Program med vissa kurser som ger särskild behörighet

Du som har examen från något av programmen El- och energiprogrammet, Naturbruksprogrammet eller Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet kan få särskild behörighet i de kurser som beskrivs här. Det krävs att du har läst och fått godkänt betyg (A-E) i de kurser som listas efter varje program.

Naturbruksprogrammet

med någon av kur­serna Djurens biologiMarken och växternas biologi eller Biologi i vattenmiljöer ger: Biologi 2

El- och energiprogrammet 

med kurserna Energiteknik 1Energiteknik 2, Förnybar energi
och Praktisk ellära  ger: Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2

El- och energiprogrammet 

med kurserna Vat­ten- och miljöteknik och Vatten- och pro­cesskemi ger: Kemi 1

Vård- och omsorgsprogrammet 

med kurserna Naturkunskap 1a1HälsopedagogikMedicin 1 och
Etik och människans livsvillkor ger: Naturkunskap 2

med kurserna Naturkunskap 1a1 Anatomi, fysiologi 1 och 2, Omvårdnad 1 och 2 och Hälso- och sjukvård 1 ger: Naturkunskap 2

Naturbruksprogrammet

med kursen Natur­kunskap 1a1 och dessutom kurserna
Djuren i naturbruket och Djurhållning
eller kurserna Djuren i naturbruket och Växtodling 1
eller kurserna Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling          
eller kursen Mångbruk i skog och någon av kurserna
Skogsskötsel 1Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1 ger: Naturkunskap 2

Det finns även andra sätt att bli behörig i naturkunskap 2. För mer information se sidan Kurser som ger särskild behörighet i naturkunskap. 

Senast uppdaterad: 01 mars 2021