På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Afghanistan, information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

12 Grade Graduation Certificate (ﺑری ﻟﯾﮏ دﺛﺎﻧوی ﺗدرﯾﺳﺎﺗو رﯾﺎﺳت), inklusive betygsförteckning.

 

Attestering och verifiering av dina dokument

För att antagningen ska kunna godta dina kvalifikationer måste du få din identitet och dina utbildningsdokument verifierade av Afghanistans ambassad i Sverige. Du kan hitta mer information på www.embassyofafghanistan.se

 

Tänk på att:

  • Dina dokument kommer verifieras mot de afghanska myndigheterna.
  • Verifieringsprocessen kan ta tid. Det är därför viktigt att du ansöker om att få din identitet och dina dokument verifierade i god tid inför anmälan på Antagning.se.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Afghanistan uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

  • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
  • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Senast uppdaterad: 10 april 2019