Komplettera med Vux12

Du som kompletterar på komvux i dag kommer att läsa kurser med betygsskalan A-F.

Nya kurser, ny betygsskala

Läser du en kurs på komvux i dag så läser du enligt de senaste kursplanerna (Gy11/Vux12) och får betyg i dagens betygsskala (A-F). 

Så här ser skalan ut för betyg i Gy11/vux12:

A = 5

B = 4,5

C = 4

D = 3,5

E = 3

Behörighet och meritvärde

Om du kompletterar med nya kurser så kommer de att räknas med automatiskt när du anmäler dig till en utbildning. Vårt datasystem kommer att räkna ut både din nya behörighet och ditt meritvärde, så du behöver inte göra något.

Vill du höja ditt betyg i en kurs du redan har läst så måste du läsa den kurs i dagens kursplan som motsvarar den kurs du vill höja. Kontakta en studievägledare för att vara säker på att du väljer rätt.

Om du kompletterar med en Gy11/Vux12-kurs så påverkas ditt meritvärde bara om:

  • kursen ersätter en kurs du har läst tidigare och den höjer ditt meritvärde
  • den krävs för behörigheten till utbildningen du söker
  • den ger dig meritpoäng för engelska, matematik eller moderna språk

Vill du veta mer om hur ditt meritvärde kommer att påverkas så kan du läsa mer här:

Till sidan Räkna ut ditt meritvärde

Meritpoängskompensation

Du som har avgångsbetyg kan inte få meritpoäng för meritkurser, däremot får du meritpoängskompensation.

Se tabell för meritpoängskompensation.  

Har du börjat gymnasieskolans program år 1992 eller 1993, och har gått ett så kallat mellanårsprogram, och har avslutat studierna med ett avgångsbetyg från 1995 eller 1996 (ett så kallat mellanårsbetyg)? I så fall får du tillgodoräkna dig meritpoäng precis som tidigare.

Läs mer på sidan Mellanårsbetyg 1995-1996.

Senast uppdaterad: 25 mars 2022