På den här sidan hittar du som har läst din gymnasieutbildning i Spanien, information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.

Vilka dokument ska jag ladda upp?

Svenska Äldre system fram till cirka 1998: Diplom: Diploma de Bachiller + årskursbetyg från BUP år 1, 2 och 3 samt COU: Certificado calificaciones del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP) años 1, 2 y 3 + Certificado calificaciones Curso de Orientación Universitaria (COU) / Nyare system efter cirka år 1998: diplom: Diploma Bachiller + årskursbetyg från år 1 och 2: Certificado de Calificaciones años 1 y 2.

Engelska Old system until approximately 1998: Diploma: Diploma de Bachiller + transcript with subjects and grades from BUP year 1, 2 and 3 and COU: Certificado calificaciones del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP) años 1, 2 y 3 + Certificado calificaciones Curso de Orientación Universitaria (COU) / New system after approximately 1998: diploma: Diploma Bachiller + transcript with subjects and grades from year 1 and 2: Certificado de Calificaciones años 1 y 2.

Uppfyller jag kraven i engelska med min gymnasieutbildning?

Avslutad gymnasieutbildning från Spanien uppfyller tyvärr inte de engelska språkkraven för universitets- eller högskolestudier i Sverige. Även om du har studerat engelska under gymnasiet i ditt hemland, är det inte tillräckligt för att ge dig behörighet i Sverige.

För att styrka dina kunskaper i engelska kan du:

  • läsa gymnasieengelska på komvux i Sverige
  • göra ett internationellt erkänt test i engelska, såsom TOEFL eller IELTS

Läs mer om grundläggande behörighet i engelska och hur du når behörighet.

Kom ihåg

Du behöver också ha grundläggande behörighet i svenska.