Program med vissa kurser som ger särskild behörighet

Du som har examen från något av programmen El- och energiprogrammet, Naturbruksprogrammet eller Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet kan få särskild behörighet i de kurser som beskrivs här. Det krävs att du har läst och fått godkänt betyg (A-E) i de kurser som listas efter varje program.

Naturbruksprogrammet

med någon av kur­serna Djurens biologi, Marken och växternas biologi eller Biologi i vattenmiljöer ger:Biologi 2

El- och energiprogrammet 

med kurserna Energiteknik 1, Energiteknik 2, Förnybar energi och Praktisk ellära ger: Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2

El- och energiprogrammet

med kurserna Vat­ten- och miljöteknik och Vatten- och pro­cesskemi ger: Kemi 1

Vård- och omsorgsprogrammet

med kurserna Naturkunskap 1a1, Hälsopedagogik, Medicin 1 och Etik och människans livsvillkor ger: Naturkunskap 2

med kurserna Naturkunskap 1a1, Anatomi och fysiologi 1 och 2, Omvårdnad 1 och 2 och Hälso- och sjukvård 1 ger: Naturkunskap 2

Naturbruksprogrammet

med kursen Natur­kunskap 1a1 och dessutom kurserna Djuren i naturbruket och Djurhållning
eller kurserna Djuren i naturbruket och Växtodling 1
eller kurserna Djurhållning och Hästkunskap 1
eller
kurserna Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling
eller kursen Mångbruk i skog och någon av kurserna Skogsskötsel 1, Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1 ger: Naturkunskap 2

Det finns även andra sätt att bli behörig i Naturkunskap 2.

Mer på sidan Kurser som ger särskild behörighet i naturkunskap

Senast uppdaterad: 25 mars 2024