På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Polen, information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Avgångsbetyg med ämnesbilaga + Examensbevis, "Świadectwo Ukończenia.." + "Świadectwo Dojrzałości" ( två dokument fr.o.m. 2005); "Świadectwo Dojrzałości.." (ett dokument t.o.m.2004).

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med skriftlig Matura exam i utökad engelska från 2005 och senare.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska.