På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Skottland, information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.  

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Scottish Qualifications Certificate (SQC) med totalt fem olika ämnen enligt följande:

  • minst tre ämnen från Higher och
  • två ämnen från Secondary School (National 5/Intermediate 2/Standard grade/Ordinary grade beroende på avgångsår).

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Ja, med Standard Grade.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Senast uppdaterad: 25 april 2019