Svara så här

När du fått ditt antagningsbesked är det viktigt att tänka på några saker. Du måste svara ja för att behålla din plats. Om du ändrat dig sedan du ordnade dina utbildningar i anmälan, är det viktigt att du behåller de utbildningar som du helst vill gå nu.

Det är viktigt att du svarar ja eller nej. Missar du att svara ja i tid blir du struken. Det gäller både om du har blivit antagen eller reservplacerad.

Du kan högst läsa 45 högskolepoäng per termin

En termins studier på heltid motsvarar 30 högskolepoäng (hp). Du får läsa flera kurser eller program samtidigt om du vill, så att du läser på mer än heltid. Som mest kan du bli antagen till 45 hp per termin.

När du blivit antagen till 45 hp stryks de utbildningar som du satt längre ner. Har du exempelvis satt en kurs på 30 hp i första hand och en kurs på 15 hp i andra hand, kan du inte bli antagen till den kurs på 7,5 hp som du satt i tredje hand, eftersom du då går över gränsen 45 hp.

Om du blivit antagen till 45 högskolepoäng (hp) kan du stå som reserv till maximalt 165 hp. Du kan bara stå kvar som reserv till utbildningar som du har prioriterat högre än de du har kommit in på, eftersom du stryks från utbildningar du har prioriterat lägre.

Om du inte fått någon utbildningsplats nu, kan du stå kvar som reserv till utbildningar på sammanlagt 210 hp.

Graf som upprepar hur många högskolepoäng du får tacka ja till.

Vad vill du helst läsa?

Du måste vara noga med att tänka igenom hur du svarar. När du gjorde din anmälan ordnade du utbildningarna så att den utbildning du helst ville gå hamnade på första plats. När du blivit antagen till max 45 poäng stryks alla utbildningar under den/de utbildningar du blivit antagen till.

Efter första urvalet kan det hända att du har kommit in på ditt andrahandsval och är reservplacerad till förstahandsvalet. Fundera då på om du fortfarande helst vill läsa den utbildning du placerat först, eller om du har ändrat dig och hellre läser den utbildning som du nu har kommit in på och tidigare har satt på andra plats.

Om du har sökt program: Är du nöjd med att ha kommit in på ditt andrahandsval och helst läser det ska du tacka nej till utbildningen du är reservplacerad till som ligger överst. Annars kan du bli antagen till ditt förstahandsval och då stryks alla andra utbildningar, även det du tidigare varit antagen till.

Du ska aldrig tacka ja till utbildningar som ligger högre upp än den utbildning du helst vill gå.

Här följer några exempel på hur du ska svara beroende på hur du har prioriterat och vilket av dina val du vill bli antagen till. 

 

Vill du fortfarande läsa den utbildning du har placerat först?

Tacka ja till den!

Har du ändrat dig och vill inte längre läsa förstahandsvalet?

Tacka nej, men tänk på att du redan är struken från de alternativ som du har prioriterat lägre.

Du kommer alltså inte i stället in på ditt andrahandsval.

Vill du läsa det du har kommit in på, men hoppas fortfarande komma in på ditt förstahandsval?

  1. Tacka ja till det du har kommit in på!
  2. Tacka också ja till att stå kvar som reserv på ditt förstahandsval!

Tänk på att du aldrig ska tacka ja till utbildningar som ligger högre än den utbildning som du helst vill gå! Blir du antagen till en utbildning så stryks du från alternativen under.

Vill du hellre läsa det du har kommit in på än ditt förstahandsval?

  1. Tacka ja till den utbildning som du nu har kommit in på.
  2. Tacka nej till utbildningen du är reservplacerad på som ligger över den.

Om du blir antagen till ett alternativ i andra urvalet så stryks du från alternativen under, även de som du kom in på i första urvalet. Tacka aldrig ja till utbildningar som ligger högre än den utbildning som du helst vill läsa!

Vill du bli antagen till en eller flera kurser?

Tacka ja till alla kurser som du fortfarande är intresserad av.

Du kan tacka ja till sammanlagt 210 hp. Du får läsa som mest 45 hp under en termin.

Vill du bli antagen till ett program på plats 4 eller lägre, men har redan prioriterat 3 eller flera kurser före programmet som du vill gå?

  1. Tacka ja till programmet och högst 2 kurser på 7,5 hp.
  2. Tacka nej till övriga kurser som du har prioriterat högre än programmet.

Har du konto med personnummer?

Om du har konto med personnummer så måste du bekräfta din identitet med hjälp av engångskoden som vi har skickat till din folkbokföringsadress. När du har gjort det kan du svara på antagningsbeskedet.

Läs om engångskoden

Senast uppdaterad: 03 april 2024