Kim söker till juristprogrammet

Kim gick ut gymnasiet i juni 2020, med utökade kurser i sitt betyg, och söker nu till juristprogrammet. Här kan du se hur Kim räknar ut sitt meritvärde steg för steg.

Kim har rätt förkunskaper

Eftersom Kim har en högskoleförberedande examen så uppfylls grundläggande behörighet till högskolestudier.

Förutom den grundläggande behörigheten måste Kim också uppfylla de särskilda förkunskaper (behörighetskurser) som krävs till juristprogrammet, med andra ord vara både grundläggande och särskilt behörig till utbildningen.

På Antagning.se ser man att de behörighetskurser som krävs till juristprogrammet är Historia 1b alternativt Historia 1a1 och Historia 1a2 och Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 och Samhällskunskap 1a2. Kim har de kurserna i sin högskoleförberedande examen och behöver inte komplettera med några kurser.

Vägen till meritvärdet går via Kims examen

Här är Kims examen. Hur uträkningen går till beskrivs längre fram.

Kurs Betyg Poäng Utökade kurser   Merit-poäng
Engelska 5 A 100   100x20 = 2000  
Engelska 6 A 100   100x20 = 2000  
Engelska 7 C 100   100x15 = 1500 1
Entreprenörskap och företagande A 100   100x20 = 2000  
Företagsekonomi - specialisering D 100   100x12,5 = 1250  
Företagsekonomi 1 A 100   100x20 = 2000  
Företagsekonomi 2 A 100   100x20 = 2000  
Marknadsföring D 100   100x12,5 = 1250  
Gymnasiearbete E 100   Räknas ej  
Historia 1b E 100   100x10 = 1000  
Idrott och hälsa 1 E 100   100x10 = 1000  
Privatjuridik B 100   100x17,5 = 1750  
Rätten och samhället A 100   100x20 = 2000  
Matematik 1b D 100   100x12,5 = 1250  
Matematik 2b D 100   100x12,5 = 1250 0,5
Matematik 3b E 100   100x10 = 1000 0,5
Spanska 3 B 100   100x17,5 = 1750 0,5
Spanska 4 B 100 U 100x17,5 = 1750 1
Naturkunskap 1b A 100   100x20 = 2000  
Naturkunskap 2 E 100 U 100x10 = 1000  
Psykologi 1 A 50   50x20 = 1000  
Religionskunskap 1 B 50   50x17,5 = 875  
Internationell ekonomi B 100   100x17,5 = 1750  
Samhällskunskap 1b C 100   100x15 = 1500  
Samhällskunskap 2 A 100   100x20 = 2000  
Svenska 1 B 100   100x17,5 = 1750  
Svenska 2 A 100   100x20 = 2000  
Svenska 3 B 100   100x17,5 = 1750  

Kims jämförelsetal

Som du ser av Kims betyg börjar man med att multiplicera siffervärdet med kursens gymnasiepoäng (gyp). Ett A i Engelska 5 blir då 20 x 100 gyp = 2 000.

Går man igenom hela Kims examen, utom gymnasiearbetet, får man den här uppställningen:

Betyg Siffervärde Gymnasiepoäng Betygsvärde
A 20x 950 = 19000
B 17,5x 550 = 9625
C 15x 200 = 3000
D 12,5x 400 = 5000
E 10x 300 = 3000
    2400 = 39 625

Det sammanlagda betygsvärdet för Kim blir då 39 625 som divideras med alla kurser som ingår i examen. Betyget i gymnasiearbetet räknas inte med.

2 400: 39625 / 2 400 = 16,51. Det tal som räknats fram kallas jämförelsetal. Kims jämförelsetal är alltså 16,51.

Meritvärdet = jämförelsetal + meritpoäng

Kim har läst en del kurser som kan ge extra poäng, så kallade meritpoäng.

Kurser i moderna språk, matematik och engelska kan ge meritpoäng och kallas meritkurser.

Kims meritpoäng

Maxpoäng för meritpoäng är 2,5 poäng. Meritpoängen är markerad med rosa i betyget.

Meritkurser

De meritkurser som Kim har i sin examen och som ger meritpoäng till juristprogrammet är:

Engelska 7 1 poäng
Matematik 2B 0,5 poäng
Matematik 3B 0,5 poäng
Spanska 3 0,5 poäng
Spanska 4 1 poäng (utökad kurs)

Betyg i utökad kurs räknas bara med i jämförelsetalet om kursen krävs för behörighet eller ger meritpoäng. Betyg i utökade kurser som ger meritpoäng räknas med om det höjer jämförelsetalet även i de fall där personen redan har full meritpoäng (2,5) i sin examen.

Kims betyg i Naturkunskap 2 räknas inte med i jämförelsetalet när Kim söker juristprogrammet eftersom kursen inte krävs för behörighet eller ger meritpoäng.

Spanska 4 ger meritpoäng. Även om Kim redan har full meritpoäng (2,5 poäng) till juristprogrammet kan Spanska 4 räknas med om det höjer Kims jämförelsetal. 

Vad händer med jämförelsetalet om vi lägger till Spanska 4?

Eftersom betyget är A i Spanska 4 lägger vi till 100x20=2000 på betygssumman på kurserna i examen. 2000 + 39 625 = 41 625.

Eftersom Spanska 4 är 100 poäng läggs dessa poäng till de obligatoriska 2400 poäng som finns i examen. 2400 + 100 = 2500.

41 625/2500 = 16,65. Kims jämförelsetal blir då 16,65 vilket är en ökning i förhållande till tidigare jämförelsetal som var 16,51.

Kims meritvärde

Jämförelsetal + Meritpoäng = Meritvärde

Det meritvärde som Kim kommer att konkurrera med till juristprogrammet blir: 16,65 + 2,5 = 19,15

Kim vill också bli arkitekt

Kim söker även till arkitektprogrammet. Se hur hen då gör för att räkna ut sitt meritvärde på sidan Kim vill även söka till arkitekt.

Senast uppdaterad: 01 augusti 2022