Svara så här

När du fått ditt antagningsbesked är det viktigt att tänka på några saker. Du måste svara ja för att behålla din plats. Om du ändrat dig sedan du ordnade dina utbildningar i anmälan, är det viktigt att du behåller de utbildningar som du helst vill gå nu.

Det är viktigt att du svarar ja eller nej. Missar du att svara ja i tid blir du struken. Det gäller både om du har blivit antagen eller reservplacerad.

Först och främst måste du bekräfta din identitet

För att du ska kunna se ditt antagningsbesked på webben, måste du ha bekräftat din identitet, alltså visat att "du är du" genom att använda den aktiveringskod vi skickat till din folkbokföringsadress.

Du kan högst läsa 45 högskolepoäng per termin

En termins studier på heltid motsvarar 30 högskolepoäng (hp). Du får läsa flera kurser eller program samtidigt om du vill, så att du läser på mer än heltid. Som mest kan du bli antagen till 45 hp per termin.

När du blivit antagen till 45 hp stryks de utbildningar som du satt längre ner. Har du exempelvis satt en kurs på 30 hp i första hand och en kurs på 15 hp i andra hand, kan du inte bli antagen till den kurs på 7,5 hp som du satt i tredje hand, eftersom du då går över gränsen 45 hp.

Om du blivit antagen till 45 högskolepoäng (hp) kan du stå som reserv till maximalt 165 hp. Om du inte fått någon utbildningsplats nu, kan du stå kvar som reserv till utbildningar på sammanlagt 210 hp.

Vad vill du helst läsa?

Du måste vara noga med att tänka igenom hur du svarar. När du gjorde din anmälan ordnade du utbildningarna så att den utbildning du helst ville gå hamnade på första plats. När du blivit antagen till max 45 poäng stryks alla utbildningar under den/de utbildningar du blivit antagen till.

Efter första urvalet kan det hända att du har kommit in på ditt andrahandsval och är reservplacerad till förstahandsvalet. Fundera då på om du fortfarande helst vill läsa den utbildning du placerat först, eller om du har ändrat dig och hellre läser den utbildning som du nu har kommit in på och tidigare har satt på andra plats.

Om du har sökt program: Är du nöjd med att ha kommit in på ditt andrahandsval och helst läser det ska du tacka nej till utbildningen du är reservplacerad till som ligger överst. Annars kan du bli antagen till ditt förstahandsval och då stryks alla andra utbildningar, även det du tidigare varit antagen till.

Du ska aldrig tacka ja till utbildningar som ligger högre upp än den utbildning du helst vill gå.

Här följer tre exempel på hur du ska svara beroende på hur du har prioriterat och vilket av dina val du vill bli antagen till. 

Exempel 1.

Exempel 2.

Exempel 3.

Senast uppdaterad: 22 februari 2022