Inför höstterminen 2011 infördes anmälnings- och studieavgifter på grund- och avancerad nivå för sökande som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Som svensk medborgare behöver du varken betala anmälnings- eller studieavgift. Bor du inte längre i Sverige, läs mer längre ner.

Du som inte är svensk medborgare hittar den information du behöver under rubrikerna i vänsterspalten.

Svenska medborgare behöver inte betala

Du som är svensk medborgare behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift. I och med att du har ett svenskt personnummer kommer vi att hämta uppgifter om medborgarskap från Skatteverket och uppgifter om uppehållstillstånd från Migrationsverket i samband med att du gör en anmälan. 

Uppgifter om medborgarskap kommer inte att lagras i våra system.

Om du vill läsa förordningstexten om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor i sin helhet, klickar du på SFS 2010:543 i högerspalten.

Läs mer på engelska

Mer information om anmälnings- och studieavgifter finns under Fees and scholarships på Universityadmissions.se.