Edvin är behörig till civilekonomprogrammet

Edvin gick ut gymnasiet i juni 2013 och söker nu till civilekonomprogrammet. Här kan du se hur han räknar ut sitt meritvärde steg för steg.

Edvin har rätt förkunskaper

Eftersom Edvin klarat av alla kurser som ingick i hans gymnasieutbildning (2 500 gymnasiepoäng) har han grundläggande behörighet till högskolestudier. 

Förutom den grundläggande behörigheten måste Edvin också visa att han har de särskilda förkunskaper (behörighetskurser) som krävs till just civilekonomprogrammet. Han måste med andra ord vara både grundläggande och särskilt behörig till utbildningen.

På Antagning.se ser man att de behörighetskurser som krävs till civilekonomprogrammet är Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A. Eftersom Edvin är behörig med sitt slutbetyg behöver han inte komplettera med några kurser. 

Behörighetskurser till Civilekonomprogrammet:

  • Engelska B
  • Matematik C
  • Samhällskunskap A

Vägen till meritvärdet går via Edvins slutbetyg

Här är Edvins slutbetyg. Hur uträkningen går till beskrivs längre fram. 

Kurskod Kurs Betyg Poäng Betygs­värde Merit­poäng
ADM1205 Information och layout A MVG 50 x 20 = 1000  
EN1201 Engelska A VG 100 x 15 = 1500  
EN1202 Engelska B G 100 x 10 = 1000  
EOS1201 Digitalt skapande MVG 100 x 20 = 2000  
ESV1201 Estetisk verk­samhet MVG 50 x 20 = 1000  
FE1202 Före­tags­ekonomi A MVG 50 x 20 = 1000  
FE1203 Före­tags­ekonomi B VG 150 x 15 = 2250  
FE1207 Små­före­tagande A MVG 50 x 20 = 1000  
FE1208 Små­före­tagande B MVG 100 x 20 = 2000  
FE1210 Inter­nationell ekonomi MVG 50 x 20 = 1000  
FS1201 Filosofi A VG 50 x 15 = 750  
GE1201 Geografi A MVG 100 x 20 = 2000  
HI1201 Historia A VG 100 x 15 = 1500  
IDH1201 Idrott och hälsa A MVG 100 x 20 = 2000  
MA1201 Matematik A VG 100 x 15 = 1500  
MA1202 Matematik B G 50 x 10 = 500  
MA1203 Matematik C G 100 x 10 = 1000  
MDK1201 Medie­kommuni­kation A MVG 100 x 20 = 2000  
NK1201 Natur­kunskap A MVG 50 x 20 = 1000  
NK1202 Naturkunskap B MVG 100 x 20 = 2000  
PA1201 Projekt­arbete VG 100 x 15 = 1500  
PS1201 Psykologi A MVG 50 x 20 = 1000  
PS1202 Psykologi B VG  50 x 15 = 750  
RE1201 Religions­kunskap A MVG 50 x 20 = 1000  
RK1203 Rätts­kun­skap MVG 50 x 20 = 1000  
SH1201 Sam­hälls­kunskap A MVG 100 x 20 = 2000  
SV1201 Svenska A VG 100 x 15 = 1500  
SV1202 Svenska B MVG 100 x 20 = 2000  
SV1205 Svenska C VG 50 x 15 = 750  
TY1203 Tyska steg 3 G 100 x 10 = 1000  
TY1204 Tyska steg 4 G 100 x 10 = 1000 1,0
      2500 41500 1,0

Edvins jämförelsetal 

För att få fram ett siffervärde måste bokstavsbetygen omvandlas så här: MVG = 20,00, VG = 15,00, G = 10,00. IG = 0.

Som du ser av Edvins betyg börjar man med att multiplicera siffervärdet med kursens gymnasiepoäng (gyp). Ett VG i Engelska A blir då 15 x 100 gyp = 1 500.

Går man igenom hela Edvins slutbetyg får man den här uppställningen:

Antal bokstavs­betyg Siffer­värde Gymnasie­poäng Betygs­värde
20 MVG 20 x 1 250 = 25 000
15 VG 15 x 800 = 12 000
10 G 10 x 450 = 4 500
    2 500 = 41 500

Det sammanlagda betygsvärdet för Edvin blir då 41 500 som divideras med den fullständiga gymnasiepoängen, 2 500: 41 500 / 2 500 = 16,60. Det tal som räknats fram kallas jämförelsetal. Edvins jämförelsetal är alltså 16,60.

Meritvärdet = jämförelsetal + meritpoäng

Edvin har läst en del kurser som kan ge honom extra poäng, så kallad meritpoäng.

Kurser i moderna språk, matematik och engelska kan ge meritpoäng och kallas meritkurser. 

Edvins meritpoäng

Maxpoäng för meritpoäng är 2,5 poäng. Edvins meritpoäng är markerad med rosa i hans betyg.

Meritkurser

Den meritkurs som Edvin har i sitt slutbetyg och som ger meritpoäng är Tyska steg 4 som ger 1,0 meritpoäng. Han får däremot inga meritpoäng för Matematik C och Engelska B då de krävs för behörighet.

Inga meritpoäng för områdeskurser 

Tidigare kunde Edvin få extra meritpoäng för områdeskurser, men möjligheten att få meritpoäng för områdeskurser togs bort den 1 januari 2022. Det innebär att Edvins meritvärde till vissa utbildningar blir lägre än tidigare.

Mer på sidan Edvin får inte längre meritpoäng för områdeskurser

Edvins meritvärde

Det meritvärde som Edvin kommer att konkurrera med till civilekonomprogrammet blir då: 16,60 + 1,0 meritpoäng = 17,60

Edvin deltar i urvalsgrupp BI

Eftersom Edvin inte har behövt komplettera för att bli behörig, deltar han i direktgruppen (BI) när urvalet görs.

Läs mer om platsfördelning och urval

Senast uppdaterad: 25 mars 2024