Utbildningar som ger särskild behörighet i vissa ämnen

Här ser du vilka utbildningar och kurser som ger särskild behörighet i bland annat naturkunskap när du söker till högskolan. Tänk på att du måste ha godkänt betyg i de kurser som listas här.

Särskild behörighet i Naturkunskap B eller motsvarande

Du som har läst något av programmen:

 • Naturbruksprogrammet med kurserna EkologiVäxt- och djurliv och Kretslopp
 • Omvårdnadsprogrammet med kurserna Medicinsk grundkurs och Vård- och omsorgsarbet
 • Teknikprogrammet med kurserna Ergonomi och Miljöteknik

har behörighet i Naturkunskap B (alt. Nk 2) när du söker till högskolan.

Kurser vid gymnasial vuxenutbildning som också ger behörighet i Naturkunskap B:

 • Minst 700 gymnasiepoäng valbara kurser inom vårdområdet (med en kurs på 200 poäng) ger särskild behörighet i Nk B (alt Nk 2) om du dessutom har läst kurserna: Etik och livsfrågor, Medicinsk grundkurs, Människan socialt och kulturellt och Vård- och omsorgsarbete.

Har du läst enligt nyare kursplaner hittar du mer information på sidan Kurser som ger särskild behörighet i naturkunskap.  

Särskild behörighet i Naturkunskap B till sjuksköterskeutbildning 

Du som har läst 

 • Medicin 1 (MEDMED01/150) eller
 • Medicinsk grundkurs (OMV1209/100) eller
 • Medicinsk grundkurs B (MÄNK202/90)

och

 • Vård och omsorgsarbete 1 + 2 (VÅRVÅR01/200 + VÅRVÅR02/150) eller
 • Vård och omsorgsarbete (OMV1215/200) eller
 • Omvårdnad B (OKU205/180)

har särskild behörighet i Naturkunskap B/Nk 2 när du söker till sjuksköterskeutbildningen. 

Särskild behörighet i Matematik B eller motsvarande

Du som har gått något  av ElprogrammetEnergiprogrammetFordonsprogrammet eller Industriprogrammet med kurserna Ellära AEllära B och Växelström trefas har behörighet i Matematik B/Matematik 2a alt 2 b eller 2 c.

Särskild behörighet i Fysik A eller motsvarande

Du som har gått något av programmen:

 • ElprogrammetEnergiprogrammetFordonsprogrammet eller Industriprogrammet med kurserna Ellära AEllära B och Elektronik grundkurs

har behörighet i Fysik A eller motsvarande när du söker till högskolan.

Särskild behörighet i Kemi A eller motsvarande

Du som har gått något av programmen: 

 • Industriprogrammet med kurserna Kemi - process A och Kemi - process B
 • Energiprogrammet med kursen Energi B

har behörighet i Kemi A/Kemi1.

Särskild behörighet i Biologi B eller motsvarande

Du som har gått Naturbruksprogrammet med kurserna EkologiVäxt- och djurlivKretslopp och Mikrobiologi och genetik har behörighet i Biologi B/Biologi 2.

Senast uppdaterad: 13 juli 2020