Här kan du som har ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning som är utfärdat 2010 och framåt läsa om vilka förkunskaper som krävs, hur betygen räknas och i vilken urvalsgrupp du kommer att konkurrera.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå, måste du ha rätt förkunskaper. Har du rätt förkunskaper är du behörig till högskolestudier.

Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och är samma oavsett vilken utbildning du söker. Särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker.

Grundläggande behörighet = det du måste ha

Du som har slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har:

  • lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng
  • lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna Svenska A och B, eller Svenska som andra språk A och B, Engelska A och Matematik A.

Särskild behörighet

Till många utbildningar krävs, förutom grundläggande behörighet, också särskild behörighet.