Andra antagningsbeskedet

I det andra urvalet prövas du utifrån de svar som du lämnat tidigare. Om du har blivit antagen och vill ha din plats eller vill stå kvar som reserv behöver du inte svara på det andra antagningsbeskedet.

Kom ihåg att läsa dina meddelanden, där får du information om upprop och registrering. Har du frågor om reservantagning, registrering, upprop, schema eller kursinnehåll ska du vända dig direkt till universitetet eller högskolan.

Vad står det i det här antagningsbeskedet?

I antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken efter det andra urvalet. 

Om du har blivit antagen till en eller flera utbildningar (du kan som mest läsa 45 hp per termin), så har de utbildningar du satt längre ner i din anmälan strukits. Det kan också gälla utbildningar som du var antagen till i det första urvalet.

Om du inte svarade på det erbjudande om plats som du fick i det första antagningsbeskedet med svarskrav, kommer du nu att vara struken till alla utbildningar.

Du behöver inte svara om du vill behålla din plats

Om du har blivit antagen och vill ha din plats eller vill stå kvar som reserv behöver du inte svara. Bara i undantagsfall kan en högskola eller universitet be dig svara på det här beskedet. Det framgår i så fall hur du ska göra.

Skriv gärna ut beskedet

Om du behöver en kopia på antagningsbeskedet kan du skriva ut det direkt från webben.

Lämna återbud

Om du har blivit antagen men inte vill ha din plats, lämnar du återbud genom att följa instruktionerna på Mina sidor. Du kan också lämna återbud på reservplatser som du inte längre är intresserad av.

Om du vet att du inte vill ha din plats är det viktigt att du lämnar återbud så att den istället går till en annan sökande. Samtidigt blir universitetet/högskolan informerad om att du inte kommer att delta och kan ta bort dig från sina kontaktlistor.

Överklagande av antagningsbesked

Det du kan överklaga är beslut om behörighet, det vill säga om du bedömts ha rätt förkunskaper eller inte.

Läs här hur ett överklagande går till

Senast uppdaterad: 26 maj 2023