utbildningar du söker, kan få lägga till meritpoäng. Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng att lägga till ditt ursprungliga betygsvärde.

Inga meritpoäng för områdeskurser 

Möjligheten att få meritpoäng för områdeskurser togs bort den 1 januari 2022. Det innebär att ditt meritvärde till vissa utbildningar kan bli något lägre än tidigare.

Mer om att områdesbehörigheterna försvinner

Meritkurser

Oavsett vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk (här ingår B- och C-språk), engelska och matematik. För att få meritpoäng krävs att du har Godkänt eller högre betyg i kursen.

Högre betyg ger inte mer poäng och kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng.

Moderna språk + engelska + matematik = meritpoäng

Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 poäng

Språk 1

Steg 3 (Moderna språk 3) ger 0,5 meritpoäng

Steg 4 (Moderna språk 4) ger sammanlagt 1,0 meritpoäng

Steg 5 (Moderna språk 5) eller högre ger sammanlagt 1,5 meritpoäng

Bara den högsta nivån räknas.

Språk 2

Lägst steg 2 (Moderna språk 2) — ger 0,5 meritpoäng om du redan har 1,0 poäng från Språk 1.

Stegen ger alltid maxpoäng för sin nivå, oberoende av om alla steg finns med i slutbetyget eller inte. Om du får 1,5 meritpoäng för Språk 1 har du alltså kommit upp i maxpoäng för moderna språk.

Med moderna språk menas inte svenska eller svenska som andraspråk. Inte heller modersmål, hemspråk eller engelska räknas dit.

Svenskt teckenspråk för hörande ger meritpoäng som ett modernt språk.

Har du läst B- eller C-språk gäller det här

B-språk 1 kurs A ger 0,5 meritpoäng

B-språk 1 kurs B ger sammanlagt 1,0 meritpoäng

B-språk 1 kurs B och lägst C-språk 2 kurs B eller B-språk 2 kurs A eller B ger sammanlagt 1,5 meritpoäng

Har du inget betyg i B-språk, men flera i mer än ett C-språk gäller det här

C-språk 1 kurs B och C-språk 2 kurs A ger 0,5 meritpoäng

C-språk 1 kurs B och C-språk 2 kurs B ger sammanlagt 1,0 meritpoäng

C-språk 1 kurs B och C-språk 2 kurs B och lägst C-språk 3 kurs B ger sammanlagt 1,5 meritpoäng

Meritpoäng för engelska – max 1,0 poäng

Kurs B ger 0,5 meritpoäng

Kurs C ger sammanlagt 1,0 meritpoäng*

*) Om Engelska B krävs för särskild behörighet ger Engelska C 0,5 meritpoäng.

Du som har betyg i den äldre kursen Engelska C (med tresiffrig kurskod) får inte meritpoäng för den kursen.

Meritpoäng för matematik – max 1,0 poäng

Har du betyg i en kurs som ligger en nivå över den kurs som krävs för behörighet, får du 0,5 meritpoäng.

Skiljer det mer än två nivåer mellan det som krävs och det betyg du har får du 1,0 meritpoäng. Matematik A kan inte ge några meritpoäng.

Exempel:
Till en utbildning krävs Matematik C. Du har läst och fått betyg i Matematik E (= två nivåer över C) och får då 1,0 meritpoäng, vilket är maxpoäng för matematik.

Om behörighetskravet ligger på Matematik B och du har läst Matematik E får du ändå bara tillgodoräkna dig 1,0 meritpoäng.

Komplettera med nya kurser (Gy11/Vux12)

Om du kompletterar med en ny kurs som ger A–F-betyg (Gy11/Vux12), så jämställs kursen med motsvarande äldre kurs enligt det kurssystem som du läste på.

Meritpoäng ges enligt de bestämmelser som gäller för dig med slutbetyg. Om du till exempel kompletterar med Matematik 5 så ger kursen meritpoäng som Matematik E. I det här fallet innebär det 0,5 meritpoäng.

Tabell över äldre motsvarigheter till dagens kurser

Senast uppdaterad: 06 februari 2024