När du ansöker om prövning ska du ladda upp både en särskild blankett och de betyg och intyg du vill att högskolan ska gå igenom.

Så här gör du:

  • Anmäl dig till utbildningen eller utbildningarna här på sajten
  • Gå sedan till universitetet eller högskolans webbplats och läs deras instruktion om ansökan av reell kompetens
  • Fyll i blanketten "Ansökan om bedömning av reell kompetens/att undantag görs" som ligger i högerspalten. Skriv ut blanketten så att du kan skriva din namnteckning på den och skanna sedan in den igen.
  • Ladda upp blanketten tillsammans med alla betyg, intyg och andra papper som anknyter till din ansökan.
  • Blanketten och alla handlingar ska ha laddats upp senast sista anmälningsdag. För att ta reda på vad som gäller om du lämnar in en ansökan efter det datumet, kontakta den högskola eller universitet det gäller.

Om du fått besked tidigare

Om du har fått besked om att du har reell kompetens eller beviljats undantag tidigare, ska du skriva det på blanketten och ladda upp (förhands)beskedet. Rör beskedet en utbildning som inte motsvarar den utbildning du söker nu, måste du ladda upp en ny ansökan och alla handlingar igen.

Om du har frågor

Det är universitetet/högskolan som bedömer och svarar på dina frågor om ansökan. Mer information hittar du på universitetens och högskolornas webbplatser eller i utbildningskatalogerna. Du kan också ringa till Antagningsservice, 0771-550 720.

Är du osäker på vad som gäller, ta kontakt med universitetet eller högskolan du vill söka till.