Så många poäng kan du tacka ja till

Du kan tacka ja till 210 högskolepoäng (hp) per termin och bli antagen till 45 hp.

Tacka ja både för att bli antagen och för att stå som reserv

Du kan som mest läsa 45 hp per termin. En termins heltidsstudier är 30 hp och halvtidsstudier är 15 hp. Utgångspunkten är alltså att du kan läsa mer än heltid på en termin. 

JA på max 210 hp per termin

Svara JA i ditt svarsbesked både när du vill stå kvar som antagen och när du vill stå som reserv. Sammanlagt kan du tacka ja till 210 hp.

Om du blivit antagen till 45 hp kan du alltså stå som reserv till maximalt 165 hp. Du kan bara stå som reserv till utbildningar som du har prioriterat högre än de du har kommit in på, eftersom du stryks från utbildningar du har prioriterat lägre.

Om du inte fått någon utbildningsplats i första urvalet kan du stå kvar som reserv till utbildningar på sammanlagt 210 hp.

Kommer du in på reservplats stryks du från lägre prioriterade alternativ 

I andra urvalet kanske du kommer in på en reservplats som du har valt att tacka ja till. Då kan du strykas från alternativ som du har prioriterat lägre. Det gäller även utbildningar som du blev antagen till i första urvalet.

Du kommer alltså inte att få välja mellan utbildningar du blivit antagen till i första och andra urvalet. Vi räknar alltid med att du helst vill gå de utbildningar du har prioriterat högst i anmälan.

Prioriteringen viktig även vid sen anmälan och återanmälan

När du svarar på ditt antagningsbesked kan du samtidigt vilja göra en sen anmälan eller en återanmälan.

En sen anmälan kan du göra till vilken utbildning som helst som fortfarande är öppen för anmälan trots att sista anmälningsdagen har passerat. En återanmälan kan du vilja göra för att du har strukits från en utbildning som du vill läsa.

Mer om sen anmälan

Mer om återanmälan

Om du gör en sen anmälan eller återanmälan så är det viktigt att du tänker igenom var i din prioritetsordning du lägger de nya alternativen. Du kan fortfarande bara bli antagen till 45 hp i andra urvalet.

Automatisk JA på nya alternativ

De nya alternativen kommer automatiskt att räknas som att du har svarat JA på dem. Har du lägre prioriterade alternativ så stryks du alltså från dem, även om du var antagen till dem i första urvalet.

Senast uppdaterad: 01 september 2023