Signe söker till socionomprogrammet

Signe har en gymnasieexamen från samhällsvetenskapsprogrammet 2016. Hon har nu bestämt sig för att söka till socionomprogrammet på högskolan. Här kan du se hur hon räknar ut sitt meritvärde, steg för steg.

Signe har rätt förkunskaper

Eftersom Signe har en högskoleförberedande examen från
gymnasieskolan, har hon också grundläggande behörighet till högskolestudier. Förutom den grundläggande behörigheten måste Signe också visa att hon har de särskilda förkunskaper (behörighetskurser) som krävs till just socionomprogrammet. Hon måste med andra ord vara både grundläggande och särskilt behörig.

När man söker bland utbildningar på Antagning.se ser man att de
behörighetskurser som krävs till socionomprogrammet är
Matematik 2a/2b/2c och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. De ingår i områdesbehörighet A5. Eftersom Signe redan har de kurser som krävs till socionomprogrammet behöver hon inte komplettera med några kurser. Signe är alltså både grundläggande och särskilt behörig.

Följ med och se hur hennes meritvärde räknas ut, steg
för steg.

Socionomprogrammet (Områdesbehörighet A5)

Behörighetskurser:

Matematik 2a/2b/2c
Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

 

Signes betyg

Kurskod Kurs Betyg Poäng   Meritpoäng
BILBIL0 Bild B 100 x 17,5 = 1 750  
ENGENG05 Engelska 5 C 100 x 15 = 1 500  
ENGENG06 Engelska 6 D 100 x 12,5 = 1 250  
ENGENG07 Engelska 7 D 100 x 12,5 = 1 250 1,0
FIOFIO01 Filosofi 1 B 50 x 17,5 = 875  
GEOGEO01 Geografi 1 A 100 x 20 = 2 000  
HISHIS01b Historia 1b B 100 x 17,5 = 1 750  
HISHIS02a Historia 2a C 100 x 15 = 1 500  
IDRIDR01 Idrott och hälsa 1 C 100 x 15 = 1 500  
MATMAT01b Matematik 1b B 100 x 17,5 = 1 750  
MATMAT02b Matematik 2b C 100 x 15 = 1 500  
MODFRA03 Franska 3 A 100 x 20 = 2 000 0,5
MODFRA04 Franska 4 B 100 x 17,5 = 1 750 1,0
MODSPA02 Spanska 2 B 100 x 17,5 = 1 750  
NAKNAK01b Naturkunskap 1b B 100 x 17,5 = 1 750  
NAKNAK02 Naturkunskap 2 C 100 x 15 = 1 500  
PSKPSY01 Psykologi 1 A 50 x 20 = 1 000  
RELREL01 Religionskunskap 1 B 50 x 17,5 = 875  
RELREL02 Religionskunskap 2 C 50 x 15 = 750  
SAMSAM01b Samhällskunskap 1b B 100 x 17,5 = 1 750  
SAMSAM02 Samhällskunskap 2 B 100 x 17,5 = 1 750  
SAMSAM03 Samhällskunskap 3 B 100 x 17,5 = 1 750  
SAMINR0 Internationella relationer C 100 x 15 = 1 500  
SVESVE01 Svenska 1 B 100 x 17,5 = 1 750  
SVESVE02 Svenska 2 B 100 x 17,5 = 1 750  
SVESVE03 Svenska 3 B 100 x 17,5 = 1 750  
GYARSA Gymnasiearbete E 100    
      2400 40000 2,5

 

Sammanlagt betygsvärde dividerat med sammanlagd gymnasiepoäng = jämförelsetal. Jämförelsetal + meritpoäng = Signes meritvärde

Signe räknar ut sitt meritvärde

Bokstavsbetygen måste räknas om till siffervärden
Vägen mot meritvärdet går via Signes examensbevis. För
att få fram ett betygsvärde måste bokstavsbetygen räknas
om så här: A = 20, B = 17,5, C = 15, D = 12,5, E = 10, F = 0

Betyg och gymnasiepoängen för kursen Gymnasiearbete
ska inte räknas med i meritvärdet.

Signe börjar med att multiplicera siffervärdet med kursens
gymnasiepoäng, som förkortas gyp. Ett C i Engelska 5 blir
då 15 x 100 gyp = 1 500. När Signe gått igenom hela sin
examen får man den här uppställningen:

Antal bokstavsbetyg Gymnasiepoäng Betygsvärde
3 (A) * 250 = 5000
14 (B) * 1300 = 22 750
7 (C) * 650 = 9750
2 (D) * 200 = 2500
  2400 40 000


Det sammanlagda betygsvärdet för Signe blir då 40 000
som divideras med den fullständiga gymnasiepoängen,
2 400: 40 000 / 2 400 = 16,67 (avrundat till 2 decimaler).
Det tal som räknats fram här kallas jämförelsetal. Signes
jämförelsetal är alltså 16,67.

Meritpoäng för meritkurser

MERITPOÄNG FÖR MODERNA SPRÅK

– MAX 1,5 MERITPOÄNG

 
Språk 1
• Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng
• Moderna språk 4 ger 1,0 meritpoäng
• Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng
 
Språk 2
Ytterligare ett modernt språk ger 0,5 meritpoäng om nivå 4 har
uppnåtts i språk 1.
 

MERITPOÄNG FÖR ENGELSKA – MAX 1,0 POÄNG

 
• Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng
 

MERITPOÄNG FÖR MATEMATIK

– MAX 1,5 MERITPOÄNG

 
• Matematik 2 ger 0,5 meritpoäng
• Matematik 3 ger 0,5 meritpoäng
• Matematik 4 ger 0,5 meritpoäng
• Matematik 5 ger 1,0 meritpoäng
• Matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng

Meritvärdet = jämförelsetal + meritpoäng

Signe har läst en del kurser som kan ge henne extra poäng, så kallad meritpoäng. Man kan få max 2,5 meritpoäng. Kurser i moderna språk, matematik och engelska kan ge meritpoäng och kallas meritkurser. För att en kurs ska ge meritpoäng måste man ha lägst betyg E i kursen. I tabellen Meritpoäng för meritkurser ser du vilka kurser som ger vilken meritpoäng i de olika ämnena.

Kom ihåg! Kurser som krävs för särskild behörighet ger
inte meritpoäng till den utbildning kraven gäller.

Signe får meritpoäng för meritkurser (max 2,5)


Signe får meritpoäng för kurserna hon har läst i franska (= modernt språk). Franska 3 ger henne 0,5 meritpoäng och Franska 4 ger 1,0 meritpoäng – sammanlagt 1,5 meritpoäng. Hon får även meritpoäng för engelska. Kursen Engelska 7 ger henne 1,0 meritpoäng. Totalt får Signe 2,5 meritpoäng.

Signe deltar i urvalsgrupp BI

Signes meritvärde


Det meritvärde som Signe kommer att konkurrera med till
socionomprogrammet blir alltså: 16,67 + 2,5 = 19,17

Signe deltar i urvalsgrupp BI


När Signe prövas i urvalet med sin gymnasieexamen kommer hon att delta i urvalsgrupp BI.

Senast uppdaterad: 16 mars 2021