Så här räknas betygen

Om du har de förkunskaper som krävs kommer dina betyg att ges ett värde inför urvalet då platserna fördelas mellan de sökande. Det här kallar vi meritvärdering.

Meritvärdering av slutbetyg från gymnasieskolan utfärdat 2010 och senare

Grunden för meritvärderingen är ditt slutbetyg från ett fullständigt program. Så här räknas betygen:

  • Bara de betyg som ingår i det fullständiga slutbetyget räknas med

  • Betyg i utökad kurs räknas med om det krävs för behörighet

  • Betyg i idrott och hälsa räknas alltid med

Förutom betygsvärdet kan du få extra poäng, så kallade meritpoäng. Det högsta meritvärde man kan få är 22,5.

Kompletteringsbetyg

Har du läst och fått betyg i en kurs som inte ingår i slutbetyget, räknas det som en komplettering. Att "komplettera" betyder alltså i de här sammanhangen att läsa och få betyg i en kurs man behöver för att bli behörig eller en kurs som ger meritpoäng. Du kan också läsa en kurs du vill höja betyget i. 

De tre olika varianterna av kompletteringsbetyg beskriver vi här:

Behörighetskomplettering

Har du läst kursen för att skaffa dig behörighet till en utbildning, kallas kompletteringen behörighetskomplettering. En behörighetskomplettering räknas alltid med oavsett om det höjer eller sänker ditt meritvärde.

Utbyteskomplettering

Har du läst och fått ett högre betyg i en kurs som du redan hade i slutbetyget, kallas det kompletterande betyget för utbyteskomplettering, eftersom det handlar om att byta ut, eller ersätta det lägre betyget med ett högre.

Vill du läsa en av de nuvarande kurserna för att höja ditt betyg i en kurs som du redan har läst måste du läsa en kurs som motsvarar den tidigare kursen. För att vara säker på att du läser rätt kurs, kontakta din studievägledare.

Meritpoängskomplettering

Om du inte kommer upp till maximala meritpoängen 2,5 genom ditt slutbetyg, kan du komplettera med kurser som kan ge meritpoäng. Läs mer om meritpoäng här.

Olika meritvärde till olika utbildningar

De särskilda behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar. Eftersom behörighetskraven påverkar hur många meritpoäng du får för vissa meritpoängskurser kan ditt meritvärde därför bli olika till olika utbildningar.

Räkna ut ditt meritvärde

Gå till Räkna ut ditt meritvärde för att se hur betyg i olika kurser kan påverka meritvärdet.

Komplettera med kurser som inte finns i ditt slutbetyg?

Tänk på att du bara får räkna med en Gy11/Vux12-kurs om den krävs för behörighet.

Senast uppdaterad: 28 oktober 2022