Räkna ut ditt meritvärde

Du som har ett avgångsbetyg måste omvandla dina sifferbetyg till dagens 1-20-skala för att få fram ditt meritvärde.

Räkna så här

Börja med att lägga ihop alla dina sifferbetyg, exempelvis 4 + 3 + 2 + 5 och så vidare. Summan delar du sedan med antalet ämnen i avgångsbetyget:

45/14 = 3,214 som du avrundar till två decimaler: 3,21.

För att se vad det här värdet motsvarar idag, går du in i tabellen för meritpoängskompensation. Här blir 3,21 då 14,76 som alltså är ditt meritvärde. 

Kompletteringsbetyg

Om du har kompletterat med sifferbetyg i ämnen, räknar du på samma sätt. Du kan komplettera med betyg för behörighet, för att byta ut betyg och för att göra tillägg (kurser som höjer). Kom ihåg att byta ut betygsvärdet för det ämne du utbyteskompletterat i.

Har du istället kompletterat med kurser och då fått bokstavsbetyg, måste du räkna om dem till sifferbetyg så här:

Bokstavsbetyg i kurser som lästs i den nya gymnasieskolan översätts så här:

MVG = 5

VG = 4

G = 3

IG = 0


Har du kompletterat med Gy11/Vux12-kurser gäller den här skalan:

A = 5

B = 4,5

C = 4

D = 3,5

E = 3


Meritpoängskompensation

Stäm sedan av summan du fått fram i tabellen för meritpoängskompensation, så du ser vad dina betyg motsvaras av i dagens skala. 

Eftersom du med avgångsbetyg inte får meritpoäng får du istället en meritpoängskompensation. För dig med ett jämförelsetal mellan 10,01 och 20,00 se tabell för meritpoängskompensation

Om du har ett jämförelsetal under 10,01 får du lägga på 0,5 i meritpoängskompensation. 

Senast uppdaterad: 24 september 2020