Behörighet i svenska

Kravet i svenska är gymnasiekurserna Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3. Du måste ha lägst betyget E. Du kan också bli behörig på andra sätt.

Svenska 3 eller Svenska B

Du måste ha godkänt betyg i Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3. Du uppfyller behörigheten genom komvuxkursen Svenska B eller Svenska som andraspråk B, om kursen är daterad senast 30 juni 2013. 

Observera att Svenska 2 inte ger grundläggande behörighet i svenska.

Folkhögskola

Du räknas också som behörig om du har läst på folkhögskola och fått ett ”Intyg om behörighet till högskolestudier” där Svenska B (daterat senast 30 juni 2013) eller Svenska 3 eller Svenska som andraspråk B (daterat senast 30 juni 2013) / Svenska som andraspråk 3 ingår.

Andra sätt

Du kan visa att du har kunskaper i svenska på något av de här sätten:

  • Gör ett test i svenska för universitets- och högskolestudier (TISUS) med godkänt resultat.
  • Ha godkänt resultat i behörighetsgivande kurs i Svenska från högskola eller universitet.
  • I vissa länder, framför allt i Norden, kan du bli behörig i svenska genom dina gymnasiemeriter eller genom ett språktest som ges i ditt land.
    Läs mer på sidan Gymnasiedokument från ditt utbildningsland 

Det räcker inte att ha svenska som modersmål för att bli behörig i svenska. Du måste också visa att dina kunskaper är tillräckliga genom att ladda upp eller skicka in betyg eller testresultat. 

Kom ihåg att du också behöver ha grundläggande behörighet i engelska

Senast uppdaterad: 29 juni 2022