Anmälan till vårterminen är stängd. Om du inte hunnit eller kommit ihåg att anmäla dig i tid kan du göra en sen anmälan till de program, kurser och kurser inom program som har en välj-knapp.  

Välj-knappen visar att utbildningen går att söka

Efter sista anmälningsdag är det bara de kurser och program som har en Välj-knapp som är öppna för sen anmälan. Hur du skapar konto och gör en anmälan här på sajten kan du läsa om i avsnittet Anmäl dig så här

Sena anmälningar behandlas bara om det finns platser kvar

Även om högskolan tar emot och behandlar sena anmälningar till vissa utbildningar, är det ingen garanti för att du ska få en plats. Att du fått ett reservnummer betyder inte att du antagits till utbildningen. Det är alltså bara om det finns lediga platser på en utbildning som du kan få plats. Förutsättningen är att du har de förkunskaper som krävs - att du är behörig till den utbildning det gäller.

Om du får en plats får du ett meddelande av universitetet eller högskolan som ger utbildningen.

Lägg till sena utbildningar

Om du har gjort en anmälan i tid, men vill lägga till någon utbildning efter sista anmälningsdag, kan du göra det. Det kan hända att fler utbildningar öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Det sena alternativet kan du lägga in var som helst i din anmälan. Om du till exempel placerar in den senaste utbildningen i mitten av din anmälan, kommer de utbildningar som ligger under att flyttas ner.

Tänk på att du inte kan ändra ordningen på de utbildningar som du har anmält dig till i tid. Vill du stryka ett sent alternativ efter urval 1, måste du kontakta den högskola eller det universitet som alternativet tillhör.

Om du glömt att tacka ja

Om du glömt att tacka ja till en utbildning du blivit antagen till, kan du anmäla dig till den igen, men då som sen anmälan. Läs mer under Anmäl dig igen.

Komplettera?

Om du har betyg eller andra kompletteringar som vi behöver ha, ska du ladda upp dem omedelbart. Läs mer på sidan Sista kompletteringsdag.