Viktiga datum

Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några datum. Här ser du vilka datum som gäller för olika terminer.

Vårterminen 2021

Datum Viktigt att veta
15 september Anmälan öppnar
15 oktober Sista anmälningsdag
2 november Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
Oktober-november Kontrolluppgifter
1 december Sista kompletteringsdag**
10 december Antagningsbesked med svarskrav
16 december Sista svarsdag
21 december Andra antagningsbeskedet

 

* 2 november – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men inte längre bor i Sverige behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Alla papper ska vara hos Antagningsservice senast 2 november. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY) vårterminen 2021

Vidareutbildning för yrkesverksamma innehåller främst specialistsjuksköterskeprogram, men även barnmorskeprogram och andra riktade utbildningar. 

Datum Viktigt att veta
14 augusti Webbanmälan öppnar
15 september Sista anmälningsdag

 

aug-sep Kontrolluppgifter
28 september* Sista kompletteringsdag och sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
23 oktober Antagningsbesked

*28 september – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad

Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara inne senast 28 september. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter. Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

I antagningsomgången Vidareutbildning för yrkesverksamma kan du bara antas till 30 högskolepoäng.

Ladda upp de betyg som ger behörighet så snart du anmält dig. Om du läser en kurs just nu, vill vi ha det betyget senast sista kompletteringsdag.

Du som söker sommarkurser ska ladda upp de eventuella betyg och intyg som krävs så fort du har gjort en anmälan.

Många gånger behöver du inte ladda upp några papper alls. Läs mer under Ladda upp rätt papper.

Senast uppdaterad: 01 september 2020