På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Polen information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Avgångsbetyg med ämnesbilaga + Examensbevis, "Świadectwo Ukończenia.." + "Świadectwo Dojrzałości" ( två dokument fr.o.m. 2005); "Świadectwo Dojrzałości.." (ett dokument t.o.m.2004).

Översättningskrav

Du måste ladda upp dina dokument:

  • i originalspråk, och
  • i officiell översättning, vilket betyder att översättningen måste göras av någon som arbetar som översättare. Du kan inte själv översätta dina dokument. 

Om din skola utfärdar dokument på engelska måste du också skicka in dina dokument i originalspråk.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med avancerad engelska (poziom rozszerzony) som en del av ditt skriftliga Matura examen med ett betyg av minst 30%, från 2005 och senare.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Senast uppdaterad: 08 maj 2019