Kravet i engelska är den svenska gymnasiekursen Engelska 6. Du måste ha lägst betyget E. Det finns också andra sätt att bli behörig.

Engelska 6 eller Engelska A

Från och med den 1 juli 2013 krävs Engelska 6, men även du som har fått betyg i Engelska A som är daterat senast 30 juni 2013 har grundläggande behörighet i engelska. Det  betyder att du som fått betyg i Engelska A senare än 1 juli behöver komplettera.

Du som har Engelska kurs B är också grundläggande behörig i engelska.

Du som har fått en motsvarandebedömning från UHR eller VHS där Engelska kurs A från din utländska gymnasieutbildning finns med kommer att vara grundläggande behörig i engelska också i fortsättningen.

Engelska 5 ger inte grundläggande behörighet i engelska. Engelska 5 motsvarar inte Engelska kurs A.

Andra sätt att nå behörighet

Du kan visa att du har rätt förkunskaper i engelska med något av de test som universiteten och högskolorna godtar, exempelvis TOEFL, IELTS eller Cambridge English Language Assessment certificates. Nedan ser du vilken lägsta poäng som krävs för varje test.

Du kan också uppnå grundläggande behörighet i engelska genom din utländska gymnasieutbildning. Men det beror på vilken nivå av engelska som har studerats. Här finns en lista över vilka utländska gymnasieutbildningar som motsvarar Engelska 6. Listan är på engelska och i pdf-format.

Lägsta poäng på språkprov

Från och med 1 december 2010 måste du minst ha följande resultat för att bli behörig:

IELTS Academic

Du måste ladda upp eller skicka in en kopia av ditt IELTS-betyg till Antagningsservice. Vi kommer att kontrollera att dina uppgifter stämmer (=verifiera ditt resultat). 

Akademiska moduler

För Engelska 7: Sammanlagt betyg på 7,0 och ingen del mindre än 6
För Engelska 6: Sammanlagt betyg på 6,5 och ingen del mindre än 5,5

TOEFL

Alla TOEFL-resultat måste skickas direkt från Educational Testing Service (ETS). ”Institution code” är Sweden 3477. Den koden måste anges för att resultatet ska komma fram till Antagningsservice. Som fakultet eller ”department” kan man ange ett valfritt alternativ.
Vi accepterar inte TOEFL ITP.

Pappersprov

För Engelska 7: 4,5 poäng (av max 6) på skriftliga delen och sammanlagt 600
För Engelska 6: 4,5 poäng (av max 6) på skriftliga delen och sammanlagt 575

Internetprov

För Engelska 7: 20 poäng (av max 30) på skriftliga delen och sammanlagt 100
För Engelska 6: 20 poäng (av max 30) på skriftliga delen och sammanlagt 90

Det räcker inte med ett registerutdrag som ”Examinee Score Records”.

Cambridge English Language Assessment

För Engelska 6: Cambridge English: Advanced (CAE)
För Engelska 7: Cambridge English: Proficiency (CPE)

Pearson PTE Akademiska

För Engelska 7: 68 poäng (skriftliga 61)
För Engelska 6: 62 poäng (skriftliga 61)
För Engelska 5: 47 poäng

Skicka in dina resultat 

För att dina testresultat ska vara godkända krävs följande steg:

  • Skicka in dina testresultat till Antagningsservice genom att ladda upp en inskannad kopia av originaldokumentet eller skicka in det med post.
  • Dina provresultat måste styrkas och detta gör du genom att kontakta Pearson och be dem attestera ditt resultat. Detta gör det möjligt för Antagningsservice att kontrollera dina resultat på webben. Tänk på att processen kan ta tid, så se gärna till att ordna det så snart du har ett resultat att meddela. Antagningsservice kommer tyvärr inte att acceptera resultat som inte kan styrkas.

Cambridge Michigan Language Assessments

Michigan English Language Assesment Battery (MELAB) för Engelska 5 minst 85 poäng.

Michigan English Language Assesment Battery (MELAB) för Engelska 6 minst 90 poäng.

University of Michigan, Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE) för Engelska 6

Skicka in dina testresultat till Antagningsservice genom att ladda upp en inskannad kopia av originaldokumentet eller skicka in det med post.

Kom ihåg att du behöver ha grundläggande behörighet i svenska också.