Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några datum. Här ser du vilka datum som gäller för olika terminer.

Vårterminen 2019

17 september                  

Webbanmälan öppnar

15 oktober

Sista anmälningsdag

31 oktober

Sista dag att betala anmälningsavgift
eller styrka avgiftsbefrielse*

Oktober-november

Kontrolluppgifter

3 december

Sista kompletteringsdag 

11 december

Antagningsbesked med svarskrav

17 december

Sista svarsdag

20 december

Andra antagningsbeskedet

 

* 31 oktober – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara inne senast 31 oktober. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

 

Sommarterminen 2019

20 februari                       

Webbanmälan öppnar

15 mars

Sista anmälningsdag

1 april

Sista dag att betala anmälningsavgift 
eller styrka avgiftsbefrielse*

Mars-april

Kontrolluppgifter

29 april

Antagningsbesked

 

* 1 april – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad

Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara inne senast 1 april. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

 

Höstterminen 2019

15 mars                        

Webbanmälan öppnar

15 april

Sista anmälningsdag

7 maj

Sista dag att betala anmälningsavgift 
eller styrka avgiftsbefrielse*

April-juni

Kontrolluppgifter

20 juni

Sista kompletteringsdag**

11 juli

Antagningsbesked med svarskrav

26 juli

Sista svarsdag

1 augusti

Andra antagningsbeskedet

 

  * 7 maj – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men inte längre bor i Sverige behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Alla papper ska vara hos Antagningsservice senast 7 maj. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

 

** 20 juni  sista kompletteringsdag
Du som går ut gymnasiet efter 20 juni i ett EU/EES-land, Schweiz eller från IB/EB-programmet får mer tid på dig. Du får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument ska du ha skickat in redan den 20 juni. 

För att IB-resultaten ska synas för antagningen, måste du så tidigt som möjligt be din IB-koordinator att göra ditt examensresultat tillgängligt via IB:s ”Result service”. Koordinatorn ska använda koden ”UHR”. Resultatet måste vara tillgängligt för antagningen senast den 5 juli.