Kravet i engelska är den svenska gymnasiekursen Engelska 6. Du måste ha lägst betyget E. Det finns också andra sätt att bli behörig.

Engelska 6 eller Engelska A

Från och med den 1 juli 2013 krävs Engelska 6, men även du som har fått betyg i Engelska A som är daterat senast 30 juni 2013 har grundläggande behörighet i engelska. Det  betyder att du som fått betyg i Engelska A senare än 1 juli behöver komplettera.

Du som har Engelska kurs B är också grundläggande behörig i engelska.

Du som har fått en motsvarandebedömning från UHR eller VHS där Engelska kurs A från din utländska gymnasieutbildning finns med kommer att vara grundläggande behörig i engelska också i fortsättningen.

Engelska 5 ger inte grundläggande behörighet i engelska. Engelska 5 motsvarar inte Engelska kurs A.

Andra sätt att nå behörighet

Du kan visa att du har rätt förkunskaper i engelska med något av de test som universiteten och högskolorna godtar, exempelvis TOEFL, IELTS eller Cambridge/Oxford Certificates. Nedan ser du vilken lägsta poäng som krävs för varje test.

Du kan också uppnå grundläggande behörighet i engelska genom din utländska gymnasieutbildning. Men det beror på vilken nivå av engelska som har studerats. Här finns en lista över vilka utländska gymnasieutbildningar som motsvarar Engelska 6. Listan är på engelska och i pdf-format.

Lägsta poäng på språkprov

Från och med 1 december 2010 måste du minst ha följande resultat för att bli behörig:

IELTS

Du måste ladda upp eller skicka in en kopia av ditt IELTS-betyg till Antagningsservice. Vi kommer att kontrollera att dina uppgifter stämmer (=verifiera ditt resultat). 

 

Akademiska moduler

För Engelska 7: Sammanlagt betyg på 7,0 och ingen del mindre än 6
För Engelska 6: Sammanlagt betyg på 6,5 och ingen del mindre än 5,5

TOEFL

Alla TOEFL-resultat måste skickas direkt från Educational Testing Service (ETS). ”Institution code” är Sweden 3477. Den koden måste anges för att resultatet ska komma fram till Antagningsservice. Som fakultet eller ”department” kan man ange ett valfritt alternativ.

 

Pappersprov

För Engelska 7: 4,5 poäng (av max 6) på skriftliga delen och sammanlagt 600
För Engelska 6: 4,5 poäng (av max 6) på skriftliga delen och sammanlagt 575

 

Internetprov

För Engelska 7: 20 poäng (av max 30) på skriftliga delen och sammanlagt 100
För Engelska 6: 20 poäng (av max 30) på skriftliga delen och sammanlagt 90

Det räcker inte med ett registerutdrag som ”Examinee Score Records”.

University of Cambridge/Oxford

För Engelska 6: Certificate in Advanced English
För Engelska 7: Certificate of Proficiency

Kom ihåg att du behöver ha grundläggande behörighet i svenska också.