Att överklaga

I antagningsbeskedet meddelas beslut om din behörighet, alltså om du bedöms ha rätt förkunskaper eller inte. Om du tycker att beslutet är felaktigt har du rätt att överklaga. Du kan inte överklaga förrän du faktiskt har fått ditt antagningsbesked.

Vad kan du överklaga?

Det är först när du har fått ditt antagningsbesked som du kan överklaga.  

Du kan överklaga beslut om att du inte uppfyller behörighetskraven. Står det till exempel att du är särskilt obehörig och det ämne som saknas är Engelska 6, har du bedömts sakna förkunskaper som motsvarar Engelska 6.

Att du står som obehörig i ämnet är ett beslut om behörighet. Om du tycker att beslutet är fel kan du överklaga.

Har du upptäckt fel i hanteringen av din anmälan, till exempel ett felregistrerat betyg, ska du inte överklaga. Kontakta istället Antagningsservice så att vi kan rätta till det som blivit fel.

Så här överklagar du

Enklast är att använda vårt formulär för överklagande som finns på Mina sidor. Logga in på Mina sidor, gå till Meriter och klicka på dokumentuppladdning. Där finns instruktioner för hur du ska göra. 

Överklagandet ska ha kommit in till Antagningen inom tre veckor efter att du har tagit del av ditt antagningsbesked.

Vill du skicka in ditt överklagande via post?

Om du vill överklaga via post ska du skriftligen skicka in:

  • vilket beslut du vill överklaga
  • varför du anser att beslutet ska ändras
  • vilken ändring du önskar
  • vilket universitet eller vilken högskola överklagandet gäller.

Börja överklagandet med "Till Överklagandenämnden för högskolan".

Överklagandet ska ha kommit in till Antagningen inom tre veckor efter att du har tagit del av ditt antagningsbesked.

Överklagande som skickas via post ska skickas till:

PostNord Strålfors AB
Att: Överklagan R 312
190 81 Rosersberg

Det finns undantag

Gäller överklagandet Chalmers tekniska högskola, Enskilda Högskolan Stockholm, Handelshögskolan i Stockholm, Johannelunds teologiska högskola, Jönköping University, Marie Cederschiöld högskola, Röda Korsets Högskola eller Sophiahemmet Högskola? Då ska överklagandet inledas med ”Till rektor” eftersom dessa högskolor själva är beslutande myndigheter i överklagandeärenden.

Universitetet/högskolan prövar överklagandet

När du har lämnat in överklagandet kommer det först att prövas av universitetet eller högskolan för att de ska kunna se om det finns skäl för dem att ändra sitt beslut.

Därefter skickas överklagandet vidare till Överklagandenämnden för högskolan för prövning. Det beslut som Överklagandenämnden för högskolan fattar är slutgiltigt och går inte att överklaga.

Har du nya meriter?

Om du har bedömts som obehörig men har nya meriter som kan leda till att du får behörighet ska du inte överklaga. Istället kan du anmäla dig igen.

Läs mer på sidan Anmäl dig igen

Senast uppdaterad: 25 mars 2024