På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Schweiz information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

De följande uppfyller kraven för behörighet till studier på grundnivå:

  • Maturitätszeugnis
  • Certificat de Maturité
  • Baccalauréat
  • Attestato di Maturità
  • Berufsmaturitätszeugnis 
  • Fachmaturität

Översättningskrav

Vi accepterar dokument utfärdade på tyska - ingen översättning behövs.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, om engelska är läst som minst tredjespråk i Maturitätszeugnis, Certificat de Maturité, Baccalauréat eller Attestato di Maturità.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Senast uppdaterad: 08 maj 2019