Särskild behörighet för dig med slutbetyg 2010 och framåt

Förutom kravet om grundläggande behörighet för högskolestudier, har många utbildningar också särskilda förkunskapskrav som är kopplade till utbildningens innehåll.

Olika förkunskaper för olika utbildningar

För varje utbildningsområde – juridik, arkitektur, vård och så vidare – finns vissa bestämda krav kopplade. Ska du till exempel läsa en ingenjörsutbildning behöver du djupa kunskaper i naturvetenskapliga ämnen, medan en blivande språkkonsult behöver goda kunskaper i bland annat engelska.

Behörighetskurser = det du måste ha

Behörighetskurser är kurser som du måste ha för att bli behörig till den utbildning du söker. Tänk på att du måste ha lägst betyget Godkänt i den kurs som krävs.

För att se vad som krävs för de områden du är intresserad av kan du läsa i områdesbehörigheter för dig med slutbetyg. Om du behöver komplettera på komvux kan du läsa om områdesbehörigheter för Gy11/Vux12.

Du kan också läsa om behörighetskraven i Utbildningar här på sajten. Om du söker i Utbildningar ser du vilka särskilda behörighetskrav som gäller för varje utbildning när du klickar på "Mer information" i träfflistan. Ibland måste du klicka fram kursbeskrivningen för att se vad som krävs.

Behörighetskraven uttrycks ofta i de gymnasiekurserna som gäller i den nuvarande gymnasieskolan. Om du vill se vad kurserna motsvarar med de äldre kurserna med G-VG-MVG-betyg så ser du det i tabellen på sidan Tabell över äldre motsvarigheter till dagens kurser.

Särskild behörighet i naturkunskap, matematik, fysik, biologi och kemi

Vissa utbildningar och kurskombinationer ger särskild behörighet i bland annat naturkunskap när du söker till högskolan. Läs mer om utbildningar som ger särskild behörighet i vissa ämnen.

Områdeskurser = bonus

Områdeskurser är särskilt värdefulla för den utbildning du söker och kan ge extra poäng, så kallad meritpoäng. Hur många poäng varje kurs ger kan du läsa om i Områdesbehörigheter som vi länkar till i puffen Behörigheter.

Läs mer om meritpoäng under Så här räknas betygen.

Undantag från behörighetskravet

Ibland kan universitetet eller högskolan göra undantag från ett särskilt behörighetskrav. Det framgår i så fall av informationen som finns i Utbildningar. Klicka på "Läs kursbeskrivningen och förkunskaper" och läs mer under rubriken "Behörighet" eller "Förkunskapskrav" för den utbildning det gäller. 

Har du kunskaper i ett visst ämne, men inget betyg, kan du ansöka om att högskolan bedömer om dina kunskaper motsvarar det som krävs. Läs mer under Ansök om prövning för reell kompetens så här.

Senast uppdaterad: 15 juni 2021