Kravet i engelska är den svenska gymnasiekursen Engelska 6. Du måste ha lägst betyget E. Det finns 
också andra sätt att uppfylla behörigheten på.

Högre krav för grundläggande behörighet i engelska

Från och med den 1 juli 2013 räcker Engelska kurs A daterad senare än 30 juni 2013 inte längre för grundläggande behörighet. Du behöver i stället ha Engelska 6. 

Du uppfyller behörigheten i engelska genom komvuxkursen Engelska kurs A om kursen är daterad senast 30 juni 2013. Du uppfyller även behörigheten i engelska om du har komvuxkursen Engelska kurs B. 

Du som har fått en motsvarandebedömning från UHR/VHS där Engelska kurs A från din utländska gymnasieutbildning finns med kommer att vara grundläggande behörig i engelska också i fortsättningen.

Observera att Engelska 5 inte ger grundläggande behörighet i engelska. Engelska 5 är inte samma sak som Engelska kurs A.

Det finns också andra sätt

Du kan också visa att du har rätt förkunskaper i engelska med något av de test som universiteten och högskolorna godtar, exempelvis TOEFL, IELTS eller Cambridge/Oxford Certificates. Under "Lägst betyg på språkprov" ser du vilken lägsta poäng som krävs för varje test.

Fler engelska tester

Det finns fler engelska tester som vi godtar.

Du kan även uppnå grundläggande behörighet i engelska genom din utländska gymnasieutbildning. Men det beror på vilken nivå av engelska som har studerats. Läs mer på Universityadmissions.se för landsspecifik information

Lägst betyg på språkprov

De här resultaten gäller från och med 1 december 2010:

IELTS

Du måste ladda upp eller skicka in en kopia av ditt IELTS-betyg till Antagningsservice.

Vi kommer att kontrollera att dina uppgifter stämmer (= verifiera ditt resultat).

Akademiska moduler

För Engelska 7: Sammanlagt betyg på 7,0 och ingen del mindre än 6
För Engelska 6: Sammanlagt betyg på 6,5 och ingen del mindre än 5,5

TOEFL

Alla TOEFL-resultat måste skickas direkt från Educational Testing Service (ETS)! "Institution code" är Sweden 3477. Den koden måste anges för att resultatet ska komma fram till Antagningsservice. Om du har använt den gamla koden så kommer även den att fungera under början av 2013. Som fakultet eller "department" kan man ange ett valfritt alternativ.

Pappersprov

För Engelska 7: 4,5 poäng (av max 6) på skriftliga delen och sammanlagt 600
För Engelska 6: 4,5 poäng (av max 6) på skriftliga delen och sammanlagt 575

Internetprov

För Engelska 7: 20 poäng (av max 30) på skriftliga delen och sammanlagt 100
För Engelska 6: 20 poäng (av max 30) på skriftliga delen och sammanlagt 90

Det räcker inte med ett registerutdrag som "Examinee Score Records"

University of Cambridge och Oxford

För Engelska 6: Certificate in Advanced English    
För Engelska 7: Certificate of Proficiency    
För Engelska 6: Diploma of English Studies    

Behörighet i svenska

Du har väl tänkt på att du behöver ha grundläggande behörighet i svenska också?