Räkna ut ditt meritvärde

Om du vill ha hjälp med att räkna ut ditt meritvärde kan du använda vår räknare. Räknaren tar fram ett jämförelsetal, och när du sedan själv lägger till eventuella meritpoäng har du ditt meritvärde.

Räknehjälp

Välj ett program i rullistan, eller skapa ett eget, och fyll i dina betyg för att se dina poäng och ditt jämförelsetal. Om du har läst kurser som inte är obligatoriska för ditt program så måste du lägga till dem själv.

Har du meritpoäng också? Lägg då själv till dem. Jämförelsetal + meritpoäng = meritvärde. Ditt meritvärde kan bli högst 22,5.

Med hjälp av räknaren kan du välja att utgå från ditt gymnasieprogram eller att fylla i alla kurser själv. 

Lägg till ny kurs

Ange kursnamn

Ange poäng, två eller tre siffror

Betyg
Summa poäng  0
Jämförelsetal:
0

Räkna själv

Om du av någon anledning inte vill använda vår räknare är det möjligt att själv räkna ut meritvärdet.

1. Ge bokstavsbetygen ett siffervärde

Först får dina betyg ett siffervärde:

A = 20
B = 17,5
C = 15
D = 12,5
E = 10
F = 0

2. Räkna ut ett betygsvärde för varje kurs

Det siffervärde du nu har satt för varje betyg multiplicerar du med kursens gymnasiepoäng. Exempel: betyg B i en kurs som omfattar 100 gymnasiepoäng ger 17,5 * 100 = 1750. På det här sättet räknar du alltså fram betygsvärdet för varje kurs. Tänk på att betyg i utökad kurs bara räknas med om det krävs för behörighet eller ger meritpoäng. Gymnasiearbetet räknas inte med.

3. Lägg ihop alla betygsvärden

Alla de betygsvärden du har i ditt betyg lägger du ihop. Summan du får fram blir ett värde mellan 21 500 och 48 000.

4. Dela summan med totala poängen

Summan av dina betygsvärden delar du sedan med summan av gymnasiepoängen. Har du läst ett fullständigt gymnasieprogram om 2500 poäng utan utökade kurser är gymnasiepoängens summa 2400, eftersom gymnasiearbetets 100 poäng inte räknas med. Det tal du då får fram avrundas till två decimaler. Du kan maximalt få 20,00.

Ex: Summan av dina betygsvärden är 34 000. Ditt jämförelsetal blir då 34 000/2400 = 14,17

5. Kom ihåg kompletteringar och meritpoäng

För att få fram jämförelsetalet ska du också räkna med utökade kurser och kompletteringar som krävs för behörighet, ger meritpoäng och de kompletteringar du gjort för att höja ditt jämförelsetal. Har du meritpoäng läggs de sedan till. Jämförelsetal plus meritpoäng ger ditt meritvärde. Ditt meritvärde kan högst bli 22,5.

Senast uppdaterad: 10 mars 2022