Malik som har blandade kurser söker till grundlärarprogrammet

Malik fick ett slutbetyg från komvux i december 2012 och har bestämt sig för att söka till grundlärarprogrammet, grundskolans åk 4–6. Här kan du se hur han räknar ut sitt meritvärde, steg för steg.

Malik har rätt förkunskaper

Eftersom Malik har godkänt betyg i alla kurser som ingår i hans slutbetyg (2 350 gymnasiepoäng) har han grundläggande behörighet till högskolestudier.

Förutom den grundläggande behörigheten måste Malik också visa att han har de särskilda förkunskaper (behörighetskurser) som krävs till just grundlärarprogrammet. Han måste med andra ord vara både grundläggande och särskilt behörig till utbildningen.

I utbildningssöken Hitta utbildningar på Antagning.se ser man att de behörighetskurser som krävs till grundlärarprogrammet, grundskolans åk 4–6, är

  • Engelska B
  • Matematik B
  • Naturkunskap A
  • Samhällskunskap A 

Eftersom Malik är behörig med sitt slutbetyg behöver han inte komplettera med några kurser. Följ med och se hur hans meritvärde räknas ut, steg för steg.

Vägen till meritvärdet går via Maliks slutbetyg

Kurskod Kurs Betyg Poäng   Merit­poäng
ADM1205 Infor­mation och layout A MVG 50 x 20 = 1 000  
BILBIL1a1 Bild och form 1a1 A 50 x 20 = 1 000  
EN1201 Engelska A VG 100 x 15 = 1 500  
EN1202 Engelska B G 100 x 10 = 1 000  
EN1203 Engelska C MVG 100 x 20 = 2 000 0,5
FE1202 Före­tags­ekonomi A MVG 50 x 20 = 1 000  
FY1201 Fysik A MVG 100 x 20 = 2 000  
GEOGEO01 Geografi 1 A 100 x 20 = 2 000  
HI1201 Historia A VG 100 x 15 = 1 500  
LPL1206 Natur- och friluftsliv VG 50 x 15 = 750  
LPL1208 Peda­gogiskt ledar­skap VG 100 x 15 = 1 500  
KUHI1201 Film­kunskap G 50 x 10 = 500
KUHI1202 Kultur- och idé­historia G 100 x 10 = 1 000  
MA1201 Matematik A VG 100 x 15 = 1 500  
MA1202 Matematik B G 50 x 10 = 500  
MA1203 Matematik C G 100 x 10 = 1 000 0,5
MA1204 Matematik D MVG 100 x 20 = 2 000 0,5
NK1201 Natur­kunskap A MVG 50 x 20 = 1 000  
NK1202 Natur­kunskap B MVG 100 x 20 = 2 000  
PSKPSY01 Psykologi 1 C 50 x 15 = 750  
PSKPSY02a Psykologi 2 C 50 x 15 = 750  
RE1201 Religions­kunskap A MVG 50 x 20 = 1 000  
RELREL02 Religions­kunskap 2 A 50 x 20 = 1 000  
RK1203 Rätts­kunskap MVG 50 x 20 = 1 000  
SH1201 Sam­hälls­kunskap B MVG 100 x 20 = 2 000  
SVA1201 Svenska som andra­språk A VG 100 x 15 = 1 500  
SVA1202 Svenska som andra­språk B MVG 100 x 20 = 2 000  
SV1205 Svenska C – muntlig och skriftlig kommun­ikation VG 50 x 15 = 750  
TY1303 Tyska steg 3 G 100 x 10 = 1 000 0,5
      2 350 38 500 2,0

Sammanlagt betygsvärde (38 500) delat med sammanlagd gymnasiepoäng (2350) = jämförelsetal (16,38) + 2,0 meritpoäng = 18,38. Maliks meritvärde är alltså 18,38.

Malik räknar ut sitt meritvärde

För att få fram ett betygsvärde måste man börja med att ge bokstavsbetygen ett siffervärde så här: MVG = 20, VG = 15 och G = 10. IG ger 0.

En del av kurserna som finns i slutbetyget har betyg i skalan A–F, där A = 20, B = 17,5, C = 15, D = 12,5, E = 10. F ger 0. Det man gör är att multiplicera siffervärdet med kursens gymnasiepoäng, som förkortas gyp. Ett VG i Engelska A blir då 15 x 100 gyp = 1 500.

Går man igenom hela Maliks slutbetyg får man den här uppställningen:

Antal bokstavs­betyg Siffer­värde Gymnasie­poäng Betygs­värde
12 MVG 20 x 950 = 19000
7 VG 15 x 600 = 9000
6 G 10 x 500 = 5000
3 A 20 x 200 = 4000
2 C 15 x 100 = 1500
    2 350 = 38 500

Det sammanlagda betygsvärdet för Malik blir då 38 500 som divideras med den fullständiga gymnasiepoängen, 2 350: 38 500 / 2 350 = 16,38. Det tal som räknats fram här kallas jämförelsetal. Maliks jämförelsetal är alltså 16,38

Meritvärdet = jämförelsetal + meritpoäng

Malik har läst en del kurser som kan ge honom extra poäng, så kallade meritpoäng (man kan få max 2,5 meritpoäng). Kurser i moderna språk, matematik och engelska kan ge meritpoäng och kallas meritkurser.

Om man har IG i en kurs får man inga meritpoäng för just den kursen och kurser som man läst för att bli behörig ger inte heller några meritpoäng.

Malik får meritpoäng för meritkurser 

I sitt slutbetyg har Malik kurser i engelska, matematik och moderna språk som han kan få meritpoäng för. Eftersom Engelska B krävs för behörighet får Malik 0,5 meritpoäng för Engelska C. Dessutom får han 1,0 meritpoäng för Matematik (0,5 + 0,5 för Matematik kurs C och D) och för moderna språk får han 0,5 meritpoäng för kursen Tyska steg 3.

Sammanlagt får Malik alltså 2,0 meritpoäng.

Inga meritpoäng för områdeskurser 

Tidigare kunde Malik få extra meritpoäng för områdeskurser, men möjligheten att få meritpoäng för områdeskurser togs bort den 1 januari 2022. Det innebär att Maliks meritvärde till vissa utbildningar blir lägre än tidigare.

Mer på sidan Malik får inte längre meritpoäng för områdeskurser

Maliks meritvärde

Det meritvärde som Malik kommer att konkurrera med till grundlärarprogrammet, grundskolans åk 4–6 blir då:
16,38 + 2,0 meritpoäng = 18,38.

Malik deltar i urvalsgrupp BI

Några av de kurser som Malik har i sitt slutbetyg från komvux har han med sig från gymnasiet. I examensbeviset finns 400 gymnasiepoäng från kurser som han läst och fått betyg i på gymnasieskolan. Resten av kurserna har Malik läst på komvux. Sammanlagt har han läst och fått betyg i 1 950 gymnasiepoäng på komvux.

Eftersom Malik inte behövt komplettera för att bli behörig till grundlärarprogrammet, och mer än 2/3 av gymnasiepoängen i slutbetyget kommer från kurser han läst på komvux, prövas han i direktgruppen (BI) när urvalet görs.

Om Malik haft med sig så många kurser från gymnasiet att andelen gymnasiepoäng som han läst på komvux blev mindre än 2/3 av den totala gymnasiepoängen, hade han i stället prövats i kompletteringsgruppen (BII).

Läs mer om urvalsgruppen på sidan Betygsurval.

Senast uppdaterad: 01 augusti 2022