Här kan du som har ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning som är utfärdat 2010 och framåt läsa om vilka förkunskaper som krävs, hur betygen räknas och i vilken urvalsgrupp du kommer att konkurrera.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå, måste du ha rätt förkunskaper. Har du rätt förkunskaper är du behörig till högskolestudier.

Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet.Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och är samma oavsett vilken utbildning du söker. Särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker.

Grundläggande behörighetGrundläggande behörighet = det du måste ha

Du som har slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har:

  • lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng
  • lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna Svenska A och B, eller Svenska som andra språk A och B, Engelska A och Matematik A.

Om du saknar något av ovanstående kan du komplettera för att uppfylla kraven för grundläggande behörighet. Du kan komplettera med godkända kurser för att komma upp till 2 250 godkända gymnasiepoäng, och/eller komplettera med godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, Engelska 5 och/eller Matematik 1.

Om du inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet enligt ovan senast 1 juli 2020 skärps kraven till att även omfatta godkänt betyg i Svenska 1, 2  och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 och Matematik 1.

Samlat betygsdokument från gymnasiet i kombination med samlat betygsdokument från komvux ger inte grundläggande behörighet. Det krävs ett slutbetyg eller examen.

Särskild behörighet

Till många utbildningar krävs, förutom grundläggande behörighet, också särskild behörighet.