Så här räknas betygen

Om du har de förkunskaper som krävs kommer dina betyg att ges ett värde inför urvalet då platserna fördelas mellan de sökande. Det här kallar vi meritvärdering.

Meritvärdering av slutbetyg från gymnasieskolan utfärdat före 2010

Grunden för meritvärderingen är ditt slutbetyg. Så här räknas betygen:

  • Alla betyg som ingår i slutbetyget räknas med

  • Betyg i idrott och hälsa räknas bara med om det krävs för behörighet eller höjer meritvärdet

Förutom betygsvärdet kan du få extra poäng, så kallade meritpoäng. Det högsta meritvärde man kan få är 22,5.

Kompletteringsbetyg

Har du läst och fått betyg i en kurs som inte ingår i slutbetyget, räknas det som en komplettering. Att "komplettera" betyder i de här sammanhangen att läsa och få betyg i en kurs du behöver för att bli behörig eller som som ger meritpoäng. Du kan också läsa en kurs för att du vill höja betyget i ämnet. Om du har läst nya nationella kurser med betyg G-VG-MVG efter gymnasiet så får du även lägga till dessa kurser om de höjer ditt meritvärde.

De olika varianterna av kompletteringsbetyg, som du som har slutbetyg utfärdat före 2010 kan ha, beskriver vi här:

Behörighetskomplettering

Har du läst kursen för att skaffa dig behörighet till en utbildning, kallas kompletteringen behörighetskomplettering. En behörighetskomplettering räknas alltid med oavsett om det höjer eller sänker meritvärdet.

Utbyteskomplettering

Om du har läst och fått ett högre betyg i en kurs som du redan hade i slutbetyget, kallas det kompletterande betyget för utbyteskomplettering, eftersom det handlar om att byta ut, eller ersätta det lägre betyget med ett högre.

Tilläggskompletteringar

Om du har kompletterat med kurser som du inte har i ditt slutbetyg, men som höjer meritvärdet, räknas de som tilläggskompletteringar. Du kan inte tilläggskomplettera med lokala kurser eller med påbyggnadskurser, och inte heller med en ny kurs med betygsskalan A–F.

Har du läst en kurs som utökad studiekurs och inte har med den i slutbetyget utan på ett samlat  betygsdokument, kan den också räknas som tilläggskomplettering.

Meritpoängskomplettering

Om du inte kommer upp till maximala meritpoängen 2,5 genom ditt slutbetyg, kan du komplettera med meritkurser.

Betyget på kursen kommer inte att påverka ditt jämförelsetal (ditt "medelbetyg") om du kompletterar med en meritkurs. Meritpoängen läggs till ditt meritvärde, men betyget spelar ingen roll så länge du är godkänd. 

Läs mer om meritpoäng

Olika meritvärde till olika utbildningar

De särskilda behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar. Eftersom behörighetskraven påverkar hur många meritpoäng du får för vissa meritpoängskurser kan ditt meritvärde därför bli olika till olika utbildningar.

Räkna ut ditt meritvärde

Gå till Räkna ut ditt meritvärde för att se hur betyg i olika kurser kan påverka meritvärdet.

Senast uppdaterad: 28 oktober 2022