På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Somalia, information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Upper Secondary Certificate (Shahaadada Dugsiga Sare) utfärdat av Ministry of Education Culture & Higher Education från 2015 kan uppfylla de behörighetskrav för studier på grundnivå i Sverige. Enligt den senaste information skulle du kunna få dokumentet om du gjorde klart dina gymnasiestudier 1999 eller senare. 

Upper Secondary Certificate (Shahaadada Dugsiga Sare) utfärdat av Somali Democratic Republic Ministry of Education fram till 1990 kan uppfylla behörighetskraven till studier på grundnivå i Sverige. 

Om du bor i Sverige:

Du måste skicka in det originala certifikatet (Shahaadada Dugsiga Sare) via rekommenderat brev till:

Swedish Council for Higher Education
Attn: Verifications
Box 45093
SE-104 50 Stockholm
Sweden

Vi kommer att skicka originalet tillbaka till dig via rekommenderat brev - försäkra dig att vi har fått din korrekta adress.

Ett Upper Secondary Certificate (Shahaadada Dugsiga Sare) utfärdat av Formal Private Education Network in Somalia (FPENS) från 2000 uppfyller inte automatiskt de grundläggande behörighetskraven. Certifikat utfärdade av FPENS skickas till FPENS för verifikation. Om du bor i ett annat land än Sverige kommer det universitetet du söker till att bedöma om du uppfyller behörighetskraven. Om du bor i Sverige kommer du att behöva komplettera dina studier på komvux för att kunna uppfylla behörighetskraven. 

Certifikat utfärdade av andra utbildningsanordnare, till exempel School Association for Formal Education (SAFE), Schools Organization for Formal Education (SOFE) etc., kommer inte att godkännas eftersom vi inte har kunnat skapa officiella kontakter med de organisitionerna.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Somalia uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

  • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
  • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska och i de flesta fall i matematik.

Senast uppdaterad: 09 april 2019