Meritpoäng

Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng att lägga till ditt ursprungliga betygsvärde.

Vem får meritpoäng?

Du som har gått ut gymnasiet med ett fullständigt slutbetyg från ett nationellt program och är behörig till den eller de utbildningar du söker, kan få lägga till meritpoäng. Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng att lägga till ditt ursprungliga betygsvärde.

Basårskurser och kurser du läst på folkhögskola ger inte meritpoäng. Däremot kan de ge behörighet.

Inga meritpoäng för områdeskurser 

Möjligheten att få meritpoäng för områdeskurser togs bort den 1 januari 2022. Det innebär att ditt meritvärde till vissa utbildningar kan bli något lägre än tidigare.

Mer om att områdesbehörigheterna försvinner

Meritkurser 

Oavsett vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. För att få meritpoäng krävs att du har Godkänt betyg eller högre i kursen. Högre betyg ger inte mer poäng och kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng.

meritpoäng.png

Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 poäng

Språk 1
Steg 3 ger 0,5 meritpoäng
Steg 4 ger sammanlagt 1,0 meritpoäng
Steg 5 eller högre ger sammanlagt 1,5 meritpoäng

Språk 2
Lägst steg 2 — ger 0,5 meritpoäng om du redan har 1,0 poäng från Språk 1.

Stegen ger alltid maxpoäng för sin nivå, oberoende av om alla steg finns med i slutbetyget eller inte. Om du får 1,5 meritpoäng för Språk 1 har du alltså kommit upp i maxpoäng för moderna språk.

Med 'moderna språk' menas inte svenska eller svenska som andraspråk. Inte heller modersmål, hemspråk eller engelska räknas dit.

Svenskt teckenspråk för hörande ger meritpoäng som ett modernt språk.

Meritpoäng för engelska – max 1,0 poäng

Kurs B ger 0,5 meritpoäng
Kurs C ger sammanlagt 1,0 meritpoäng*

*) För att få 1,0 meritpoäng för Engelska C ska inte Engelska B krävas för behörighet (vara ett förkunskapskrav).

Om Engelska B krävs för särskild behörighet ger Engelska C 0,5 meritpoäng.

Meritpoäng för matematik – max 1,0 poäng

Du kan få 0,5 poäng om du har fått betyg i en kurs som ligger en nivå över behörighetskravet. Har du två nivåer över behörighetskravet får du 1,0 meritpoäng.

Tänk på att Matematik A aldrig ger meritpoäng, eftersom det ingår i den grundläggande behörigheten.

Exempel:
Till en utbildning krävs Matematik C. Du har läst och fått betyg i Matematik E (= två nivåer över C) och får då 1,0 meritpoäng, vilket är maxpoäng för matematik.

Om behörighetskravet ligger på Matematik B och du har läst Matematik E får du ändå bara 1,0 meritpoäng.

Gamla och nya kurser

Om du har ett slutbetyg som också innehåller nya kurser med betygen A-F så ger de meritpoäng motsvarande de äldre kurserna med betygen MVG-IG. Det här innebär att när behörighetskravet till exempel är matematik 4/E kan du inte få meritpoäng för matematik 5 eftersom den värderas som matematik E.

För dig med slutbetyg med gamla och nya kurser, är det alltså viktigt att kontrollera vilket behörighetskrav som gäller i det gamla systemet och omvandla de nya kurserna till de gamla kurserna.

Tabell över äldre motsvarigheter till dagens kurser

Bara kurser som är över behörighetskravet ger meritpoäng.

Komplettera med nya kurser (Gy11/Vux12)

Om du kompletterar med en ny kurs som ger A-F-betyg (Gy11/Vux12), så jämställs kursen med motsvarande äldre kurs enligt det kurssystem som du läste på.

Meritpoäng ges enligt de bestämmelser som gäller för dig med slutbetyg. Om du till exempel kompletterar med Matematik 5 så ger kursen meritpoäng som Matematik E. I det här fallet innebär det 0,5 meritpoäng som läggs till.

Betygsvärdet räknas inte med i ditt meritvärde.

Senast uppdaterad: 09 februari 2022