På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Polen, information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Avgångsbetyg med ämnesbilaga + Examensbevis, "Świadectwo Ukończenia.." + "Świadectwo Dojrzałości" ( två dokument fr.o.m. 2005); "Świadectwo Dojrzałości.." (ett dokument t.o.m.2004).

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

  • i originalspråk, och
  • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare.

Om din skola utfärdas dokument på engelska måste du också skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med avancerad engelska (poziom rozszerzony) som en del av ditt skriftliga Matura examen med ett betyg av minst 30%, från 2005 och senare.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Senast uppdaterad: 07 juni 2016