Meritpoäng

Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng att lägga till ditt ursprungliga betygsvärde. På den här sidan berättar vi också mer om områdeskurser.

Det som står här gäller kurser enligt tidigare regler. Om du har kompletterat på hösten 2012 eller senare, eller om du ska komplettera, så kan du läsa mer på sidan Komplettera med Vux12.

Vem får meritpoäng?

Du som har gått ut gymnasiet och fått ett slutbetyg och är behörig till den eller de utbildningar du söker, kan få lägga till meritpoäng. Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng att lägga till ditt ursprungliga betygsvärde.

Du får inga meritpoäng för:

Basårskurser och kurser du läst på folkhögskola ger inte meritpoäng. Däremot kan de ge behörighet.

Kurser i Gy11/Vux12 ger inte meritpoäng för områdeskurser.

Meritkurser

Oavsett vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk (här ingår B- och C-språk), engelska och matematik. För att få meritpoäng krävs att du har Godkänt eller högre betyg i kursen. Högre betyg ger inte mer poäng och kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng.

Förutom de meritpoäng som du kan tillgodoräkna dig från kurser i moderna språk, engelska och matematik, så kallade meritkurser, kan du också få meritpoäng för områdeskurser. De beskrivs sist här.

G.png

Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 poäng

Språk 1
Steg 3 ger 0,5 meritpoäng          
Steg 4 ger sammanlagt 1,0 meritpoäng
Steg 5 eller högre ger sammanlagt 1,5 meritpoäng

Språk 2
Lägst steg 2 — ger 0,5 meritpoäng om sökande redan har 1,0 poäng från Språk 1.

Stegen ger alltid maxpoäng för sin nivå, oberoende av om alla steg finns med i slutbetyget eller inte. Om du får 1,5 meritpoäng för Språk 1 har du alltså kommit upp i maxpoäng för moderna språk.

Med moderna språk menas inte svenska eller svenska som andraspråk. Inte heller modersmål, hemspråk eller engelska räknas dit.

Svenskt teckenspråk för hörande ger meritpoäng som ett modernt språk.

Har du läst B- eller C-språk gäller:

B-språk 1 kurs A ger 0,5 meritpoäng          
B-språk 1 kurs B ger 1,0 meritpoäng
B-språk 1 kurs B och lägst C-språk 2 kurs B eller B-språk 2 kurs A eller B ger 1,5 meritpoäng

Har du inget betyg i B-språk, men flera i mer än ett C-språk gäller:

C-språk 1 kurs B och C-språk 2 kurs A ger 0,5 meritpoäng
C-språk 1 kurs B och C-språk 2 kurs B ger 1,0 meritpoäng
C-språk 1 kurs B och C-språk 2 kurs B och lägst C-språk 3 kurs B ger 1,5 meritpoäng

Meritpoäng för engelska – max 1,0 poäng

Kurs B ger 0,5 meritpoäng
Kurs C ger sammanlagt 1,0 meritpoäng*

*) För att få 1,0 meritpoäng för Engelska C ska inte Engelska B krävas för behörighet (vara ett förkunskapskrav).

Du som har äldre betyg i Engelska C (med tresiffrig kurskod) får ingen meritpoäng för den kursen.

Meritpoäng för matematik – max 1,0 poäng

Har du betyg i en kurs som ligger en nivå över den kurs som krävs för behörighet, får du 0,5 meritpoäng.

Skiljer det mer än två nivåer mellan det som krävs och det betyg du har får du 1,0 meritpoäng. Matematik A kan inte ge några meritpoäng.

Exempel:
Till en utbildning krävs Matematik C. Du har läst och fått betyg i Matematik E (= två nivåer över C) och får då 1,0 meritpoäng, vilket är maxpoäng för matematik.

Om behörighetskravet ligger på Matematik B och du har läst Matematik E får du ändå bara tillgodoräkna dig 1,0 meritpoäng.

Områdeskurser

Områdeskurser är gymnasiekurser som inte krävs för behörighet, men som är värdefulla för den utbildning det gäller. För att få meritpoäng krävs att du har Godkänt eller högre betyg i kursen.

Tänk på att en Gy11/Vux12-kurs inte kan ge meritpoäng för områdeskurser.

H.png

Områdeskurser – max 1,0 poäng

En områdeskurs som omfattar minst 100 poäng ger 0,5 meritpoäng
En områdeskurs på 50 poäng ger 0,25 poäng.

För att få 1,0 meritpoäng krävs antingen:

  • två kurser om 100 gymnasiepoäng eller
  • en kurs om 100 gymnasiepoäng + två kurser om 50 gymnasiepoäng. 

Du kan alltså bara få 0,5 meritpoäng för två 50-poängskurser. Du kan inte räkna fyra 50-poängskurser och få maxpoängen 1,0.

Områdeskurserna försvinner 2022

Möjligheten att få meritpoäng för områdeskurser tas bort i antagningen till sommarkurser 2022. Sista gången att få räkna meritpoäng för områdeskurser blir alltså i antagningen till vårterminen 2022.

Alla områdesbehörigheter 

För att veta vilka kurser som ger meritpoäng för en viss utbildning, måste du ta reda på vilken områdesbehörighet som används för just den utbildningen. Gå till dokumentet Områdesbehörigheter för att se vilka kurser som är just områdeskurser.

Komplettera med nya kurser (Gy11/Vux12)

Om du kompletterar med en ny kurs som ger A-F-betyg (Gy11/Vux12), så jämställs kursen med motsvarande äldre kurs enligt det kurssystem som du läste på. Meritpoäng ges enligt de bestämmelser som gäller för dig med slutbetyg. Om du till exempel kompletterar med Matematik 5 så ger kursen meritpoäng som Matematik E. I det här fallet innebär det 0,5 meritpoäng.

Gy11-/Vux12-kurser kan inte ge meritpoäng som områdeskurser. De kan bara ge meritpoäng för matematik, engelska och moderna språk.

Basårskurser och kurser du läst på folkhögskola ger inte meritpoäng. Däremot kan de ge behörighet.

Kurser i Gy11/Vux12 ger inte meritpoäng för områdeskurser.

Du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg kan numera få meritpoäng för områdeskurser.

Senast uppdaterad: 17 november 2021