Om du vill ha hjälp med att räkna ut ditt meritvärde kan du gå till Räknehjälpen som vi länkar till i högerspalten. Vill du hellre räkna själv, ska du följa instruktionen på den här sidan.

Du kan också gå till Tove här till höger för att se ett exempel.

1. Ge bokstavsbetygen ett siffervärde

Först får dina betyg ett siffervärde:

A = 20, B = 17,5, C = 15, D = 12,5, E = 10, U = 0,0

2. Räkna ut ett betygsvärde för varje kurs

Det siffervärde du nu har satt för varje betyg multiplicerar du med kursens gymnasiepoäng. Exempel: betyg B i en kurs som omfattar 100 gymnasiepoäng ger 17,5 * 100 = 1750. På det här sättet räknar du alltså fram betygsvärdet för varje kurs. Tänk på att betyg i utökad kurs bara räknas med om det krävs för behörighet eller ger meritpoäng. Gymnasiearbetet räknas inte med.

3. Lägg ihop alla betygsvärden

Alla de betygsvärden du har i ditt betyg lägger du ihop till ett sammanlagt betygsvärde.

4. Dela summan med totala poängen

Det sammanlagda betygsvärdet delar du sedan med den totala poängsumman för de betygssatta kurser (F, E, D, C, B, A) som ingår i ditt slutbetyg, tänk på att gymnasiearbetet inte räknas med. 

Det tal du då får fram är maximalt 20,00. Det avrundas till två decimaler.

5. Kom ihåg kompletteringar och meritpoäng

För att få fram jämförelsetalet ska du också räkna med kompletteringar som krävs för behörighet och de kompletteringar du gjort för att höja ditt jämförelsetal. Har du meritpoäng läggs de sedan till. Jämförelsetal plus meritpoäng ger ditt meritvärde. Ditt meritvärde kan högst bli 22,5.

6. Sammanfattning