Utbildningar som ger särskild behörighet i vissa ämnen

Här ser du vilka utbildningar och kurser som ger särskild behörighet i bland annat naturkunskap när du söker till högskolan. Tänk på att du måste ha godkänt betyg i de kurser som listas här.

Särskild behörighet i Naturkunskap B eller motsvarande

Du som har slutbetyg i något av de här programmen har behörighet i Naturkunskap B (alt. Nk2) när du söker till högskolan:

 • Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi, Växt- och djurliv och Kretslopp
 • Omvårdnadsprogrammet med kurserna Medicinsk grundkurs och Vård- och omsorgsarbete
 • Teknikprogrammet med kurserna Ergonomi och Miljöteknik

Kurser vid gymnasial vuxenutbildning som också ger behörighet i Naturkunskap B:

 • Minst 700 gymnasiepoäng valbara kurser inom vårdområdet (med en kurs på 200 poäng) ger särskild behörighet i Nk B (alt Nk 2) om du dessutom har läst kurserna: Etik och livsfrågor, Medicinsk grundkurs, Människan socialt och kulturellt och Vård- och omsorgsarbete.

Har du läst enligt nyare kursplaner hittar du mer information på sidan Kurser som ger särskild behörighet i naturkunskap.

Särskild behörighet i Naturkunskap B till sjuksköterskeutbildning

För att räknas som behörig i Nk B/Nk 2 när du söker till sjuksköterskeutbildningen behöver du både ett av alternativen i Block I och ett av alternativen i Block II.

Ett alternativ från Block I ...

 • Anatomi och fysiologi 1+2 (ANOANA01/50 + ANOANA02/50), eller
 • Medicin 1 (MEDMED01/150), eller
 • Medicinsk grundkurs (OMV1209/100), eller
 • Medicinsk grundkurs B (MÄNK202/90)

... plus ett alternativ från Block II

 • Omvårdnad 1+2  och Hälso- och sjukvård 1 (OMVOMV01/100+OMVOMV02/100 och HAOHAL01/100), eller 
 • Vård och omsorgsarbete 1 + 2 (VÅRVÅR01/200 + VÅRVÅR02/150), eller
 • Vård och omsorgsarbete (OMV1215/200), eller
 • Omvårdnad B (OKU205/180)

Ett exempel på en kombination som skulle räcka för behörighet är godkänt betyg i Anatomi och fysiologi 1+2 (Block I) och Omvårdnad B (Block II).

Det går inte att kombinera kurser mellan alternativen inom ett block, till exempel kan du inte inom Block II kombinera Vård och omsorgsarbete 1 med Omvårdnad 2 för att bli behörig.

Särskild behörighet i Matematik B eller motsvarande

Du som har slutbetyg i något av följande program har behörighet i Matematik B/Matematik 2a alt 2b eller 2c när du söker till högskolan, om du dessutom har läst kurserna Ellära A, Ellära B och Växelström trefas.

 • Elprogrammet
 • Energiprogrammet
 • Fordonsprogrammet
 • Industriprogrammet

Särskild behörighet i Fysik A eller motsvarande

Du som har slutbetyg från något av följande program har behörighet i Fysik A eller motsvarande när du söker till högskolan, om du dessutom har läst kurserna Ellära A, Ellära B och Elektronik grundkurs.

 • Elprogrammet
 • Energiprogrammet
 • Fordonsprogrammet
 • Industriprogrammet

Särskild behörighet i Kemi A eller motsvarande

Du som har slutbetyg från något av de här programmen har behörighet i Kemi A/Kemi 1 när du söker till högskolan:

 • Industriprogrammet med kurserna Kemi - process A och Kemi - process B
 • Energiprogrammet med kursen Energi B

Särskild behörighet i Biologi B eller motsvarande

Du som har slutbetyg från Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi, Växt- och djurliv, Kretslopp och Mikrobiologi och genetik har behörighet i Biologi B/Biologi 2.

Senast uppdaterad: 25 mars 2024