Meritpoäng

Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng att lägga till ditt ursprungliga betygsvärde. På den här sidan berättar vi också mer om områdeskurser.

Vem får meritpoäng?

Du som har gått ut gymnasiet med ett fullständigt slutbetyg från ett nationellt program och är behörig till den eller de utbildningar du söker, kan få lägga till meritpoäng. Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng att lägga till ditt ursprungliga betygsvärde.

Du får inga meritpoäng för:

Basårskurser och kurser du läst på folkhögskola ger inte meritpoäng. Däremot kan de ge behörighet.

Kurser i Gy11/Vux12 ger inte meritpoäng för områdeskurser.

Meritkurser 

Oavsett vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. För att få meritpoäng krävs att du har Godkänt betyg eller högre i kursen. Högre betyg ger inte mer poäng och kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng.

Förutom de meritpoäng som du kan tillgodoräkna dig från kurser i moderna språk, engelska och matematik, så kallade meritkurser, kan du också få meritpoäng för områdeskurser. De beskrivs sist här.

meritpoäng.png

Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 poäng

Språk 1
Steg 3 ger 0,5 meritpoäng
Steg 4 ger sammanlagt 1,0 meritpoäng
Steg 5 eller högre ger sammanlagt 1,5 meritpoäng

Språk 2
Lägst steg 2 — ger 0,5 meritpoäng om du redan har 1,0 poäng från Språk 1.

Stegen ger alltid maxpoäng för sin nivå, oberoende av om alla steg finns med i slutbetyget eller inte. Om du får 1,5 meritpoäng för Språk 1 har du alltså kommit upp i maxpoäng för moderna språk.

Med 'moderna språk' menas inte svenska eller svenska som andraspråk. Inte heller modersmål, hemspråk eller engelska räknas dit.

Svenskt teckenspråk för hörande ger meritpoäng som ett modernt språk.

Meritpoäng för engelska – max 1,0 poäng

Kurs B ger 0,5 meritpoäng
Kurs C ger sammanlagt 1,0 meritpoäng*

*) För att få 1,0 meritpoäng för Engelska C ska inte Engelska B krävas för behörighet (vara ett förkunskapskrav).

Om Engelska B krävs för särskild behörighet ger Engelska C 0,5 meritpoäng.

Meritpoäng för matematik – max 1,0 poäng

Du kan få 0,5 poäng om du har fått betyg i en kurs som ligger en nivå över behörighetskravet. Har du två nivåer över behörighetskravet får du 1,0 meritpoäng.

Tänk på att Matematik A aldrig ger meritpoäng, eftersom det ingår i den grundläggande behörigheten.

Exempel:
Till en utbildning krävs Matematik C. Du har läst och fått betyg i Matematik E (= två nivåer över C) och får då 1,0 meritpoäng, vilket är maxpoäng för matematik.

Om behörighetskravet ligger på Matematik B och du har läst Matematik E får du ändå bara 1,0 meritpoäng.

Gamla och nya kurser

Om du har ett slutbetyg som också innehåller nya kurser med betygen A-F så ger de meritpoäng motsvarande de äldre kurserna med betygen MVG-IG. Det här innebär att när behörighetskravet till exempel är matematik 4/E kan du inte få meritpoäng för matematik 5 eftersom den värderas som matematik E.

För dig med slutbetyg med gamla och nya kurser, är det alltså viktigt att kontrollera vilket behörighetskrav som gäller i det gamla systemet och omvandla de nya kurserna till de gamla kurserna.

Bara kurser som är över behörighetskravet ger meritpoäng.

Områdeskurser

Områdeskurser är gymnasiekurser som inte krävs för behörighet, men som är värdefulla för den utbildning det gäller. För att få meritpoäng krävs att du har Godkänt betyg eller högre i kursen. 

Tänk på att en Gy11/Vux12-kurs inte kan ge meritpoäng för områdeskurser.

områdeskurser.png

Meritpoäng för områdeskurser – max 1,0 poäng

En områdeskurs som omfattar minst 100 poäng ger 0,5 meritpoäng.
En områdeskurs på 50 poäng ger 0,25 poäng.

För att få 1,0 meritpoäng krävs antingen:

  • två kurser på 100 gymnasiepoäng eller
  • en kurs på100 gymnasiepoäng + två kurser om 50 gymnasiepoäng.   

Du kan alltså bara få 0,5 meritpoäng för två 50-poängskurser. Du kan inte räkna fyra 50-poängskurser och få maxpoängen 1,0.

Områdeskurserna avskaffas 2022

Möjligheten att få meritpoäng för områdeskurser tas bort i antagningen till sommarkurser 2022. Sista gången att få räkna meritpoäng för områdeskurser blir alltså i antagningen till vårterminen 2022. 

Komplettera med nya kurser (Gy11/Vux12)

Om du kompletterar med en ny kurs som ger A-F-betyg (Gy11/Vux12), så jämställs kursen med motsvarande äldre kurs enligt det kurssystem som du läste på. Meritpoäng ges enligt de bestämmelser som gäller för dig med slutbetyg. Om du till exempel kompletterar med Matematik 5 så ger kursen meritpoäng som Matematik E. I det här fallet innebär det 0,5 meritpoäng som läggs till. Betygsvärdet räknas inte med i ditt meritvärde.

Gy11-/Vux12-kurser kan inte ge meritpoäng som områdeskurser. De kan bara ge meritpoäng för matematik, engelska och moderna språk.

Alla områdesbehörigheter

För att veta vilka kurser som ger meritpoäng för en viss utbildning, måste du ta reda på vilken områdesbehörighet som används för just den utbildningen. 

Senast uppdaterad: 20 oktober 2020