Så här räknas betygen

Om du har de förkunskaper som krävs kommer dina betyg att ges ett värde inför urvalet då platserna fördelas mellan de sökande. Det här kallar vi meritvärdering.

Meritvärdering av avgångsbetyg från linjer eller mellanårsprogram i gymnasieskolan

Grunden för meritvärderingen är avgångsbetyg från en tvåårig eller treårig linje i gymnasieskolan. Du som gick ut åren 1995-96 har ett avgångsbetyg med både kurser och ämnen, så kallat mellanårsbetyg.

Det betygsmedelvärde som räknas fram utifrån dina sifferbetyg (1-5) räknas sedan om till ett betygsvärde i 1-20-skalan, se i tabellen för meritpoängskompensation.

Så här räknas betygen

  • Alla betyg som ingår i avgångsbetyget räknas med.
  • Betyg i idrott och hälsa räknas bara med om det krävs för behörighet eller höjer betygsvärdet.
  • Betyg i utökad studiekurs räknas bara med om det krävs för behörighet eller höjer betygsvärdet.

Summan av betygsvärdena delas sedan med antalet ämnen. Betygspoängen avrundas till två decimaler.

Kompletteringsbetyg

Har du läst och fått betyg i en kurs efter att du fått ditt slutbetyg, räknas det som en komplettering.

Komplettering är när du läser och får betyg i en kurs som du behöver för att bli behörig eller som ger meritpoäng.

Du kan också läsa en kurs du vill höja betyget i. Gy11/Vux12-kurser räknas bara med i meritvärdet om du gör en utbyteskomplettering eller om den krävs för behörigheten till utbildningen du har sökt.

De tre olika varianterna av kompletteringsbetyg beskriver vi här:

Behörighetskomplettering

Har du läst kursen eller ämnet för att skaffa dig behörighet till en utbildning, kallas kompletteringen behörighetskomplettering. En behörighetskomplettering räknas alltid med oavsett om det höjer eller sänker ditt betygsvärde.

Utbyteskomplettering

Har du läst och fått ett högre betyg i en kurs som du redan hade i avgångsbetyget, kallas det kompletterande betyget för utbyteskomplettering, eftersom det handlar om att byta ut, eller ersätta det lägre betyget med ett högre.

Tilläggskompletteringar

Tilläggskompletteringar är betyg i ämnen/kurser som du inte har i ditt avgångsbetyg men som räknas med om de höjer din betygspoäng. Det här gäller inte vid komplettering med de nya kurserna i betygskalan A-F (Gy11/Vux12-kurser).

Olika meritvärde till olika utbildningar

De särskilda behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar. Eftersom behörighetskraven påverkar vilka kompletteringar som räknas in i ditt meritvärde, så kan ditt meritvärde blir olika till olika utbildningar.

Du som har ett avgångsbetyg från 1995-1996 kan även få meritpoäng, som också påverkas av behörighetskraven.

Till sidan Mellanårsbetyg 1995-1996 för att läsa mer om meritpoäng

Räkna ut ditt meritvärde

Gå till Räkna ut ditt meritvärde för att se hur betyg i olika kurser kan påverka meritvärdet.

Senast uppdaterad: 25 mars 2024