Studiebevis eller samlat betygsdokument

Studiebevis eller samlat betygsdokument är inte tillräckligt för att komma in på universitet eller högskola. Kontakta en studievägledare för att få reda på hur du behöver komplettera.

Den som inte uppfyller kraven för gymnasieexamen får i stället ett studiebevis som visar vilka gymnasiekurser du har läst och vilket betyg du har i dem. Om det var ett tag sen du gick ut gymnasiet så kan du ha fått ett samlat betygsdokument som är den äldre motsvarigheten till studiebevis.

Ger inte grundläggande behörighet

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha rätt förkunskaper. Alla utbildningar på högskolan kräver att du har det som kallas grundläggande behörighet.

Det vanligaste sättet att få grundläggande behörighet är att ha gått ut gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning med en examen eller ett slutbetyg som uppfyller kraven för grundläggande behörighet.

Tyvärr har du inte grundläggande behörighet om du i stället har ett studiebevis eller ett samlat betygsdokument. För att kunna komma in på högskolan behöver du komplettera.

Hur kompletterar jag?

Du kommer att behöva komplettera dina betyg på komvux, men det räcker inte med enstaka kurser. För att du ska få grundläggande behörighet behöver du en gymnasieexamen eller ett slutbetyg.

Vad som krävs för grundläggande behörighet kan du läsa här:

Det säkraste du kan göra är att prata med en studievägledare på komvux. En studievägledare kan titta på de betyg du har i dag och se precis vilka kurser du behöver läsa för att få grundläggande behörighet.

Många utbildningar kräver särskild behörighet

För många utbildningar finns det fler krav än den grundläggande behörigheten. Ska du till exempel läsa en ingenjörsutbildning behöver du djupa kunskaper i naturvetenskapliga ämnen, medan en blivande språkkonsult behöver goda kunskaper i bland annat engelska. Oftast är kravet att du har godkänt i vissa gymnasiekurser (E eller G, beroende på när du läste).

Du kan läsa om behörighetskraven i Hitta utbildningar här på sajten. Om du klickar på "Visa mer" i träfflistan så kan du se behörighetskraven under rubriken "Förkunskapskrav".

Behörighetskraven uttrycks oftast med de gymnasiekurser som gäller i den nuvarande gymnasieskolan, de som har betyg från F-A. Om du vill se vad de kurserna motsvarar i det äldre systemet med G-VG-MVG-betyg så kan se det i tabellen på den här sidan:

Tabell över äldre motsvarigheter till dagens kurser

Kontakta komvux om hur du ska göra för att läsa in det du behöver om du vill läsa något som kräver särskild behörighet.

Senast uppdaterad: 23 mars 2023