Utbildningar som ger särskild behörighet i vissa ämnen

Här ser du vilka utbildningar och kurser som ger särskild behörighet i bland annat naturkunskap när du söker till högskolan.

Under perioden 1992 - 2010 gällde två olika kursplaner med olika kursbeteckningar. Kolla vilken typ av kurser du har läst (antingen tre- eller fyrsiffriga utbildningskoder) så hittar du rätt bland uppställningen här.

Särskild behörighet i Naturkunskap B eller motsvarande

Du som har slutbetyg från något av programmen:

 • Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi, Växt- och djurliv och Kretslopp (fyrsiffriga kurskoder)
 • Omvårdnadsprogrammet med kurserna Medicinsk grundkurs och Vård- och omsorgsarbete (fyrsiffriga kurskoder)
 • Teknikprogrammet med kurserna Ergonomi och Miljöteknik (fyrsiffriga kurskoder)
 • Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi, Kretslopp i mark, vatten och luft, Miljö- och naturvård, Mikrobiologi och genetik och kursen Växt- och djurliv (med tresiffriga koder)
 • Omvårdnadsprogrammet med kurserna Medicinsk grundkurs A, Medicinsk grundkurs B, Omvårdnad A och Omvårdnad B (tresiffriga kurskoder)

har behörighet i Naturkunskap B/ Naturkunskap 2 när du söker till högskolan.

Kurser från gymnasial vuxenutbildning som också ger behörighet i Nk B/Nk2:

 • Minst 700 gymnasiepoäng valbara kurser inom vårdområdet (med en kurs på 200 poäng) och kurserna: Etik och livsfrågor, Medicinsk grundkurs, Människan socialt och kulturellt och Vård- och omsorgsarbete (fyrsiffriga koder).
 • Medicinsk grundkurs A och B, Omvårdnad A och B, Människan socialt och kulturellt, Social omsorg A och B, Etik och livsfrågor, Hälsa, Hälso- och omsorgskunskap och en valbar kurs inom vårdområdet på 205 gymnasiepoäng (tresiffriga koder)

Har du läst enligt nyare kursplaner finns det fler kurser som ger särskild behörighet i naturkunskap.

Särskild behörighet i Naturkunskap B till sjuksköterskeutbildning

Du som har läst någon av de här kurskombinationerna

 • Medicin 1 (MEDMED01/150) eller

 • Medicinsk grundkurs (OMV1209/100) eller

 • Medicinsk grundkurs B (MÄNK202/90)

  och

 • Vård och omsorgsarbete 1 + 2 (VÅRVÅR01/200 + VÅRVÅR02/150) eller

 • Vård och omsorgsarbete (OMV1215/200) eller

 • Omvårdnad B (OKU205/180)

har särskild behörighet i Naturkunskap B/Nk 2 till sjuksköterskeutbildningen.

Särskild behörighet i Matematik B eller motsvarande

Du som har slutbetyg från något av programmen:

 • Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet med kurserna Ellära A, Ellära B och Växelström 3-fas (fyrsiffriga kurskoder)
 • Elprogrammet, Energiprogrammet eller Fordonsprogrammet med kurserna Likström och 1-fas växelström, 3-fas växelström och kursen Elektronik grundkurs (tresiffriga kurskoder)
 • Elprogrammet, Energiprogrammet eller Fordonsprogrammet med kurserna Likström och enfas växelström A, Likström och enfas växelström B, Växelström trefas och kursen Elektronik - grundkurs (tresiffriga kurskoder)
 • Industriprogrammet med kurserna Likström och 1-fas växelström, 3-fas växelström, Elektronik grundkurs. Kemi process A, Kemi process B, Massa och pappersteknik - grundkurs och kursen Miljö- process (tresiffriga kurskoder)

har behörighet i Matematik B/Matematik 2a alt 2b eller 2c.

Särskild behörighet i Fysik A eller motsvarande

Du som har slutbetyg från något av programmen:

 • Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet med kurserna Ellära A, Ellära B och Elektronik grundkurs (fyrsiffriga kurskoder)
 • Elprogrammet, Energiprogrammet eller Fordonsprogrammet med kurserna Likström och enfas växelström A, Likström och enfas växelström B, Växelström trefas och kursen Elektronik - grundkurs (tresiffriga kurskoder)
 • Elprogrammet med kurserna Likström och 1-fas växelström, 3-fas växelström och Elektronik grundkurs (tresiffriga kurskoder)
 • Fordonsprogrammet gren Flygteknik med kurserna Likström och 1-fas växelström, Elektronik grundkurs, Flygavionik, Flygavionik: service och underhåll, Flyginstrument, Flygteknik grundkurs, Flygteknik och helikopterservice och underhåll och kursen Flygsystemteknik (tresiffriga kurskoder)

har behörighet i Fysik A/Fysik 1a eller 1b1+1b2.

Särskild behörighet i Kemi A eller motsvarande

Du som har slutbetyg från något av de här programmen:

 • Industriprogrammet med kurserna Kemi - process A och Kemi - process B (fyrsiffriga kurskoder)
 • Energiprogrammet med kursen Energi B (fyrsiffriga kurskoder)
 • Industriprogrammet med kurserna Kemi - process A, Kemi - process B, Likström och 1-fas växelström, 3-fas växelström, Elektronik –grundkurs, Massa- och pappersteknik grundkurs och kursen Miljö - process (tresiffriga koder)

har behörighet i Kemi A/Kemi 1.

Särskild behörighet i Biologi B eller motsvarande

Du som har slutbetyg från något av de här programmen:

 • Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi, Växt- och djurliv, Kretslopp, Mikrobiologi och genetik (med fyrsiffriga kurskoder)
 • Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi, Kretslopp i mark, vatten och luft, Miljö- och naturvård, Mikrobiologi och genteknik och kursen Växt- och djurliv (med tresiffriga koder)

har behörighet i Biologi B/Biologi 2.

Senast uppdaterad: 14 mars 2022