På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Liechtenstein information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Maturazeugnis des Lichtensteinischen Gymnasiums.

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på tyska - ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med Maturazeugnis des Liechtensteinischen Gymnasiums.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Senast uppdaterad: 27 maj 2020